Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

| Forsøksordning med aktivitetsbasert finansiering av sykestuene i Finnmark Møte i Lakselv 19. januar 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "| Forsøksordning med aktivitetsbasert finansiering av sykestuene i Finnmark Møte i Lakselv 19. januar 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 | Forsøksordning med aktivitetsbasert finansiering av sykestuene i Finnmark Møte i Lakselv 19. januar 2009

2 | Oppdraget Det skal etableres en forsøksordning med aktivitetsbasert finansiering av sykestuer i Finnmark. (fra St.prp. 1)

3 | Nærmere om mål med ordningen Målet er et totalt bedre helsetjenestetilbud Bedre dokumentasjon av aktivitet i sykestuene Nye samarbeidsavtaler mellom Helse Finnmark og kommunene Midler til en aktivitetsbasert finansieringsordning i 2009- i tillegg til fasttilskudd Faglig opprusting av tilbudet En bedre bruk av sykestuene i Finnmark Vinne erfaringer med samarbeidsmodell mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten

4 | Ansvarslinjene Ansvarsfordelingen mellom spesialishelsetjeneste og kommunehelsetjenesten ligger fast innen for gjeldende lovverk og rammer. Samarbeidet forankres i avtalene,med avklaring av det ansvarsfordeling både faglig og økonomisk.

5 | Hva er gjort Bestemt aktivitetsmål i sykestuene Lagt til rette for aktivitetsregistrering og rapportering Kostnadskartlegging Utviklet en enkel aktivitetsbasert finansieringsmodell

6 | Hva må partene ta ansvar for Samarbeidsavtalene mellom spesialisthelsetjeneste og kommuner, hvor en definerer nærmere: Tjenestens innhold Konkretisering av samarbeidsform mellom spesialisthelsetjeneste og den enkelte kommune Finansiering Aktivitetsnivå

7 | Hovedtrekk finansieringsmodell Aktivitetsavhengig tilskudd for definert aktivitet som utføres i sykestuene. Relativt enkel modell der den målbare aktiviteten er opphold (døgn og dag), liggedøgn, diagnoser og utvalgte prosedyrer. I tillegg vil kommunene fortsatt få deler av finansieringen som et fast tilskudd (som før)

8 | Kostnadsberegningene Samarbeid med 4 kommuner, halvparten av sengene. Fått innsendt kostnadsdata fra disse og avholdt 2 møter. Gjennomsnitt kostnad pr seng er rundt 1 mill kroner. I 2009 fortsetter samarbeidet og arbeidet med kostnadsberegningene.

9 | Finansiering av sykestuene- forsøksordning Staten /Helse Nord KommuneHelse Finnmark Sykestue


Laste ned ppt "| Forsøksordning med aktivitetsbasert finansiering av sykestuene i Finnmark Møte i Lakselv 19. januar 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google