Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økokrim Bostyrers sikring av bevis Statsadvokat Bård Thorsen Konkursteamet 11.november 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økokrim Bostyrers sikring av bevis Statsadvokat Bård Thorsen Konkursteamet 11.november 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økokrim Bostyrers sikring av bevis Statsadvokat Bård Thorsen Konkursteamet 11.november 2009

2 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Strafferettslig perspektiv 3637 konkurser åpnet i 2008 Mistanke om straffbare forhold i 2/3 av boene Bare noen hundretalls straffesaker Bostyrer er førstelinje – sjelden at politiet aksjonerer

3 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Hvilken type kriminalitet Regnskapskriminalitet Overtredelser av gjeldskapitlet Skatt/avgift Annen alvorlig kriminalitet –Utroskap –Underslag –Bedrageri

4 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Rettslige rammer for bostyrers bevisinnhenting Konkurslovens § 100, § 101, dekningsloven § 2-2 For alle praktiske formål; kan sikre dokumenter etc knyttet til skyldnerens forretningsførsel Strprl § 206: ”Beslag kan tas av enhver når den mistenkte treffes eller forfølges på fersk gjerning eller ferske spor”

5 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Typer av bevis Dokumentbevis Elektroniske bevis Forklaringer

6 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Innhenting og systematisering av dokumentbevis Eks fra Økokrims systematisering Tegn skisse over objektet Identitetsmerk gjenstander/dokumenter –Bokstav = objekt –Arabertall 1=rom –Arabertall 2=Nærmere spesifikasjon i rommet –Eks: A-4-3= På skrivebordet inne på kontoret hos adm.dir,bedriftens hovedkontor

7 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Dokumentbevis forts. Hvilke typer dokumenter bør sikres? –Regnskaper med bilag –Styreprotokoller –”Bankpapirer”, kontoutskrifter, lånedokumenter, korrespondanse etc –Interne notater fra for eksempel økonomiavdelingen og andre –Brev fra revisor –Kommunikasjon med offentlige etater, eks namsmann, skatteetat –Korrespondanse med kreditorer, herunder purringer/inkassovarsler, samt svar –All dokumentasjon som kan si noe om aktiva og passiva, eks. varetellingslister, anleggsregister, aksjebøker, –Flere utgaver av sentrale dokumenter – ta alle og merk hvor de er funnet

8 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Elektroniske bevis Ta utskrift av relevante e-poster, dokumenter etc og angi hvor de er funnet lagret Speile server/datamaskiner –I boets regi –Bistand fra skatteetaten –Bistand fra politiet

9 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Forklaringer Forklaringsplikt vs. selvinkriminering –kkl § 101 – viktig verktøy for bostyrerne for å innhente informasjon om forretningsførselen og aktiva/passiva –selvinkrimineringsforbudet – strprl: nekte å forklare seg, straffritt forklare seg usant. Saundersdommen fra 1996. –Noe uklar rettstilstand –Mitt råd: skaff mest mulig informasjon fra skyldneren og sørg for notoritet


Laste ned ppt "Økokrim Bostyrers sikring av bevis Statsadvokat Bård Thorsen Konkursteamet 11.november 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google