Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stipendiaters rettigheter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stipendiaters rettigheter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Stipendiaters rettigheter
Per Anders Eidem Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU Infodag for PhD kandidater 15. oktober 2007

2 DION Doktorkandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU
Representerer doktorkandidatene ved hele NTNU Hjelper kandidater som har problemer i forhold til universitetssystemet Høringsorgan for doktorgradskandidater ved NTNU Har kontakt med fagforeninger som Tekna og Forskerforbundet Gir ikke juridisk bistand

3 Hva er en stipendiat? Midlertidig vitenskapelig ansatt
Beskrevet i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat. VIKTIG: En stipendiat er ANSATT! Dekkes av tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven PhD-utdanning regulert av Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.d.) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

4 To viktige dokumenter Arbeidsavtale
Regulerer arbeidsforholdet med institusjonen Avtale mellom stipendiat og de som finansierer: NTNU ved fak., ekstern stiftelse etc. Lønn, arbeidstid og arbeidsmiljø Medarbeidersamtaler, medbestemmelse Inneholder krav om opptak til PhD-utdanning og krav om pliktarbeid

5 To viktige dokumenter 2. PhD-avtale
Regulerer frohold omkring forskningarbeidet Avtale mellom PhD-kandidat, institutt, veileder(e) fakultet + ev. eksterne institusjoner Baserer seg på plan for utdanningsdel, forskningsdel Del A – Mellom PhD-kandidat og institusjon Del B – Mellom PhD-kandidat og veileder(e) Del C – Mellom PhD-kandidat, institusjon og ekstern institusjon Gjensidige plikter

6 Pliktarbeid Hvor mye? Mengde bestemmes i arbeidsavtale
Hvilken type arbeid? Så vidt mulig ha relevans for doktorgradsutdanningen Normalt ikke mer enn 10% administrasjon Ellers opp til institusjonen Stor forskjeller mellom institutter (og innad) Usynlig pliktarbeid?

7 Permisjoner Hvilke permisjoner fører til forlenget ansettelse?
Fra Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som… Permisjoner man har krav på etter lov og tariffavtale Sentrale lederverv i nasjonale stipendiatorganisasjoner Redusert arbeidstid pga. omsorg for barn og nær familie (AML §10-2) Kortvarig undervisnings- eller forskningsstilling MEN: Fravær må utgjøre minst to sammenhengende uker for å gi forlengelse

8 Permisjoner Nye punkter i forskriften fom. januar 2007:
Forlengelse hvis progresjonen har vært hindret av for eksempel særskilte omsorgsoppgaver, arbeidsmessige forhold. Kun særskilte tilfeller! Flere kortvarige gyldige fravær under to uker kan gi ensidig reduksjon av pliktarbeidet

9 Permisjoner Permisjoner fra Arbeidsmiljøloven §12:
Svangerskapskontroll Svangerskapspermisjon Omsorgspermisjon (for far + foster-, adoptivforelder) Fødselspermisjon Foreldrepermisjon Ammefri Barn og barnepassers sykdom Pleie av pårørende Utdanningspermisjon Militærtjeneste m.v. Offentlige verv Tvisteløsning

10 Driftsmidler Driftsmidler følger med stipendiatstillingen og skal dekke kjøp av faglitteratur, konferansereiser m.m. Driftsmidler skal IKKE dekke standard arbeidsplass standard utstyr kostnader til bedømmelse, disputas og trykking av oppgave Anbefalt sum for 2007: kr (NTNUs økonomiavdeling) Hvem disponerer driftsmidlene? – Stipendiatene i samarbeid med veileder NB! Forskjellig praksis mellom instituttene

11 Hvis man får problemer? SI I FRA!
Ved gyldig fravær: Få dokumentasjon og søk om forlengelse så fort som mulig Ved samarbeidsproblemer med veileder: Ta opp problemet med veileder, biveileder, instituttleder så fort som mulig Ved arbeidsrettslige problemer: Ta kontakt med tillitsvalgte i fagforening DION kan hjelpe med informasjon om hvor man kan henvende seg.

12 Hvem skal man ta kontakt med
Hvem skal man ta kontakt med hvis problemer oppstår? Formelt: veileder instituttleder verneombud Uformelt: tillitsvalgt i instituttråd, fakultetsråd DION fagforening


Laste ned ppt "Stipendiaters rettigheter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google