Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studieprogram Energi og Miljø 1 STUDIEPROGRAMMET ENERGI OG MILJØ Olav Bolland Leder for programrådet for studieprogram Energi og Miljø www.ept.ntnu.no/energi_og_miljo/index.php.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studieprogram Energi og Miljø 1 STUDIEPROGRAMMET ENERGI OG MILJØ Olav Bolland Leder for programrådet for studieprogram Energi og Miljø www.ept.ntnu.no/energi_og_miljo/index.php."— Utskrift av presentasjonen:

1 Studieprogram Energi og Miljø 1 STUDIEPROGRAMMET ENERGI OG MILJØ Olav Bolland Leder for programrådet for studieprogram Energi og Miljø www.ept.ntnu.no/energi_og_miljo/index.php febr 2004

2 Studieprogram Energi og Miljø 2 Studieprogram Energi & Miljø Samarbeid mellom Institutt for Elkraftteknikk og Institutt for Energi- og Prosessteknikk Vertsfakultet: Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Startet i 1998, første kull ferdig juni 2003 Spesialisering foregår over tre siste år –Tre/fire studieretninger Varme og energiprosesser (samme som energi, prosess og strømningsteknikk i Produktutvikling, Prosess og Produksjon) Elektrisk energiteknikk Energibruk og energiplanlegging (“emnepakke”-inndeling i 4. årskurs) –Emnepakke Energibruk –Emnepakke Energiforsyning –Emnepakke Energi og Samfunn Industriell Økologi (3-4. årskurs, 5. årskurs i en av 3 over) Elektrisk energiteknikk, opptak fra IH i 4. årskurs

3 Studieprogram Energi og Miljø 3 Hvorfor et studieprogram i energi og miljø ? Utfordringene, nasjonalt og globalt i samspillet Energi og miljø Endringer i energibransjen: el-verkerker blir energiverker og olje/gass-selskaper opererer i el-markedet. Behov for å revitalisere studiet: sviktende rekruttering til de “tradisjonelle” sivilingeniørstudiene Forskningsvirksomheten på energiområdet knyttes nærmere sammen: SINTEF Olje og Energi, Gassteknisk Senter NTNU-SINTEF, Senter for fornybar energi

4 Studieprogram Energi og Miljø 4 Rådet, nytt fra jan 2003 utnevnes av NTNUs dekan-møte, ikke fak.-styret Eilif H. Hansen, Inst. Elkraftteknikk Lars Norum, Inst. Elkraftteknikk Ivar Wangensteen, Inst. Elkraftteknikk Olav Bolland (leder fra jan 2003), Inst. Energi og prosessteknikk Torbjørn Nielsen, EPT Vojislav Novakovic, EPT Bjørn Nygreen, Industriell økonomi og teknologiledelse Stine Skagestad, student Sigrid Giljarhus, student Halsten Aastebøl, programrådets sekretær og studieveilder Randi Elvedal, sekretær for E&M ved IME-fakultetet

5 Studieprogram Energi og Miljø 5 Immatrikulerte 2002 vs immatrikulerte pr. 11.08.03 2003

6 Studieprogram Energi og Miljø 6 Opptaksgrense ordinære søkere Energi og miljø

7 Studieprogram Energi og Miljø 7 Valg av studieretning (fra 3. årskurs) NB! EPT har i 5. årskurs ca. 40 studenter fra Energi og Miljø, mens det er kun ca. 20 fra Produktutvikling og Produksjon

8 Studieprogram Energi og Miljø 8 Spørreundersøkelse 1. kl. 2003, intro-uka

9 Studieprogram Energi og Miljø 9 Arbeidsmarked 44 av 65 (68%) har fått jobb

10 Studieprogram Energi og Miljø 10 Veien videre - 1 Opprettholde det gode studentmiljøet - EMIL Minske frafall av studenter i 1. og 2. klasse, kartlegging pågår Etter 5-6 års drift; grundig gjennomgang/revisjon av struktur for studieplan, start vinter 2004 Øke interessen for elkraftteknikk, for å møte behov for kandidater Økt samarbeid med to Kjemi-institutter, formalisering?

11 Studieprogram Energi og Miljø 11 Veien videre – 2 Samarbeid med to Kjemi-institutter? Kjemisk prosessteknologi og Materialteknologi Felles Master-program med arbeidstittel Industriell prosessteknikk utredes for tiden i samarbeid mellom Inst. for Energi og Prosessteknikk og Inst. Kjemisk prosessteknologi

12 Studieprogram Energi og Miljø 12 Veien videre - 3 Energikontakten – under etablering, stiftet mai 2003 –Samme som Samarbeidsforum på NT og Næringslivsringen på Bygg og Miljø –interimstyret, fra mai 2003 til mars 2004 Magne Bjørnerud (leder), Finn Johnsen, Eva Østerås, Mats Ericsson, Henriette Undrum, Bjørn Utgård, Anette G. Roaas, Erling Ildstad, Olav Bolland –Visjon: EnergiKontakten skal styrke fremtidig kompetanse innen energi og miljø. Dette skal bidra til en positiv samfunnsutvikling med utgangspunkt i energiressursene både nasjonalt og internasjonalt. –Mål: Samspill med næringslivet skal bidra til kvalitet og relevans i studieprogrammet Energi og Miljø ved NTNU og gjøre det attraktivt for studentene. Bidra til en positiv profilering av studiet Energi og miljø og EnergiKontaktens medlemsbedrifter. Fremme rekrutteringen til studiet. Styrke rekruttering av jenter til studiet. Stimulere til høy gjennomføringsprosent –22 medlemsbedrifter så langt, mål ca. 30, kontingent ca. 25 kkr –ansettelse koordinator – Fredrik Christensen, fra jan 2004 –sommerjobbtorg –finansiering ekskursjoner (Smøla 1. kl, Island 2. kl., Sør-Afrika 4. kl) –kontaktflate bedrift/studieprogram, bl.a. bedriftspresentasjoner –årsmøte/Energidagen 3. mars

13 Studieprogram Energi og Miljø 13 Veien videre - 4 Mer laboratorie-aktivitet inn i grunnlagsfag ? Gassturbin-lab Dampturbin-lab Pumpe-lab

14 Studieprogram Energi og Miljø 14 Under behandling høst 2003

15 Studieprogram Energi og Miljø 15 Under behandling høst 2003

16 Studieprogram Energi og Miljø 16 Under behandling høst 2003

17 Studieprogram Energi og Miljø 17 Under behandling høst 2003

18 Studieprogram Energi og Miljø 18 Under behandling høst 2003


Laste ned ppt "Studieprogram Energi og Miljø 1 STUDIEPROGRAMMET ENERGI OG MILJØ Olav Bolland Leder for programrådet for studieprogram Energi og Miljø www.ept.ntnu.no/energi_og_miljo/index.php."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google