Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi NTNU 2020 Strategiprosess våren 2006

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi NTNU 2020 Strategiprosess våren 2006"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategi NTNU 2020 Strategiprosess våren 2006

2 Visjon, verdier, rolle Mål og ambisjoner for NTNU og fakultetene
NTNU internasjonalt fremragende 2020 Visjon, verdier, rolle Mål og ambisjoner for NTNU og fakultetene 2007 2010 2020 1

3 Strategi for NTNU 6 Fokus høst 2006: Handlingsplaner og budsjett 2007
(styrebehandles august 2006) Kreativ Konstruktiv Kritisk NTNU internasjonalt fremragende 2020 Handlings-planer NTNU Handlings-planer NTNU Handlings-planer NTNU Strategiske initiativ Rolle: NTNU skal være et relevant, fremtidsrettet og attraktivt universitet, som bidrar til nasjonal og internasjonal kunnskapsutvikling og verdiskaping i samfunnet. NTNU skal ha et langsiktig perspektiv på sin virksomhet, og være en bærer av verdier og identitet. Handlings-planer fakultet Handlings-planer NTNU Handlings-planer NTNU Strategiske initiativ Mål- områder Forskning Mål for NTNU, fakulteter og institutter Ambisjoner for NTNU, fakulteter og institutter: 2007 2010 2020 Utdanning Omdømme Innovasjon Handlings-planer institutt Handlings-planer NTNU Handlings-planer NTNU Strategiske initiativ Ressurser Formidling Kunst- og kulturproduksjon Organisasjon 6

4 Plan for strategiutviklingsarbeidet
jan feb mar apr mai jun jul aug sep Fase 1 Fase 2 A B C D E Drøfting med fakulteta om opplegg for prosessen 1. utkast til NTNU sitt strategi- dokument 2. utkast til NTNU sitt strategi- dokument Dekanmøte Sluttføring av strategi- dokument Vedtak i styremøte Handlingsplanar Indikatorar Budsjett 2007 20/2 24/4 19/6 17/3 19/5 Strategiutvikling fakultet og institutt Innspel til NTNU Strategiutvikling fakultet og institutt Indikatorar Innspel til NTNU Sluttføring av fakulteta sine strategi- dokument Handlingsplanar Indikatorar Budsjett 2007

5

6 NT-fakultetets målstyrings-arbeid

7 Hovedmål for NT-fakultetet Tallene angir prioritet
Versjon Mål: NT skal være (hovedområder) Innsatsområder (ting å være gode på) Tallene angir prioritet 1 Studieprogrammene 2 Forskerutdanningen 3 Forskningsprogrammene En god merkevare 1 Publisering 2 Forskningssamarbeid med EU, USA, Japan, Sørøst-Asia 3 Studentutveksling Internasjonal 1 Infrastruktur 2 Økonomi 3 Karrièreutvikling 4 Faggrupper Produktiv i primæroppgavene Effektiv i sine interne prosesser 1 Oppgaveflyt 2 Premissene

8 1 Studieprogrammene Kvalitative mål (tallene angir prioritet) Tiltak
NT som god merkevare 1 Studieprogrammene Kvalitative mål (tallene angir prioritet) 1 Kvalitetsreformen implementert 2 Attraktive studieprogrammer 3 Tilfredshet blant studentene Tiltak 1 Implementere kvalitetsreformen 2 Evaluere studieprogrammene mht. etterspørsel og budsjett for 2006 3 Kontakt med studenter under og etter studiet Indikatorer Antall primærsøkere pr. studieplass (statistikk) Rolleforståelse, kjennskap til KVASS (spørreundersøkelse) Score på et tilfredshetsbarometer Jobbtilbud før endt studium, ledighet etter endt studium (statistikk)

9 1 Studieprogrammene Kvantitative mål (tallene angir prioritet) Tiltak
NT som god merkevare 1 Studieprogrammene Kvantitative mål (tallene angir prioritet) 1 Opprettholde opptakskrav fra opptaket 2005/2006 2 200 kandidater ut fra NTs studieprogrammer i 2006 (2004: 186) 3 1.7 primærsøkere pr. besatt studieplass (2005/2006: 1.5) Tiltak 1 Markedsføre fakultetets studieprogrammer med sikte på studieåret 2006/2007 2 Be Samarbeidsforum ivareta realfagene 3 Støtte til eksamensforberedelse for å redusere strykprosenten

10 NTNU og SINTEF – internasjonalt fremragende sammen Strategiprosess våren 2006

11 Satsingsområder NTNU SINTEF Marin og maritim Marin forskning
Olje og energi Energi og petroleum, Ressurser og miljø Anvendt etikk FUGE Materialer Material og kjemi IKT HUNT IKT Nanoteknologi Helse Medisinsk teknologi Industriell økologi Byggforsk Globalisering Teknologi og samfunn

