Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet. Arbeidstid i skole 1948: Lærerne innlemmet i det ordinære statsregulativet. –Man definerte en normalpost/

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet. Arbeidstid i skole 1948: Lærerne innlemmet i det ordinære statsregulativet. –Man definerte en normalpost/"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet

2 Arbeidstid i skole 1948: Lærerne innlemmet i det ordinære statsregulativet. –Man definerte en normalpost/ årsverk ut i fra ukentlig leseplikt. –Det ble etter hvert lagt til fem obligatoriske planleggingsdager. –Systemet var stort sett uendret fram mot 80-tallet. 1984: Lærerlaget og andre krevde arbeidstidsavtale basert på årsverk i stedet for bare leseplikt. –Det åpnes for mer binding av tid utover leseplikten.

3 Arbeidstid i skole 1994:190-timersramma (5 t/uke) 2000/2001: –Sentralt initierte forsøk med arbeidstidsendringer –søknad fra lokale parter – godkjenning av KUF/ lærerorg. –Beholde staten som forhandlingsmotpart

4 Arbeidstid i skole 31. januar 2003: –Overføring av forhandlingsansvaret til kommunene og fylkeskommunene (KS og Oslo kommune) –Vi skulle fra 1.5.2004 forhandle med en part som ikke kan smøre forhandlingene med friske penger

5 Arbeidstid i skole 2004: Enighet om avtale gjennom forhandlinger med en to- deling av årsverket: –Skoletid/fellestid: 1300, 1225, 1150 timer –Selvstendig tid: Differansen opptil 1687,5 timer –En sentral avtale – lokale kun ved enighet lokalt –Lesepliktene videreført innenfor skoletid/fellestid

6 Arbeidstid i skole 2006: KS har høye ambisjoner – fjerne leseplikter? Utvide arbeidsårets lengde? –Brudd i forhandlingene – «krig» mellom partene – ville det bli streik?: –Dagens avtale et resultat av meklingen – staten inne i bildet – 4-årig avtale.

7 Arbeidstid i skole Alle avtaler er lokale avtaler – inngås etter en beskrevet prosess – tvistebestemmelser Omfattende fellesskolering – KS/Utdanningsforbundet Omgående kontakter for å «normalisere» forbindelse med KS Skoletid/fellestid bytter navn til arbeidsplanfestet tid «Annen tid med elevene» - trigger en diskusjon om undervisningsbegrepet Seniortiltak fra 55 år - redusert fra 58 år (staten finansierte) Forenklet beregning av potten til byrdefull arbeidssituasjon (tidsressurspotten) som var i ferd med å forvitre. Færre leseplikter i VGO

8 Arbeidstid i skole 2008: Hovedtariffoppgjøret ender i streik 2009: Lang prosess 2009 H forut for reforhandlingen pr. 1.1.2010: –Prolongering –Oppdatert vedlegg med leseplikter –Ikke forhandle hvert år lokalt –Tvisteløsningen noe endret

9 Arbeidstid i skole 2010: Hovedtariffoppgjøret ender i streik 2011: Svært lang og omfattende prosess med KS 2011H forut for reforhandlingen pr. 1.1.2012 –Hovedkrav er bedre vilkår for kontaktlærerne –Brudd jan. 2012 – men likevel avtale feb. 2012

10 Arbeidstid i skole 2012: Hovedtariffoppgjøret ender i streik –Reforhandlingen pr. 1.1.2013 – partene blir enige om ikke å si opp avtalen 2013: Reforhandlingen pr. 1.1.2014 –Partene har berammet forhandlingsmøter 20. og 29.11.

11 Arbeidstid i skole FAFO-rapport om arbeidstid:


Laste ned ppt "Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet. Arbeidstid i skole 1948: Lærerne innlemmet i det ordinære statsregulativet. –Man definerte en normalpost/"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google