Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arne Jensen Norsk Redaktørforening Tariffoppgjøret 2006 Samrådsmøte Norsk Redaktørforening 1. Juni 2006 Å nei, ikke nå igjen…?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arne Jensen Norsk Redaktørforening Tariffoppgjøret 2006 Samrådsmøte Norsk Redaktørforening 1. Juni 2006 Å nei, ikke nå igjen…?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arne Jensen Norsk Redaktørforening Tariffoppgjøret 2006 Samrådsmøte Norsk Redaktørforening 1. Juni 2006 Å nei, ikke nå igjen…?

2 Arne Jensen Norsk Redaktørforening Streik i NRK-NJ •Pengekrav - Krav: 16.000 kr – flatt - Siste tilbud: 11.900 kr – flatt + individuelle tillegg = 15.800 kr i snitt •Total ramme – siste tilbud: 4,16 % •Uenighet om ekstra fridager

3 Arne Jensen Norsk Redaktørforening

4 ForbundNJGrafisk/ Fellesforb.HK mediaParat mediaNTF budNTF pakkeri Kravsutveksling27/4 26/4 24/4 Forhandlingsdatoer3 - 4/5 10/5 10 - 11/518 - 19/5 15 - 16/515. - 16/5 Løsning Nei UtsattNEI Brudd10/511/518/5 15/5 Plassoppsigelse til riksmeklingsmannen 11/512/519/5 16/5 Meklingsstart1/6 6/6 12/6 Tvungen mekling slutt 2/6 6/6 Status forhandlinger for seks tariffområder

5 Arne Jensen Norsk Redaktørforening Vanskelige punkter MBL-NJ •Megling for 5 områder parallelt •Penger: - 2000 - generelt - 5000 – for å rette opp ”svak lønnsutvikling” - 7000 – seniortillegg (35 års ansiennitet) - 4000 - lokalkontortillegg - Heving av en rekke ulempetillegg •Pensjon – tariff eller ikke/opptrapping/fremdrift med mer •Uførepensjon – NJ vil ha fripoliseordning •Opphavsrett – vanskelig

6 Arne Jensen Norsk Redaktørforening STREIK! •To streiker siste 4 år •Beskyldninger om streikebryteri •Demonstrasjoner •Kåring av ”verstinger” •Uenighet på sentrale punkter NR - NJ

7 Arne Jensen Norsk Redaktørforening Hva vi er uenige om •NJ mener: •Redaktører skal primært ikke publisere under streik •Ikke bruke arkivstoff •Ikke bruke forhånds- produsert stoff •Ikke jobbe for mye •Underordnede skal kun gjøre det de gjør til vanlig •NR mener •Redaktørens rett til å publisere under streik •Kan bruke arkivstoff •Kan bruke forhåndsprod. •Ansv. red kan jobbe mer enn normalt •Underordnede kan gjøre arbeid de har ansvar for

8 Full stopp, eller…? NJJussNR Publisering Ansv. redaktør kan gjøre alt Underordnede kan gjør alt innenfor eget ansvarsområde Utvidet arbeidstid Bruk av vikarer, løsmedarbeidere osv Bruk av arkivstoff/-bilder Bruk av byråstoff Bruk av stoff fra andre Stoffutveksling Internettpublisering

9 Arne Jensen Norsk Redaktørforening For ordens skyld… •Streikebryteri er ingen juridisk term •Den har intet reelt juridisk innhold •Begrepet er i juridisk sammenheng kun brukt som grunnlag for ærekrenkelses- saker i kjølvannet av beskyldninger

10 Arne Jensen Norsk Redaktørforening ”Normale” reaksjoner •Demonstrasjoner •Verbale angrep – særlig på underordnede •Kåring av verstinger •Usaklige innlegg og utspill •Forsøk på å stanse utenforstående kilder/stoffleverandører

11 Arne Jensen Norsk Redaktørforening Nå kan det bli verre… •Er du også bekymret for bedriftenes inntjening? – Det er det andre som får være opptatt av. Jeg er mest opptatt av informasjons- spredningen. Men det behøver vel i og for seg ikke bli absolutt stans. Det kan vel tenkes at det finnes løsninger for å få gitt ut publikasjoner, selv om det er streik i Norge. – Tenker du på å spre løpesedler på gata? – Eller du kan trykke i utlandet. Men det vil vel bare gjelde enkelte, så jeg ser uansett ganske mørkt på det. – Trykking i utlandet er vel ikke akkurat noe positivt signal overfor de ansatte som eventuelt er i streik? – For de ansatte må det vel være likegyldig hvordan man utgis, så lenge man mener at det er en forpliktelse å utgi publikasjonen så langt det er mulig. Så det synes jeg ikke er noe vanskeligere enn om det var en tradisjonell konflikt, sier Nils E. Øy.

12 Arne Jensen Norsk Redaktørforening ”Logisk kortslutning” •– Jeg fikk et konkret spørsmål fra Journalisten, og det svarte jeg på. Det er ikke det samme som at NR anbefaler trykking i utlandet. Eneste grunnen til at problemstillingen dukket opp, er Journalistens spørsmål, sa Øy. •------------------------- •- Hvis noen har evner til å skjønne hvordan et slikt utsagn kan tolkes, så er det Øy og NR. Da holder det ikke å bare vise til at det kun var ment som et svar på et spørsmål. Ved å svare slik han gjorde, har Øy i praksis lansert trykking utenlands som en reell mulighet, kommenterte NJ-leder Ann-Magrit Austenå mens en annen NJ-delegat tørt bemerket at det er lov å tenke før man svarer. Og på vei til lunsj hoderistende tilføyde «dette er den mest interessante logiske kortslutningen jeg har hørt».

13 Arne Jensen Norsk Redaktørforening Våre anbefalinger •Ansvarlig redaktør fronter •Ikke debatter forhandlingstemaer •Forhold dere til klubbledere •La NR ta sentrale og generelle temaer •Vis til NR eller MBL, og veiledninger og håndbøker derfra hvis dere er i tvil •Vær saklige!


Laste ned ppt "Arne Jensen Norsk Redaktørforening Tariffoppgjøret 2006 Samrådsmøte Norsk Redaktørforening 1. Juni 2006 Å nei, ikke nå igjen…?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google