Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid med næringslivet Kamil Dursun - Elektro.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid med næringslivet Kamil Dursun - Elektro."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid med næringslivet Kamil Dursun - Elektro

2 HIØs styrke Lærerkrefter / forskere Studenter Begge kan og bør brukes i samarbeidsprosjekter

3 Bedrifter i Østfold Store – klassiske industribedrifter – Borregaard – Nexans – Glava – Div. sellulose & papirindustrier – Kraftleverandører Små og mellomstore bedrifter som spesialiserer seg i en smal nisje

4 Vi har mange bacheloroppgaver direkte mot industrien. Bedrifter kommer med et begrenset problem som de vil ha løst. Studentene bruker dette i sin bacheloroppgave. Dette er bra for både studentene og bedriftene. – Studentene får gjort en reel oppgave – Bedriften får løst et problem med begrenset omfang – Bedriften får tilgang til fremtidige medarbeidere

5 Hvordan involvere lærere/forskere i industrielle prosjekter Vi har også noen langsiktige prosjekter som næringslivet er interessert i. Et eksempel er samarbeidsprosjektet mellom HiØ Elektro / Kjemi og Nexans.

6 Prosjektsøknad til Forskningsrådet Diffusjonsstudie av biprodukter i XLPE høyspenningsisolasjon

7 Kort fortalt: Polyetylene (PE) har gode elektriske egenskaper men mekaniske egenskapene blir fort forringet med økende temperatur. Man ”kryssbinder” PE molekylene for å gi materialet den ønskede styrken. Dette materialet kalles XLPE eller PEX. Det introduseres da en del urenheter som i sin tur forringer de elektriske egenskapene. Dette er altså en optimaliseringsprosess. Prosjektet kommer til å undersøke hvordan disse urenhetene oppstår både under produksjon og langtids bruk.

8 Detaljer Prosjektet kom i gang som et resultat av mastergradsdiskusjoner med HiØ og det lokale næringslivet. Nexans var prosjekteieren. Skulle bistå med 15% arbeidstid av 3 eller flere Dr. Ingeniører som egenfinansiering. HiØ var partneren. Skulle bistå med 15% arbeidstid av 3 stk. 1. amanuenser som egenfinansiering. Forskningsrådet skulle bistå med cash som 50% finansiering. Det var meningen at vi skulle søke etter 1 Dr. eller Post- Dr. student for å gjøre jobben. Budsjettet var ca. 5 MNOK.

9 Tidsskjema Søknad sendt inn den 12.10.2011 Ble avslått den 08.12.2011 Vi fikk begrunnelsen for avslaget den 30.01.2012

10 Begrunnelser for avslaget Hovedpunkter: – Ikke et innovasjonsprosjekt – Regional vurdering: Bare et Østfoldsprosjekt – Svak søknad. – Egeninnsatsen fra bedrift må økes fra 25 % til 50 % pga offentlig støtte i form av egeninnsats fra HiØ inngår.

11 Totalvurdering Forskningsgraden og gjennomføringsevnen vurderes som høy. Svakt beskrivelse mht innovasjonsgraden i prosjektet, medførte at prosjektet er kun delvis karaktersatt fra ekspertpanel. Begrenset regional relevans.

12 Videre arbeid Nexans vurderer dette prosjektet viktig i teknisk utvikling av kabelteknologi og går videre med egne midler. De kan tenke seg å involvere forskere fra HiØ på timebasis. Det kan tenkes at Nexans har flere ideer for søknad som vi kommer til å sende inn.

13 Lessons learned (Min personlig følelse) Det er ikke lett å løse ut penger fra OF. Det ser ut til at man må søke flere ganger og ha nær kontakt med FRs saksbehandlere. Vi må promotere HiØ ikke bare ved å sende inn søknader men også på et høyere plan. Være aktiv mot styret til FR, drive lobby- virksomhet osv.

14 Internasjonal konferanse i Fredrikstad Tittel: ”International Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering” Deltagere: Universiteter fra Iran, Azerbaijan, Tyrkia, Romania, Spania, Russland. Dato: 5-7 september i Fredrikstad Papers ønsket. God anledning til å presentere smarte løsninger i smarte grid. www.iotpe.com


Laste ned ppt "Samarbeid med næringslivet Kamil Dursun - Elektro."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google