Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tvisteløsningsmodellene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tvisteløsningsmodellene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tvisteløsningsmodellene
I hovedsak to typer tvister: Interessetvist: arbeidstvist om hva som bør gjelde. Fredsplikt i tariffperioden. Ved inngåelse av ny tariffavtale kan, dersom mekling ikke fører fram, slike tvister forsøkes løst gjennom arbeidskamp. (For eksempel Lønnsforhandlinger) Rettstvist: er i tarifforhold tvist om en tariffavtales gyldighet, forståelse eller beståen eller om krav som grunner seg på en tariffavtale. Rettstvister løses av Arbeidsretten.  (For eksempel Arbeidstid)

2 KS bedrift - tvistemodell
For retts- og interessetvister er modellen i utgangspunktet lik. Blir de lokale partene uenige om en lønnsforhandling (§ 3-5) kan hver av partene bringe saken inn for organisatorisk behandling. De sentrale parter kan anbefale fornyet lokal behandling eller definere en løsning. Dette skjer også ved uenighet om tolkning av avtalen. Hvis organisatorisk behandling IKKE fører frem kan en interessetvist bringes inn for voldgiftsnemnd, mens en rettstvist avgjøres av arbeidsretten.

3 EBL - tvisteløsning Tvister i lokale forhandlinger kan bringes inn til organisatorisk behandling (§7), men de sentrale parter kan ikke definere en løsning. Ellers som i KS.

4 Tvister Eksempler blant kursdeltakerne på tvister og tvistebehandling
Eksempler fra veilederne.


Laste ned ppt "Tvisteløsningsmodellene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google