Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Gassteknisk Senter NTNU - SINTEF Om brenselceller, gassturbiner og CO 2 -fangst Eksempel på et forskningsprosjekt Olav Bolland NTNU Åpning av Gassteknisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Gassteknisk Senter NTNU - SINTEF Om brenselceller, gassturbiner og CO 2 -fangst Eksempel på et forskningsprosjekt Olav Bolland NTNU Åpning av Gassteknisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Gassteknisk Senter NTNU - SINTEF Om brenselceller, gassturbiner og CO 2 -fangst Eksempel på et forskningsprosjekt Olav Bolland NTNU Åpning av Gassteknisk Senter NTNU – SINTEF www.ntnu.no/gass/ 22. april 2003

2 2 Gassteknisk Senter NTNU - SINTEF Hva er gasskraft med CO 2 -innfanging? - 1 1 CH 4 CO 2 Separasjon av eksos Forbrenning Arbeids maskin Elektrisitet Varme N2O2H2ON2O2H2O 1 CO 2 2 H 2 O 3 O 2 19 N 2 19 N 2 + 5 O 2 Naturgass Luft Energi ”Etter forbrenning”

3 3 Gassteknisk Senter NTNU - SINTEF Hva er gasskraft med CO 2 -innfanging? - 2 Luft separasjon 1 CH 4 Kondensasjon av vann Forbrenning Arbeids maskin Elektrisitet Varme 1 CO 2 2 H 2 O Naturgass 8 N 2 + 2 O 2 8 N 2 2 O 2 CO 2 H2OH2O ”Forbrenning uten nitrogen” Energi

4 4 Gassteknisk Senter NTNU - SINTEF Hva er gasskraft med CO 2 -innfanging? - 3 Reformering 1 CH 4 1 H 2 O Forbrenning Arbeids maskin Elektrisitet Varme 19 N 2 + 5 O 2 Naturgass Luft 0.5 O 2 2 N 2 Separasjon av gasser CO 2 1 CO 2 3 H 2 2 N 2 3 H 2 2 N 2 3 H 2 O 3 O 2 19 N 2 ”Før forbrenning” Energi

5 5 Gassteknisk Senter NTNU - SINTEF Hva er gasskraft med CO 2 -innfanging? - 4 1 CH 4 2 H 2 O Arbeidsmaskin - Gassturbin Elektrisitet 19 N 2 + 5 O 2 Naturgass Luft 4 H 2 O 1 CO 2 5 O 2 19 N 2 ”Uten forbrenning” Forbrenning Brensel- celle luftside Brensel- celle brenselside 4 O 2- 8 e - 3 O 2 19 N 2 Elektrisitet

6 6 Gassteknisk Senter NTNU - SINTEF Gassturbin Naturgass Kjemisk bundet energi Indre energi Forbrenning Gassturbin Mekanisk energi Generator Elektrisk energi Brenselcelle Naturgass Kjemisk bundet energi Brenselcelle Elektrisk energi

7 7 Gassteknisk Senter NTNU - SINTEF Potensial for virkningsgrad, % År 123456789101112131415 Tid frem til kommersielt anlegg i drift gitt massiv innsats fra år 0 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 Konvensjonell gasskraft uten CO 2 -innfanging ”Etter forbrenning” ”Før forbrenning” ”Forbrenning uten nitrogen” Gassturbin + brenselcelle + CO 2 -innfanging

8 8 Gassteknisk Senter NTNU - SINTEF •Redusere kostnader, fra 50-100 kkr/kW til 10-15 kkr/kW  Senke temperatur (900  700  C) - billigere materialer  Produksjonsteknologi for å senke kostnader  Spesialtilpassede gassturbiner  Oppskalering fra 0.1 MW til 10-100 MW •Gassturbinteknologi – integrasjon – dynamisk avhengighet •Metodikk for å kontrollere materialbelastende temperaturendringer Utfordringer Gassturbin + brenselcelle + CO 2 -innfanging

