Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

De Facto MYE Å MISTE Offentlig tjenestepensjon: Hvilke summer snakker vi om? STEIN STUGU, DE FACTO Renholdsoperat ør Anita Bråten (42) vil ha fortsatt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "De Facto MYE Å MISTE Offentlig tjenestepensjon: Hvilke summer snakker vi om? STEIN STUGU, DE FACTO Renholdsoperat ør Anita Bråten (42) vil ha fortsatt."— Utskrift av presentasjonen:

1 De Facto MYE Å MISTE Offentlig tjenestepensjon: Hvilke summer snakker vi om? STEIN STUGU, DE FACTO Renholdsoperat ør Anita Bråten (42) vil ha fortsatt trygg pensjon

2 De Facto Hva med tjenestepensjon NHOs forsikringskonferanse 11/ : –Jon Hippe, FAFO – Tjenestepensjon kan tas ut fra 62 år (Hippe leder pensjonsutvalg som skal se på brede tjenestepensjonsløsninger, privat sektor) –Olav Magnussen, NHO: ”En person med 70 % ordning og inntekt som yrkesaktiv på 5,5 G (kr ) kan i verste fall stå igjen med en tjenestepensjon som bare gir et tillegg til folketrygden på ca. kr , mens han ved 67 ville fått kr ” Dette gjelder private tjenestepensjonsordninger, men illustrerer at den ”avkorting” som er vedtatt for folketrygd og AFP kan bli enda større

3 De Facto Samlet pensjon, inntekt Forutsetninger: i 38 år ved avgang 62 (43 ved 67) Årlig pensjon – livet ut – før indeksering Født 1963 Folketrygd, flat AFP Tilpasset tjenestepensjon, ved %

4 De Facto Anitas pensjon, avgang 62 Fra alder Dagens pensjon ( fra FT) Pensjon, ny AFP Fra FT og AFP- påslag Tap Nødvendig TP (I dag ) Født 1966 Beregning i faste kr, før evt. reallønnsvekst og indeksering Avgang ved 62 år Sluttlønn , høyere gjennomsnitt AFP etter to – nivå – modell Forutsatt stilling uten særaldersgrense Anita har høyere folketrygd enn beregnet folketrygd – derfor mer fra 67 år

5 De Facto Hvem har mest å tape? Kort opptjening – avbrudd i yrkeskarrieren av forskjellige grunner Likevel 30 års opptjening i tjenestepensjonsordningen Tidlig avgang

6 De Facto Sluttlønn Fra alder Dagens pensjon Ny AFP – pensjon avgang Tap Født 1963 – før TP Potensielt tap Bidrag fra tjenestepensjonsordningen må øke fra til for å få samme pensjon fra 67 år. Avgang ved 62 år – 2011/2023 AFP 2011 – inkl. kompensasjonstillegg 30 års opptjening AFP to nivå modell Pensjon 2023 delvis garantipensjon Snitt lønn

7 De Facto Sluttlønn Fra alder Dagens pensjon Ny AFP – pensjon avgang Tap Født 1963 – før TP Potensielt tap Bidrag fra tjenestepensjonsordningen må øke fra til for å få samme pensjon fra 67 år. Avgang ved 62 år – 2011/2023 AFP 2011 – inkl. kompensasjonstillegg 30 års opptjening AFP to nivå modell Snitt lønn

8 De Facto Sluttlønn Fra alder Dagens pensjon (FT ) Ny AFP – pensjon avgang Før TP – Tap? Født 1963 – før TP Potensielt tap Ved avgang 2011 må bidrag fra tjenestepensjonsordningen øke fra til for å få samme pensjon fra 67 år, Ved avgang 2023 må bidrag fra tp øke til for å få samme pensjon fra 67 år Avgang ved 62 år – 2011/2023 AFP 2011 – inkl. kompensasjonstillegg 38 års opptjening AFP to nivå modell Snitt lønn Før indeksering

9 De Facto Samlet pensjon, inntekt Forutsetninger: i 38 år ved avgang 62 Årlig pensjon – livet ut – før indeksering Født 1963 Folketrygd, flat AFP og tilpasser tjenestepensjon 66 % Hvordan øke denne? (mangler etter fylte 65 år og resten av livet – før indeksering)


Laste ned ppt "De Facto MYE Å MISTE Offentlig tjenestepensjon: Hvilke summer snakker vi om? STEIN STUGU, DE FACTO Renholdsoperat ør Anita Bråten (42) vil ha fortsatt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google