Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STUDIEPROGRAMMET ENERGI OG MILJØ Olav Bolland Leder for programrådet for studieprogram Energi og Miljø www.ept.ntnu.no/energi_og_miljo/index.php febr.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STUDIEPROGRAMMET ENERGI OG MILJØ Olav Bolland Leder for programrådet for studieprogram Energi og Miljø www.ept.ntnu.no/energi_og_miljo/index.php febr."— Utskrift av presentasjonen:

1 STUDIEPROGRAMMET ENERGI OG MILJØ Olav Bolland Leder for programrådet for studieprogram Energi og Miljø febr 2004

2 Studieprogram Energi & Miljø
Samarbeid mellom Institutt for Elkraftteknikk og Institutt for Energi- og Prosessteknikk Vertsfakultet: Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Startet i 1998, første kull ferdig juni 2003 Spesialisering foregår over tre siste år Tre/fire studieretninger Varme og energiprosesser (samme som energi, prosess og strømningsteknikk i Produktutvikling, Prosess og Produksjon) Elektrisk energiteknikk Energibruk og energiplanlegging (“emnepakke”-inndeling i 4. årskurs) Emnepakke Energibruk Emnepakke Energiforsyning Emnepakke Energi og Samfunn Industriell Økologi (3-4. årskurs, 5. årskurs i en av 3 over) Elektrisk energiteknikk, opptak fra IH i 4. årskurs

3 Hvorfor et studieprogram i energi og miljø ?
Utfordringene, nasjonalt og globalt i samspillet Energi og miljø Endringer i energibransjen: el-verkerker blir energiverker og olje/gass-selskaper opererer i el-markedet. Behov for å revitalisere studiet: sviktende rekruttering til de “tradisjonelle” sivilingeniørstudiene Forskningsvirksomheten på energiområdet knyttes nærmere sammen: SINTEF Olje og Energi, Gassteknisk Senter NTNU-SINTEF, Senter for fornybar energi Da vi bestemte oss for å starte med nytt studieprogram var dette de viktigste årsakene. Beslutningen ble tatt i løpet av kort tid, og studieplanen er i stor grad blitt til underveis. De første studentene ble tatt opp i 1998 og går nå i 4.årskurs.

4 Rådet, nytt fra jan 2003 utnevnes av NTNUs dekan-møte, ikke fak
Rådet, nytt fra jan 2003 utnevnes av NTNUs dekan-møte, ikke fak.-styret Eilif H. Hansen, Inst. Elkraftteknikk Lars Norum, Inst. Elkraftteknikk Ivar Wangensteen, Inst. Elkraftteknikk Olav Bolland (leder fra jan 2003), Inst. Energi og prosessteknikk Torbjørn Nielsen, EPT Vojislav Novakovic, EPT Bjørn Nygreen, Industriell økonomi og teknologiledelse Stine Skagestad, student Sigrid Giljarhus, student Halsten Aastebøl, programrådets sekretær og studieveilder Randi Elvedal, sekretær for E&M ved IME-fakultetet Da vi bestemte oss for å starte med nytt studieprogram var dette de viktigste årsakene. Beslutningen ble tatt i løpet av kort tid, og studieplanen er i stor grad blitt til underveis. De første studentene ble tatt opp i 1998 og går nå i 4.årskurs.

5 Immatrikulerte 2002 vs immatrikulerte pr. 11.08.03 2003

6 Opptaksgrense ordinære søkere
Energi og miljø

7 Valg av studieretning (fra 3. årskurs)
NB! EPT har i 5. årskurs ca. 40 studenter fra Energi og Miljø, mens det er kun ca. 20 fra Produktutvikling og Produksjon

8 Spørreundersøkelse 1. kl. 2003, intro-uka

9 Arbeidsmarked 44 av 65 (68%) har fått jobb

10 Veien videre - 1 Opprettholde det gode studentmiljøet - EMIL
Minske frafall av studenter i 1. og 2. klasse, kartlegging pågår Etter 5-6 års drift; grundig gjennomgang/revisjon av struktur for studieplan, start vinter 2004 Øke interessen for elkraftteknikk, for å møte behov for kandidater Økt samarbeid med to Kjemi-institutter, formalisering? Da vi bestemte oss for å starte med nytt studieprogram var dette de viktigste årsakene. Beslutningen ble tatt i løpet av kort tid, og studieplanen er i stor grad blitt til underveis. De første studentene ble tatt opp i 1998 og går nå i 4.årskurs.

11 Veien videre – 2 Samarbeid med to Kjemi-institutter
Veien videre – 2 Samarbeid med to Kjemi-institutter? Kjemisk prosessteknologi og Materialteknologi Da vi bestemte oss for å starte med nytt studieprogram var dette de viktigste årsakene. Beslutningen ble tatt i løpet av kort tid, og studieplanen er i stor grad blitt til underveis. De første studentene ble tatt opp i 1998 og går nå i 4.årskurs. Felles Master-program med arbeidstittel Industriell prosessteknikk utredes for tiden i samarbeid mellom Inst. for Energi og Prosessteknikk og Inst. Kjemisk prosessteknologi

12 Veien videre - 3 Energikontakten – under etablering, stiftet mai 2003
Samme som Samarbeidsforum på NT og Næringslivsringen på Bygg og Miljø interimstyret, fra mai 2003 til mars 2004 Magne Bjørnerud (leder), Finn Johnsen, Eva Østerås, Mats Ericsson, Henriette Undrum, Bjørn Utgård, Anette G. Roaas, Erling Ildstad, Olav Bolland Visjon: EnergiKontakten skal styrke fremtidig kompetanse innen energi og miljø. Dette skal bidra til en positiv samfunnsutvikling med utgangspunkt i energiressursene både nasjonalt og internasjonalt. Mål: Samspill med næringslivet skal bidra til kvalitet og relevans i studieprogrammet Energi og Miljø ved NTNU og gjøre det attraktivt for studentene. Bidra til en positiv profilering av studiet Energi og miljø og EnergiKontaktens medlemsbedrifter. Fremme rekrutteringen til studiet. Styrke rekruttering av jenter til studiet. Stimulere til høy gjennomføringsprosent 22 medlemsbedrifter så langt, mål ca. 30, kontingent ca. 25 kkr ansettelse koordinator – Fredrik Christensen, fra jan 2004 sommerjobbtorg finansiering ekskursjoner (Smøla 1. kl, Island 2. kl., Sør-Afrika 4. kl) kontaktflate bedrift/studieprogram, bl.a. bedriftspresentasjoner årsmøte/Energidagen 3. mars Da vi bestemte oss for å starte med nytt studieprogram var dette de viktigste årsakene. Beslutningen ble tatt i løpet av kort tid, og studieplanen er i stor grad blitt til underveis. De første studentene ble tatt opp i 1998 og går nå i 4.årskurs.

13 Veien videre - 4 Mer laboratorie-aktivitet inn i grunnlagsfag ?
Dampturbin-lab Gassturbin-lab Pumpe-lab Da vi bestemte oss for å starte med nytt studieprogram var dette de viktigste årsakene. Beslutningen ble tatt i løpet av kort tid, og studieplanen er i stor grad blitt til underveis. De første studentene ble tatt opp i 1998 og går nå i 4.årskurs.

14 Under behandling høst 2003

15 Under behandling høst 2003

16 Under behandling høst 2003

17 Under behandling høst 2003

18 Under behandling høst 2003


Laste ned ppt "STUDIEPROGRAMMET ENERGI OG MILJØ Olav Bolland Leder for programrådet for studieprogram Energi og Miljø www.ept.ntnu.no/energi_og_miljo/index.php febr."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google