Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TITTELSIDE - Norsk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TITTELSIDE - Norsk."— Utskrift av presentasjonen:

1 TITTELSIDE - Norsk

2 Sted Rådmannen og pensjon 27. august 2010.
Norsk Rådmannsforum

3 xx 55 + Hva kan vi som er voksne vente oss i pensjon?

4 Pensjonsrettigheter for rådmenn
Det er ingen spesielle regler for rådmenn Rådmenn har særaldersgrense 65 år Denne særaldersgrensen beholdes i 10 år om man har hatt stillingen i 15 år. TEKST & BILDE (Bilde kan endres)

5 85 – års regelen Man kan fratre inntil 3 år før aldersgrensen om summen av alder og tjenestetid er 85 år. Må være medlem på fratredelsestidspunktet Pensjonen avkortes i forhold til medlemstid TEKST & BILDE (Bilde kan endres)

6 Hovedregel: 66% av sluttlønn
Dagens regler Hovedregel: 66% av sluttlønn inntil 12 G Full pensjon: 30 års medlemstid Overføringsavtale TEKST & BILDE (Bilde kan endres)

7 Samordning fra fylte 67 år
Skal samordnes med folketrygden Samordningsfradraget er ofte mindre enn utbetalingen fra folketrygden Samlet pensjon ofte over 70 % etter fylte 67 år

8 Levealdersjustering Det enkelte årskull må ta ”risikoen” for at de skal leve lengre ”Det gis anledning til å kompensere for levealders-justeringen av tjeneste-pensjonen ved å stå i stilling ut over 67 år” TEKST & BILDE (Bilde kan endres)

9 Individuell garanti ”….sikrer at medlemmer av offentlige tjenestepensjons-ordninger med 15 år eller mindre igjen til 67 år er sikret 66 pst av pensjonsgrunnlaget ved 67 år etter 30 års opptjening”

10 Forholdstall

11 Individuell garanti fra 67 år
Samordnet tjenestepensjon og alderspensjon fra folketrygden Levealderjustering av tjenestepensjon og folketrygd Eventuelt tillegg pga. garantien for de som er født i 1958 eller tidligere. 66 pst

12 Nye regler for regulering av pensjon
Pensjon reguleres med lønnsveksten minus 0,75% Pensjonsgrunnlaget før fylte 67 år reguleres med lønnsveksten Jeg var litt usikker på hva du hadde tenkt, men jeg la bare inn en som jeg fant fra de nye Verdt og Vite foilene.

13 Bedre regulering av pensjonsgrunnlaget før 67 år


Laste ned ppt "TITTELSIDE - Norsk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google