Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Rådmannsforum Sted Rådmannen og pensjon 27. august 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Rådmannsforum Sted Rådmannen og pensjon 27. august 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Norsk Rådmannsforum Sted Rådmannen og pensjon 27. august 2010.

3 xx 55 + Hva kan vi som er voksne vente oss i pensjon?

4 Pensjonsrettigheter for rådmenn Det er ingen spesielle regler for rådmenn Rådmenn har særaldersgrense 65 år Denne særaldersgrensen beholdes i 10 år om man har hatt stillingen i 15 år.

5 85 – års regelen Man kan fratre inntil 3 år før aldersgrensen om summen av alder og tjenestetid er 85 år. Må være medlem på fratredelsestidspunktet Pensjonen avkortes i forhold til medlemstid

6 Dagens regler Hovedregel: 66% av sluttlønn inntil 12 G Overføringsavtale Full pensjon: 30 års medlemstid

7 Samordning fra fylte 67 år Skal samordnes med folketrygden Samlet pensjon ofte over 70 % etter fylte 67 år Samlet pensjon ofte over 70 % etter fylte 67 år Samordningsfradrag et er ofte mindre enn utbetalingen fra folketrygden

8 Levealdersjustering Det enkelte årskull må ta ”risikoen” for at de skal leve lengre ”Det gis anledning til å kompensere for levealders- justeringen av tjeneste- pensjonen ved å stå i stilling ut over 67 år”

9 Individuell garanti ”….sikrer at medlemmer av offentlige tjenestepensjons- ordninger med 15 år eller mindre igjen til 67 år er sikret 66 pst av pensjonsgrunnlaget ved 67 år etter 30 års opptjening”

10 Forholdstall

11 Individuell garanti fra 67 år Samordnet tjenestepensjon og alderspensjon fra folketrygden Levealderjustering av tjenestepensjon og folketrygd Eventuelt tillegg pga. garantien for de som er født i 1958 eller tidligere. 66 pst

12 Nye regler for regulering av pensjon Pensjon reguleres med lønnsveksten minus 0,75% Pensjonsgrunnlaget før fylte 67 år reguleres med lønnsveksten

13 Bedre regulering av pensjonsgrunnlaget før 67 år


Laste ned ppt "Norsk Rådmannsforum Sted Rådmannen og pensjon 27. august 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google