Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet

2 Arbeidstid i skole 1948: Lærerne innlemmet i det ordinære statsregulativet. Man definerte en normalpost/ årsverk ut i fra ukentlig leseplikt. Det ble etter hvert lagt til fem obligatoriske planleggingsdager. Systemet var stort sett uendret fram mot 80-tallet. 1984: Lærerlaget og andre krevde arbeidstidsavtale basert på årsverk i stedet for bare leseplikt. Det åpnes for mer binding av tid utover leseplikten.

3 Arbeidstid i skole 1994:190-timersramma (5 t/uke) 2000/2001:
Sentralt initierte forsøk med arbeidstidsendringer søknad fra lokale parter – godkjenning av KUF/ lærerorg. Beholde staten som forhandlingsmotpart

4 Arbeidstid i skole 31. januar 2003:
Overføring av forhandlingsansvaret til kommunene og fylkeskommunene (KS og Oslo kommune) Vi skulle fra forhandle med en part som ikke kan smøre forhandlingene med friske penger

5 Arbeidstid i skole 2004: Enighet om avtale gjennom forhandlinger med en to-deling av årsverket: Skoletid/fellestid: 1300, 1225, 1150 timer Selvstendig tid: Differansen opptil 1687,5 timer En sentral avtale – lokale kun ved enighet lokalt Lesepliktene videreført innenfor skoletid/fellestid

6 Arbeidstid i skole 2006: KS har høye ambisjoner – fjerne leseplikter? Utvide arbeidsårets lengde? Brudd i forhandlingene – «krig» mellom partene – ville det bli streik?: Dagens avtale et resultat av meklingen – staten inne i bildet – 4-årig avtale.

7 Arbeidstid i skole Alle avtaler er lokale avtaler – inngås etter en beskrevet prosess – tvistebestemmelser Omfattende fellesskolering – KS/Utdanningsforbundet Omgående kontakter for å «normalisere» forbindelse med KS Skoletid/fellestid bytter navn til arbeidsplanfestet tid «Annen tid med elevene» - trigger en diskusjon om undervisningsbegrepet Seniortiltak fra 55 år - redusert fra 58 år (staten finansierte) Forenklet beregning av potten til byrdefull arbeidssituasjon (tidsressurspotten) som var i ferd med å forvitre. Færre leseplikter i VGO

8 Arbeidstid i skole 2008: Hovedtariffoppgjøret ender i streik
2009: Lang prosess 2009 H forut for reforhandlingen pr : Prolongering Oppdatert vedlegg med leseplikter Ikke forhandle hvert år lokalt Tvisteløsningen noe endret

9 Arbeidstid i skole 2010: Hovedtariffoppgjøret ender i streik
2011: Svært lang og omfattende prosess med KS 2011H forut for reforhandlingen pr Hovedkrav er bedre vilkår for kontaktlærerne Brudd jan – men likevel avtale feb. 2012

10 Arbeidstid i skole 2012: Hovedtariffoppgjøret ender i streik
Reforhandlingen pr – partene blir enige om ikke å si opp avtalen 2013: Reforhandlingen pr Partene har berammet forhandlingsmøter 20. og

11 Arbeidstid i skole FAFO-rapport om arbeidstid:


Laste ned ppt "Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google