Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 Hvor er vi? 2 Hva vil vi? 3 Hvorfor vil vi det? 4 Hvilke utfordringer har vi? 5 Hvordan gjør vi det? Rekruttering av studenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 Hvor er vi? 2 Hva vil vi? 3 Hvorfor vil vi det? 4 Hvilke utfordringer har vi? 5 Hvordan gjør vi det? Rekruttering av studenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 Hvor er vi? 2 Hva vil vi? 3 Hvorfor vil vi det? 4 Hvilke utfordringer har vi? 5 Hvordan gjør vi det? Rekruttering av studenter

2 2 Opptakskarakteristikk NTNU 2003, 2004 og 2005 2003 20042005 Linje/Kvote OrdinærOrdinærOrdinær 1 Industriell design 64,062,862,5 2Ind. Økonomi og tek.led. 63,864,762,5 3 Teknisk kybernitikk 55,545,551,5 4 Kommunikasjonsteknolog53,349,347,7 5 Kjemi- og bioteknologi52,551,051,8 6 Bygg og Miljøteknikk52,353,556,7 7 Materialteknologi51,551,451,8 8 Produktutv. og Produksjon50,252,052,2 9 Geofag og Petroleumstekn.49,346,351,2 10 Fysikk og matematikk49,049,855,9 11 Datateknikk48,745,946,8 12 Marin teknikk48,749,652,5 13 Ing.vitenskap og IKT48,344,947,8 14 Elektonikk47,943,550,0 15 Energi og Miljø47,945,551,0 1 Hvor er vi ?

3 3 Antall søkere og opptakskrav til siv.ing. studiene ved NT- fakultetet høsten 2005 OrdinærSøkereSvarte Ja KvinnerPrimærOrdinær Material- teknologi 64148 (37) 10,4%54,551,8 Fysikk og Matematikk 872118 (102) 28%59,255,9 Kjemi- og bioteknologi 61283 (70) 47%55,851,8 TOTALT212524930,9% (møtte opp til studiene) 1 Hvor er vi ?

4 4 LinjeAntall møttStrykandel %Gj.karakter Ind. økonomi868B Fysikk & matematikk8911C Ind. Design1712D Kjemi- og bioteknologi6813D Materialteknologi3213C Bygg og miljø14215D Teknisk kybernetikk9017C Produkt utvikling11418D Marin teknikk7819D Elektronikk7026C Kom. teknologi5630D Datateknikk9833D Energi og miljø9234D Geofag og petroleumsteknologi 7641D Ing. vit og IKT6247D NTNU totalt24D Stryk i Matte I høst 2005

5 5 Mattematikk I – høsten 2005 Kjemi- og bioteknologi

6 6

7 7 Jenter og teknologi Prosessindustrien trenger dyktige medarbeidere Sterkere profilering av IKP Bedriftspresentasjoner Besøk til Statoils Forskningssenter Papirindustriens dager ved fakultetet Besøk til Norske - Skog på Skogn Ca 40 % av 2. års ”kjemistudenter” valgte IKP i 3. årskurs i 2005. Av disse er over 50 % kvinner.

8 8 Dette er fagfolk som IKP har produsert.

9 9 Staff: : 10 technical/administrative, 25 scientific (incl. 5 adjunct (20%) professors). Dr.ing. (Ph.D) students: 58 Siv.ing (Master) students: 76 (25 in 5th year, 31 in 4th, 20 in 3rd) Graduated students the last few years: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Siv.ing. (M.Sc.) 80 62 60 85 68 15 * 75 45 24 25 Dr.ing. (Ph.D) 5 9 13 8 10 11 12 7 10 13 * Switch from 4.5 to 5 year program

10 10 2 Hva vil vi ? Undervisning: Føre studenter frem til internasjonalt mastergradsnivå i fagområdet ”Chemical Engineering”, og legge forholdene til rette slik at kandidatene er attraktive på arbeidsmarkedet. Forskning: All forskning skal ligge på internasjonalt nivå, og skal være fremragende innen enkelte områder. Det faglige miljøet skal være attraktivt og bidra til at instituttet tiltrekker seg de dyktigste kandidatene, både når det gjelder vitenskapelig ansatte, stipendiater og studenter. Det sosiale miljøet skal være slik at alle trives.

11 11 2 Hva vil vi ? Dimensjonering på utdanningen 2003-2010 Prosessindustrien utgjør Norges klart viktigste industrigren, og institutt for kjemisk prosessteknologi utdanner nøkkelpersoner til de fleste bedrifter i denne sektoren. NTNU er det eneste universitetet i Norge som utdanner sivilingeniører (Master i teknologi) innen disse områdene. Ut fra erfaring over de siste 20 år antas behovet for sivilingeniører fra vårt institutt å ligge på minst 70 kandidater pr. år. Siktemålet for dimensjoneringen av utdanningen (plantall) er 80 siv.ing. og 15 dr.ing. pr. år.

12 12 3 Hvorfor vil vi det ? Fordi ledelsen har besluttet å gjennomføre Strategi- og bemanningsplan 2003 – 2010 for Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU

13 13 4 Hvilke utfordringer har vi ? Lavere rekruttering fra vgs Konkurranse fra andre universitet 2. årskurs NTNU – intern konkurranse- hva er tillatt? IKP kan ikke konkurrere med industriens lønninger Egen interesse vs IKPs interesse Få til langsiktige industri - prosjekter ved IKP for å skaffe næringslivet dyktige medarbeidere (MSc, PhD) Profilere IKP internasjonalt Eldre lærekrefter Holde på ”dyktige” lærere og ”flinke” forskere Mange utlendinger PhD/Post.doc Konkurranse fra utlandet Skaffe forskningsmidler Mye administrasjon for fagfolk? Mange fagområder ? Skaffe dyktige medarbeidere til IKP fra utlandet

14 14 5 Hvordan gjør vi det ? Oppdatere handlingsplanen for rekruttering av studenter til IKP Rekrutteringsaktiviteter: fremdrift måles og resultater vises Bruk engelsk fra 3. klasse IKPs nettsider på engelsk og norsk, følg NTNU mal Fortsett skolebesøkene til IKP Klassebesøk av IKP studenter til vgs Følg opp og sjekk studentenes trivsel ved IKP, spørreundersøkelse hvert 2. år Bruk IKP – adm. i kvalitetskontrollen Bruk Samarbeidsforum aktivt Bedriftsbesøk Bedriftspresentasjoner fra prosess- industrien for 2. klassestudenter Prosjektoppgaver, diplomoppgaver og PhD- oppgaver fra prosessindustrien Inngå langsiktige samarbeidsavtaler med industrien Rekruttere de ”beste” kjemikere fra høgskoler Delta på konferanser og publisere i kjente internasjonale tidsskrifter Rekruttere doktorgradstudenter fra utvalgte universiteter Tverrfaglig samarbeid

15 15 Treforedlingsindustriens dag 30 mars ved fakultetet Norske Skog Borregaard Peterson Linerboard Södra Cell-Tofte Markedsføring Rekruttering Foredrag Bedriftsbesøk i Skogn

16 16 Samarbeid med og støtte til første års- studentene Spørreundersøkelser Fadderordning Oppfølging er viktig Eksamenskos Hvordan unngå å stryke i Matte1? Hvor blir de av?


Laste ned ppt "1 1 Hvor er vi? 2 Hva vil vi? 3 Hvorfor vil vi det? 4 Hvilke utfordringer har vi? 5 Hvordan gjør vi det? Rekruttering av studenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google