9 9 Gassteknisk Senter NTNU - SINTEF •Materialteknologi; oksygenledende materialer •Elektrodeprosesser; katalyse/kinetikk •Systemdesign •Systemdynamikk •Bruk av biogass •Anvendelsesorienterte studier; ferjer, oljeplattformer Forskningsaktiviteter ved NTNU – SINTEF Område: Gassturbin + brenselcelle + CO 2 -innfanging Courtesy Shell Technology Norway G SOFC Brensel- celle Filter DC AC Kompressor Turbin Gassturbin Eksos Varme- gjenvinner Natur- gass Avsvovling Power condi- tioning Luft CO 2 +vann Kilde: Siemens Westinghouse

10 10 Gassteknisk Senter NTNU - SINTEF Hvordan utføres forskning innen dette området? - 1 Materialteknikk Elektrodeprosesser Systemteknikk Biogass GrupperBemanning SINTEF-forskere professorer dr.ing.-studenter post.doc.-forsker siv.ing.-studenter lab-teknikere •Industriprosjekter •NFR/Industriprosjekter •Strategiske instituttprogrammer •Strategiske uni.-programmer •Prosjekter for Forvaltning •EU-prosjekter •Dr.ing.-prosjekter •Hovedoppgaver •Interne NTNU/SINTEF-satsninger Prosjekter

11 11 Gassteknisk Senter NTNU - SINTEF Hvordan utføres forskning innen dette området? - 2 Materialteknikk Elektrodeprosesser Systemteknikk Store prosjekter + Anvendelses- orienterte prosjekter Andre Bemanning SINTEF-forskere professorer dr.ing.-studenter post.doc.-forsker siv.ing.-studenter lab-teknikere ProsjekterGrupper Biogass

12 12 Gassteknisk Senter NTNU - SINTEF I hvilken retning? ”Deregulering” ”Liberalisering” ”Markedskrefter” ”Fri konkurranse” Kyoto-protokoll? Kvoter? ”CO 2 -skatt”? Vil ny teknologi kunne utvikles? Integrert Mindre grunnlag for langsiktighet Risikovegring ”Shareholder value” Blandede signaler

13 13 Gassteknisk Senter NTNU - SINTEF Hva er teknologileverandørene villige til å gjøre? Ny kraftverksteknologi CO 2 -innfangingsteknologier for eksempel: ”Forbrenning uten nitrogen” ”Uten forbrenning” +++ Konvensjonelle anlegg Gasskraft med CO 2 -innfanging Integrert Eksisterende teknologi gassturbiner, dampturbiner, brenselceller CO 2 -innfangingsteknologier som kan benyttes sammen med konvensjonelle kraftverk ”Før forbrenning” + ”Etter forbrenning” Konvensjonelle anlegg Gasskraft med CO 2 -innfanging +

14 14 Gassteknisk Senter NTNU - SINTEF Veien fremover………… - 1 •Hva skjer i andre land  Kraftig satsning i USA (demo-anlegg, langsiktige og ambisiøse prosjekter)  EUs 6. rammeprogram: NTNU/SINTEF er i posisjon  Økende fokus på CO 2 -innfanging fra kull •Hva må til for å realisere gasskraft med CO 2 -innfanging?  CO 2 må få en verdi (trykkstøtte i oljeproduksjon, infrastruktur)  Forskning og utvikling for bedre teknologi og reduserte kostnader  Utslipp av CO 2 må koste noe (”CO 2 -skatt”, ”kvoter”,….)  Kommersiell aksept (forutsigbare rammebetingelser, driftserfaring)

15 15 Gassteknisk Senter NTNU - SINTEF Veien fremover ………… - 2 Bidrag fra Gassteknisk Senter NTNU – SINTEF •Utvikling av nye prosesser og bidra med ny kunnskap med basis i bredt sammensatte fagmiljøer og geografisk nærhet •Nært samarbeid med norsk industri •Bidra til og legge til rette for nye bedrifter - nyskaping •Delta i det internasjonale FoU-samfunnet – ”hente hjem” teknologi •Utdanne siv.ing.- og dr.ing.-kandidater, samt ”levere” personell med forskererfaring til industri og forvaltning

16 16 Gassteknisk Senter NTNU - SINTEF Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "1 Gassteknisk Senter NTNU - SINTEF Om brenselceller, gassturbiner og CO 2 -fangst Eksempel på et forskningsprosjekt Olav Bolland NTNU Åpning av Gassteknisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google