12 Milepeler og tidsplan Jan/feb Orientering for ledermøtene om prosessen
30.01. Kick off dekaner og konserndirektører: Presentasjon av status Gjennomgang av metodikk for strategiprosessen Valg av prosess for merkevarebygging Hvordan adressere samfunnsfagene? Feb-mars Prosess i organisasjonene 01.04. Rapportering fra fakulteter/konsernområder Deadline for innstilling til økonomimodell Deadline for innstilling til nærings-/forskningspolitikk 01.05. Ferdigstilling av 1. versjon strategiplan Deadline for innstilling om laboratorier/infrastruktur Gjennomgang med dekaner og konserndirektører 01.06. Høringsfrist 1. versjon 10.06. Ferdigstilling 2. versjon 20.06. Felles styremøte NTNU-SINTEF

13

14

15 NT-fakultetets prioriteringer

16 NTs strategiske hovedsatsinger (i)
Nanoteknologi Uorganiske og keramiske nanostrukturerte materialer (IMT) Bionanoteknologi (IFY) Prosessteknikk (IKP) Etablering av studieprogram (vedtatt, under strukturering, NT er vertsfakultetet, samarbeid med IME, DMF, IVT) Etablering av NTNU Nanolab (rehabilitering av K1) Beregningsvitenskap Systembiologi Arbeidsgruppe nedsatt Tverrinstituttlig aktivitet (IBT, IKP, IKJ, IFY, IBI, samt samarbeid med DMF) Basis: Bioteknologiske prosesser NTNU 2020 – NTs strategiske satsinger

17 NTs strategiske hovedsatsinger (ii)
Funksjonell genomforskning/FUGE Molekylærbiologi (IBI, IBT) Metabolsk ingeniørvitenskap (IBT) Systembiologi (jfr foran) Bioinformatikk (IBI, IBT, IKJ, samt IME) Materialer Lettmetaller (resirkulering/raffinering av Al, solcelle-Si, NorLight (IMT, IFY)) Nanoteknologi (jfr forrige lysark (IFY, IMT, IKP)) Materialer for energiteknologi (funksjonelle oksider, hydrogenteknologi, CO2-fangst (IMT, IFY, IKP) Polymerer (IKP, IBT) NTNU 2020 – NTs strategiske satsinger

18 NTs strategiske hovedsatsinger (iii)
Energi og petroleum - ressurser og miljø Katalyse (IKP) CO2-fangst (IKP) Gassenteret (IKP, IKJ, SINTEF) Marin og maritim forskning Marin biologi (IBI :Brattørkaia/TBS) Marin biokjemi (IBT: Alginat, kitin/kitosan) NTNU 2020 – NTs strategiske satsinger

19 NTs strategiske hovedsatsinger (iv)
Medisinsk teknologi Biooptikk (IFY) Biopolymere (IFY, IBT) Strålingsbiofysikk og fotobiofysikk (IFY) Medisinsk fysikk (IFY, samarbeid St.Olavs hospital) Bioteknologi (Designer antibiotics, Broad host range expression vectors, Biocatalysis for pure enantiomer drug production, Polysaccharides in medicine (IBI, IBT, IKJ) Internasjonalt masterprogram etablert, med følgende spesialiseringer : Biophysics and Medical Physics (IFY) Biotechnology (IBI, IBT) Bioinformatics (ved IME, deltakelse IKJ, IBT, IBI) Medical Imaging (ved IME) Healthcare Informatics (ved IME) Transportmekanismer og drug delivery NTNU 2020 – NTs strategiske satsinger

20 NTs spesielt sterke fagområder
Lettmetaller (IMT) Prosessteknikk, prosessanalyse, katalyse (IKP, IKJ) Bevaringsbiologi (IBI) Molekylærbiologiske metoder i økologiske problemstillinger (IBI) Kondenserte mediers fysikk (IFY) Beregningsvitenskap (IKJ) NTNU 2020 – NTs strategiske satsinger

21 NTs strategiske utfordringer
Realfagene skal fortsatt drive lærerutdanning i realfag. Krever en avklaring i forhold til SVT, Skolelaboratoriet (PLU). Forhold til grunnundervisning – jfr. Rein-komitéens innstilling (1982). Krever en opprydding, spesielt i forhold til DMF. Sanering av parallell undervisning (internt og i forhold til andre studieprogrammer). Deltagelse i forskning i nordområdene. Deltagelse i eVITA. NTNU 2020 – NTs strategiske satsinger


Laste ned ppt "Strategi NTNU 2020 Strategiprosess våren 2006"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google