Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Derfor ble det brudd Innledning på lokale tariffkonferanser mai 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Derfor ble det brudd Innledning på lokale tariffkonferanser mai 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Derfor ble det brudd Innledning på lokale tariffkonferanser mai 2006

2 MBL vil ikke  avtalefeste uførepensjon  avtalefeste minstenivå på pensjon  likebehandle lokalfjernsyn på opphavsrett ulempekompensasjon  føre reelle forhandlinger på andre krav

3 Bruddstatus - pensjon NJ  Langsiktig mål 2/3 av sluttlønn  Minste innskudd 4/7% innen 2008  Ingen øremerking av lokal pott  Uførepensjon til alle MBL  Langsiktig mål 60-66% av sluttlønn  Minste innskudd 3/6% uten frist  1/3 av lokal lønnspott øremerkes pensjon  Uførepensjon kan forhandles lokalt

4 Status - pensjon  4,5 % har ikke pensjonsordning  7,6 % ligger under vårt gulvkrav på 4/7 %  25 % har ikke uførepensjon  33 % har uførepensjon uten fripolise

5 Status - pensjon  57% har kun ytelsespensjon  44% har 66% ytelse eller mer  20% har kun innskuddspensjon  1,2% har maks innskudd 5/8%  2,4% har minsteinnskudd 2%  14% har lukkede ordninger Ytelse for tidligere ansatte Innskudd for nyansatte

6 Status for lønnskrav NJ  Generelt 2 000  Etterslep 5 000  35-årstrinn 7 000  Solid økning av ulempetillegg  Ramme 4,9% MBL  Ingen tilbud  Kortere stige  Ingen tilbud  Ramme 3,5%

7 Hvordan regner vi rammer? Verdien av lønnstillegg i år*) 2,2 % +Overheng verdien av lønnstillegg i fjor 1,2 % +Glidning forventet lokal økning 1,5% =Ramme4,9 % *) ¾ av nivået som blir gitt fra 1. april, ¼ blir overheng til neste år

8 Andre krav MBL  Ut med frilansavtalen  Ingen turnusfritak for 55 +  Ukepresse mer ulempearbeid  Opphavsrett som i eter- avtalen NJ  NEI  Turnusfritak opprettholdes  Diskuterer ulempe generelt  Opphavsrett eter som i trykt presse

9 Like regler for opphavsrett  Lokal-TV/eter har dårligere avtale om opphavsrett enn avis/ukepr./digital  I dag: 3600 kr. pr. år for all opphavsrett. Ingen andel av videresalg Ingen plikt til lokale forhandlinger om inntektsdeling  TV-eierne har til dels store inntekter fra videresalg

10 Mediene smelter sammen  Håpløst med ulik opphavsrett når produksjon av TV, radio, nett og avis drives i samordnet redaksjon.  Samme regler må gjelde når kollegaer i samme redaksjon gjør samme jobb.  Regler som er upraktiske, urettferdige og hemmende for driften må endres.  MBLs-løsning: La avis/nett få eter-reglene

11 Lønnsutvikling i 2005  MBL avis3,0 %  Skole3,0 %  Industriarbeidere3,4 %  Industrifunksjonærer 4,3 %  Finans 7,7 %  NAVO (som NRK er en del av) 3,6 %  Staten3,4 %  Kommunene (uten skole) 3,4 %  Alle arbeidstakere 3¼ %  Prisstigning1,6 %


Laste ned ppt "Derfor ble det brudd Innledning på lokale tariffkonferanser mai 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google