Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Strategi NTNU 2020 Strategiprosess våren 2006. 2 Visjon, verdier, rolle Mål og ambisjoner for NTNU og fakultetene 2007 2010 2020 NTNU internasjonalt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Strategi NTNU 2020 Strategiprosess våren 2006. 2 Visjon, verdier, rolle Mål og ambisjoner for NTNU og fakultetene 2007 2010 2020 NTNU internasjonalt."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Strategi NTNU 2020 Strategiprosess våren 2006

2 2 Visjon, verdier, rolle Mål og ambisjoner for NTNU og fakultetene 2007 2010 2020 NTNU internasjonalt fremragende 2020 1

3 3 Handlings- planer NTNU Strategi for NTNU (styrebehandles august 2006) Strategi for NTNU (styrebehandles august 2006) Handlings- planer NTNU Handlings- planer fakultet Handlings- planer NTNU Handlings- planer institutt Strategiske initiativ NTNU internasjonalt fremragende 2020 Kreativ Konstruktiv Kritisk Rolle: NTNU skal være et relevant, fremtidsrettet og attraktivt universitet, som bidrar til nasjonal og internasjonal kunnskapsutvikling og verdiskaping i samfunnet. NTNU skal ha et langsiktig perspektiv på sin virksomhet, og være en bærer av verdier og identitet. Forskning Utdanning Innovasjon Formidling Organisasjon Kunst- og kulturproduksjon Ressurser Omdømme Mål- områder Mål for NTNU, fakulteter og institutter Ambisjoner for NTNU, fakulteter og institutter: 2007 2010 2020 Strategiske initiativ 6 Fokus høst 2006: Handlingsplaner og budsjett 2007 Fokus høst 2006: Handlingsplaner og budsjett 2007

4 4 Plan for strategiutviklingsarbeidet Fase 1 A Fase 2 janfebmaraprmaijunjulaug sep BC Drøfting med fakulteta om opplegg for prosessen Strategiutvikling fakultet og institutt Innspel til NTNU 1. utkast til NTNU sitt strategi- dokument 20/2 17/3 Strategiutvikling fakultet og institutt Indikatorar Innspel til NTNU 24/4 2. utkast til NTNU sitt strategi- dokument 19/5 Vedtak i styremøte Handlingsplanar Indikatorar Budsjett 2007 Dekanmøte Sluttføring av strategi- dokument Sluttføring av fakulteta sine strategi- dokument D 19/6 E Handlingsplanar Indikatorar Budsjett 2007

5 5

6 6 NT-fakultetets målstyrings-arbeid

7 7 En god merkevare Hovedmål for NT-fakultetet Versjon 2006-01-27 1 Studieprogrammene 2 Forskerutdanningen 3 Forskningsprogrammene Produktiv i primæroppgavene Internasjonal Effektiv i sine interne prosesser 1 Infrastruktur 2 Økonomi 3 Karrièreutvikling 4 Faggrupper 1 Publisering 2 Forskningssamarbeid med EU, USA, Japan, Sørøst-Asia 3 Studentutveksling 1 Oppgaveflyt 2 Premissene Mål: NT skal være (hovedområder) Innsatsområder (ting å være gode på) Tallene angir prioritet

8 8 Kvalitative mål (tallene angir prioritet) 1 Kvalitetsreformen implementert 2 Attraktive studieprogrammer 3 Tilfredshet blant studentene 1 Studieprogrammene Tiltak 1 Implementere kvalitetsreformen 2 Evaluere studieprogrammene mht. etterspørsel og budsjett for 2006 3 Kontakt med studenter under og etter studiet Indikatorer Antall primærsøkere pr. studieplass (statistikk) Rolleforståelse, kjennskap til KVASS (spørreundersøkelse) Score på et tilfredshetsbarometer Jobbtilbud før endt studium, ledighet etter endt studium (statistikk) NT som god merkevare

9 9 Kvantitative mål (tallene angir prioritet) 1 Opprettholde opptakskrav fra opptaket 2005/2006 2 200 kandidater ut fra NTs studieprogrammer i 2006 (2004: 186) 3 1.7 primærsøkere pr. besatt studieplass (2005/2006: 1.5) NT som god merkevare Tiltak 1 Markedsføre fakultetets studieprogrammer med sikte på studieåret 2006/2007 2 Be Samarbeidsforum ivareta realfagene 3 Støtte til eksamensforberedelse for å redusere strykprosenten 1 Studieprogrammene

10 10 NTNU og SINTEF – internasjonalt fremragende sammen Strategiprosess våren 2006

11 11 NTNU SINTEF Marin Marin og maritim forskning Olje og energi Material og kjemi IKT Teknologi og samfunn Helse Energi og petroleum, Ressurser og miljø Materialer IKT Globalisering Medisinsk teknologi Byggforsk FUGE Nanoteknologi HUNT Industriell økologi Anvendt etikk Satsingsområder

