Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

De Facto MYE Å MISTE Offentlig tjenestepensjon: Hvilke summer snakker vi om? STEIN STUGU, DE FACTO Renholdsoperat ør Anita Bråten (42) vil ha fortsatt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "De Facto MYE Å MISTE Offentlig tjenestepensjon: Hvilke summer snakker vi om? STEIN STUGU, DE FACTO Renholdsoperat ør Anita Bråten (42) vil ha fortsatt."— Utskrift av presentasjonen:

1 De Facto MYE Å MISTE Offentlig tjenestepensjon: Hvilke summer snakker vi om? STEIN STUGU, DE FACTO Renholdsoperat ør Anita Bråten (42) vil ha fortsatt trygg pensjon

2 De Facto Hva med tjenestepensjon NHOs forsikringskonferanse 11/11 - 08: –Jon Hippe, FAFO – Tjenestepensjon kan tas ut fra 62 år (Hippe leder pensjonsutvalg som skal se på brede tjenestepensjonsløsninger, privat sektor) –Olav Magnussen, NHO: ”En person med 70 % ordning og inntekt som yrkesaktiv på 5,5 G (kr. 386 408) kan i verste fall stå igjen med en tjenestepensjon som bare gir et tillegg til folketrygden på ca. kr 34 000, mens han ved 67 ville fått kr 85 000.” Dette gjelder private tjenestepensjonsordninger, men illustrerer at den ”avkorting” som er vedtatt for folketrygd og AFP kan bli enda større

3 De Facto Samlet pensjon, inntekt 350 000 Forutsetninger: 350 000 i 38 år ved avgang 62 (43 ved 67) Årlig pensjon – livet ut – før indeksering Født 1963 Folketrygd, flat AFP Tilpasset tjenestepensjon, 45 000 ved 67 66 %

4 De Facto Anitas pensjon, avgang 62 Fra alder626567 Dagens pensjon194 000200 000224 000 (157 000 fra FT) Pensjon, ny AFP164 000 Fra FT og AFP- påslag 145 000 Tap30 00036 000 Nødvendig TP79 000 (I dag 67 000) Født 1966 Beregning i faste kr, før evt. reallønnsvekst og indeksering Avgang ved 62 år Sluttlønn 303 000, høyere gjennomsnitt AFP etter to – nivå – modell Forutsatt stilling uten særaldersgrense Anita har høyere folketrygd enn beregnet folketrygd – derfor 24 000 mer fra 67 år

5 De Facto Hvem har mest å tape? Kort opptjening – avbrudd i yrkeskarrieren av forskjellige grunner Likevel 30 års opptjening i tjenestepensjonsordningen Tidlig avgang

6 De Facto Sluttlønn 362 000 Fra alder626567 Dagens pensjon203 000239 000256 000 Ny AFP – pensjon avgang 2011 180 000 Tap 23 000 59 000 Født 1963 – før TP160 000 141 000 Potensielt tap 43 00079 000 Bidrag fra tjenestepensjonsordningen må øke fra 74 000 til 115 000 for å få samme pensjon fra 67 år. Avgang ved 62 år – 2011/2023 AFP 2011 – inkl. kompensasjonstillegg 30 års opptjening AFP to nivå modell Pensjon 2023 delvis garantipensjon Snitt lønn 342 000

7 De Facto Sluttlønn 452 000 Fra alder626567 Dagens pensjon228 000298 000316 000 Ny AFP – pensjon avgang 2011 203 000 Tap 25 000 95 000 Født 1963 – før TP170 000 151 000 Potensielt tap 57 000128 000 Bidrag fra tjenestepensjonsordningen må øke fra 107 000 til 165 000 for å få samme pensjon fra 67 år. Avgang ved 62 år – 2011/2023 AFP 2011 – inkl. kompensasjonstillegg 30 års opptjening AFP to nivå modell Snitt lønn 430 000

8 De Facto Sluttlønn 350 000 Fra alder626567 Dagens pensjon205 000 (FT 185 000) 231 000247 000 Ny AFP – pensjon avgang 2011 198 000 Før TP – 179 000 Tap? 7 000 33 000 Født 1963 – før TP168 000 149 000 Potensielt tap 37 000 63 000 Ved avgang 2011 må bidrag fra tjenestepensjonsordningen øke fra 62 000 til 68 000 for å få samme pensjon fra 67 år, Ved avgang 2023 må bidrag fra tp øke til 98 000 for å få samme pensjon fra 67 år Avgang ved 62 år – 2011/2023 AFP 2011 – inkl. kompensasjonstillegg 38 års opptjening AFP to nivå modell Snitt lønn 350 000 Før indeksering

9 De Facto Samlet pensjon, inntekt 350 000 Forutsetninger: 350 000 i 38 år ved avgang 62 Årlig pensjon – livet ut – før indeksering Født 1963 Folketrygd, flat AFP og tilpasser tjenestepensjon 66 % Hvordan øke denne? (mangler 55 000 etter fylte 65 år og resten av livet – før indeksering)


Laste ned ppt "De Facto MYE Å MISTE Offentlig tjenestepensjon: Hvilke summer snakker vi om? STEIN STUGU, DE FACTO Renholdsoperat ør Anita Bråten (42) vil ha fortsatt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google