Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tele og data Arbeidet med å utvikle rammeverk FARGIS-seminar 5.mars 2003 Marit Natvig SINTEF Tele og data.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tele og data Arbeidet med å utvikle rammeverk FARGIS-seminar 5.mars 2003 Marit Natvig SINTEF Tele og data."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tele og data Arbeidet med å utvikle rammeverk FARGIS-seminar 5.mars 2003 Marit Natvig SINTEF Tele og data

2 Tele og data 2 Innhold Hvorfor trenger vi rammeverk? ARKTRANS-prosjektet Overordnet informasjon Bakgrunn Arbeidsprosessen Referansemodell og roller Funksjonelt fokus Informasjonsfokus Oppsummering

3 Tele og data 3 Hvorfor trenger vi rammeverk? Felles ”verdensbilde” for transportområdet Hva er transportområdet, inndeling, relasjoner,... Felles forståelse av roller Felles forståelse av tjenester/funksjoner IKT-løsninger som spiller sammen Systemer med definert funksjonalitet ”Standardisert” utveksling av informasjon Systemer kan brukes mot mange aktører/andre systemer Bedre grunnlag for spesifikasjon og valg av IKT-løsninger Rammeverket blir en ”mal” Krav kan utarbeides med grunnlag i rammeverket Løsninger kan evalueres mot krav i rammeverket Hyllevare kan beskrives ved hjelp av rammeverket Roller Funksjoner.....

4 Tele og data 4 ARKTRANS: Overordnet informasjon Forprosjekt: Avsluttet september 2001 Hovedprosjekt: Januar 2002 - Desember 2004 Forskningsrådet bidrar med 6 mill Deltakere Statens Vegvesen v/Vegdirektoratet (prosjektansvarlig) Kystverket v/Kystdirektoratet Jernbaneverket Avinor (tidligere Luftfartsverket) NSB Transportbedriftenes Landsforening Telenor FoU Ergo SINTEF (prosjektledelse) Referansegruppe med diverse brukergrupper

5 Tele og data 5 Bakgrunn Behov for samordning mellom transportmodier og mellom gods- og persontransport Ønske om å gjøre multimodale transportkjeder mer konkurransedyktig Avsender Mottaker Samme informasjon etterspørres av myndigheter, transportbrukere og de som tilbyr transporttjenester Samme informasjon registreres mange ganger (ikke gjenbruk) Mangel på statusinformasjon, ETA, osv. Man mangler informasjon, eller tilgjengelig informasjon utnyttes dårlig når transport planlegges og utføres

6 Tele og data 6 Arbeidsprosessen Aktiv brukerdeltakelse Arbeidsgrupper med representanter fra alle transportmodi og ulike roller Demonstratorer Uttesting Tilbakemeldinger Iterativ utvikling Fokus bestemmes av relaterte aktiviteter (demonstratorene) Videre raffinering basert på input og erfaringer Referansemodell Roller Funksjonelt fokus Funksjonalitet Interaksjoner Informasjonsfokus Konseptuelle infomodeller Meldinger + Ønsker, krav Fysisk fokus Systemer Teknologier Kommunikasjonsfokus Kommunikasjonsmåter Kommunikasjonsbærere + Teknologi + State of the art

7 Tele og data 7 Transportområdet Terminal Terminalmyndigheter Terminaloperatører Terminalressurser Transport-netteverk Myndigheter Trafikkontrollsentre Informasjonstilbydere Håndhevere av regelverk Infrastruktur Transport- Bruker/ Speditør Flåteoperatør Transport- middel / Besetning

8 Tele og data 8 ARKTRANS Referansemodell Deler transportområdet inn i håndterlige subområder relatert til et sett med predefinerte roller, definerte mål og definert ansvar. Terminalstyring Førerstøtte og transportmiddelkontroll Styring av Transporttjenester Transportetterspørsel Styring av transportinfrastruktur

9 Tele og data 9 Funksjonelt fokus Funksjonell dekomponering av områdene i referansemodellen ”Standardisert” funskjonalitet for hvert område ”Standardnavn” på funksjonalitet Detaljerte beskrivelser av funksjonaliteten

10 Tele og data 10 Eksempel: Styring av transportinfrastruktur Trafikkavvikling Trafikkovervåking Trafikkregulering Hendelseshåndtering Forvaltning av transportinfrastrukturen Forvalte data om transportinfrastrukturen Drift og vedlikehold av transportinfrastrukturen Trafikkplanlegging og optimalisering Transportplanlegging og optimalisering Planlegging av transporttjenester Sikkerhet og miljøforhold Operativ sikkerhet Håndtering av farlig last Beredskap og ulykkeshåndtering Håndhevelse av regelverk Betalingsformidling Administrasjon av tjenester Håndtering av utstyr og infrastruktur Rute- og kjøreveiledning Rutetildeling Etterspørselsregulering Notice to driver Detektering og verifisering av hendelse Iverksetting av tiltak som håndterer hendelse Trafikkregistrering Overvåking av trafikkforhold Trafikkvurdering Utarbeidelse av prognose Håndtering av ankomster/avganger

11 Tele og data 11 Funksjonelt fokus: Scenarioer og interaksjoner Scenarioer viser mulig anvendelse av funksjonalitet Transportbruker: Planlegging og bestilling Transportør: Strategiske og taktiske planlegging Operasjonell planlegging Oppfølging Besetning/transportmiddel: Transportoperasjonen Verifiserer funksjonalitet Identifiserer interaksjoner Må detaljspesifiseres Skal gi interoperabilitet

12 Tele og data 12 Informasjonsfokus: Konseptuelle informasjonsmodeller

13 Tele og data 13 Informasjonsfokus: Meldinger Komponert ved hjelp av elementer fra informasjonsmodellerne Meldingsspesifikasjoner er generert ut fra modeller av meldingene Sekvenser med meldinger realiserer interaksjonene Melding

14 Tele og data 14 Oppsummering ARKTRANS skal fremme sikrere, mer effektiv og mindre miljøbelastende transport Bedre tjenester for planlegging og styring av multimodale transportkjeder Mer effektiv og pålitelig trafikkontroll, bedre trafikkavvikling og spredning av relevant trafikkinformasjon Mer effektiv informasjonsflyt mellom aktører og gjenbruk av informasjon Resultater til nå: Roller Referansemodell Funksjonalitet Konseptuelle informasjonsmodeller Meldinger ARKTRANS er avhengig av samarbeid med aktører med god innsikt i transportområdet og med aktører som realiserer løsninger Informasjon: http://www.informatics.sintef.no/projects/arktrans/arktransweb/


Laste ned ppt "Tele og data Arbeidet med å utvikle rammeverk FARGIS-seminar 5.mars 2003 Marit Natvig SINTEF Tele og data."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google