12 12 Milepeler og tidsplan Jan/febOrientering for ledermøtene om prosessen 30.01.Kick off dekaner og konserndirektører: Presentasjon av status Gjennomgang av metodikk for strategiprosessen Valg av prosess for merkevarebygging Hvordan adressere samfunnsfagene? Feb-marsProsess i organisasjonene 01.04.Rapportering fra fakulteter/konsernområder Deadline for innstilling til økonomimodell Deadline for innstilling til nærings-/forskningspolitikk 01.05.Ferdigstilling av 1. versjon strategiplan Deadline for innstilling om laboratorier/infrastruktur Gjennomgang med dekaner og konserndirektører 01.06.Høringsfrist 1. versjon 10.06.Ferdigstilling 2. versjon 20.06.Felles styremøte NTNU-SINTEF

13 13

14 14

15 15 NT-fakultetets prioriteringer

16 16 NTs strategiske hovedsatsinger (i) Nanoteknologi –Uorganiske og keramiske nanostrukturerte materialer (IMT) –Bionanoteknologi (IFY) –Prosessteknikk (IKP) –Etablering av studieprogram (vedtatt, under strukturering, NT er vertsfakultetet, samarbeid med IME, DMF, IVT) –Etablering av NTNU Nanolab (rehabilitering av K1) –Beregningsvitenskap Systembiologi –Arbeidsgruppe nedsatt –Tverrinstituttlig aktivitet (IBT, IKP, IKJ, IFY, IBI, samt samarbeid med DMF) –Basis: Bioteknologiske prosesser NTNU 2020 – NTs strategiske satsinger

17 17 Funksjonell genomforskning/FUGE –Molekylærbiologi (IBI, IBT) –Metabolsk ingeniørvitenskap (IBT) –Systembiologi (jfr foran) –Bioinformatikk (IBI, IBT, IKJ, samt IME) Materialer –Lettmetaller (resirkulering/raffinering av Al, solcelle-Si, NorLight (IMT, IFY)) –Nanoteknologi (jfr forrige lysark (IFY, IMT, IKP)) –Materialer for energiteknologi (funksjonelle oksider, hydrogenteknologi, CO 2 -fangst (IMT, IFY, IKP) –Polymerer (IKP, IBT) NTNU 2020 – NTs strategiske satsinger NTs strategiske hovedsatsinger (ii)

18 18 Energi og petroleum - ressurser og miljø –Katalyse (IKP) –CO 2 -fangst (IKP) –Gassenteret (IKP, IKJ, SINTEF) Marin og maritim forskning –Marin biologi (IBI :Brattørkaia/TBS) –Marin biokjemi (IBT: Alginat, kitin/kitosan) NTNU 2020 – NTs strategiske satsinger NTs strategiske hovedsatsinger (iii)

19 19 Medisinsk teknologi –Biooptikk (IFY) –Biopolymere (IFY, IBT) –Strålingsbiofysikk og fotobiofysikk (IFY) –Medisinsk fysikk (IFY, samarbeid St.Olavs hospital) –Bioteknologi (Designer antibiotics, Broad host range expression vectors, Biocatalysis for pure enantiomer drug production, Polysaccharides in medicine (IBI, IBT, IKJ) –Internasjonalt masterprogram etablert, med følgende spesialiseringer : Biophysics and Medical Physics (IFY) Biotechnology (IBI, IBT) Bioinformatics (ved IME, deltakelse IKJ, IBT, IBI) Medical Imaging (ved IME) Healthcare Informatics (ved IME) NTNU 2020 – NTs strategiske satsinger Transportmekanismer og drug delivery NTs strategiske hovedsatsinger (iv)

20 20 Lettmetaller (IMT) Prosessteknikk, prosessanalyse, katalyse (IKP, IKJ) Bevaringsbiologi (IBI) Molekylærbiologiske metoder i økologiske problemstillinger (IBI) Kondenserte mediers fysikk (IFY) Beregningsvitenskap (IKJ) NTNU 2020 – NTs strategiske satsinger NTs spesielt sterke fagområder

21 21 Realfagene skal fortsatt drive lærerutdanning i realfag. Krever en avklaring i forhold til SVT, Skolelaboratoriet (PLU). Forhold til grunnundervisning – jfr. Rein-komitéens innstilling (1982). Krever en opprydding, spesielt i forhold til DMF. Sanering av parallell undervisning (internt og i forhold til andre studieprogrammer). Deltagelse i forskning i nordområdene. Deltagelse i eVITA. NTNU 2020 – NTs strategiske satsinger NTs strategiske utfordringer


Laste ned ppt "1 Strategi NTNU 2020 Strategiprosess våren 2006. 2 Visjon, verdier, rolle Mål og ambisjoner for NTNU og fakultetene 2007 2010 2020 NTNU internasjonalt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google