Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Investering; livsløp og usikkerhet Oppsummering sett fra.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Investering; livsløp og usikkerhet Oppsummering sett fra."— Utskrift av presentasjonen:

1 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Investering; livsløp og usikkerhet Oppsummering sett fra et forskningsmessig perspektiv Jan Alexander Langlo Forskningskoordinator Norsk senter for prosjektledelse Temadag Statsbygg, 18. september 2001

2 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Norsk senter for prosjektledelse Et forskningsbasert samarbeid med norsk næringsliv og forvaltning Temadag NHO, 15. mars 2001

3 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Formålet med dagen i dag… Faglig påfyll Impulser til forbedring og kompetanseheving Bygge relasjoner Gi impulser til pågående og fremtidige forsknings- prosjekter

4 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning ”Kjøreplan” Hvorfor er dette interessant sett fra forskningsperspektiv? –Kompetanseutvikling i fokus –Dette skjer i samspillet mellom NSPs virksomhetsområder Sammendrag av dagens hovedmomenter Trekke linjene opp mot dagens forskningsprosjekter –BONUS –CONCEPT –Praktisk prosjektstyring Forskning gir grobunn for temadager og konferanser –Prosjekt 2001, 23. oktober 2001

5 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Visjon Nasjonal utvikling av kompetanse innen prosjektledelse til medlemmenes nytte og internasjonal faglig anerkjennelse Temadag NHO, 15. mars 2001

6 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Et samarbeidsnettverk innen prosjektledelse Samarbeidet er basert på medlemskap og er en møteplass for organisasjoner innen næringsliv, forvaltning, forskning og utdanning som er opptatt av kompetanseutvikling innen prosjektarbeid. Temadag NHO, 15. mars 2001

7 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Brobygger og møteplass NSP er i hovedsak en brobygger mellom ulike fagmiljø og bransjer, samt en møteplass hvor disse miljøene kan søke felles utvikling og forbedring. Temadag NHO, 15. mars 2001

8 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning NSPs forskningsarena

9 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Aktiviteter på NSPs arena Forskningsprosjekter Temadager Årlig konferanse Workshops – ad hoc basert

10 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Virksomhetsområder Forskning –Gjennomføring av anvendte forskningsprosjekter med deltagere fra nettverket –Doktorgradsutdanning Utdanning –Bidrag til utvikling innen NTNUs og BIs grunn-, etter- og videreutdanning Nettverk –Temadager, konferanser, nyhetsbrev, web, etc Temadag NHO, 15. mars 2001

11 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Nettverksvirksomhet - ulike aktiviteter Nyhetsbrev Web - http://www.nsp.ntnu.no Workshops Temadager Årlig konferanse - Prosjekt 2001, 23. oktober Internasjonalt tidsskrift - PM Journal Internasjonale konferanser Temadag NHO, 15. mars 2001

12 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Er det et behov… …for forskning innen dagens tema? Temadag NHO, 15. mars 2001

13 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Livsløp i ulike perspektiver Investeringskostnader Driftskostnader Avkastning Miljø Usikkerhet Fleksibilitet

14 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Viktige elementer Kompetanse –erfaringsoverføring –utdanning Bevissthet Store utfordringer knyttet til tidligfase Håndtere usikkerhet –involvering av aktører –forbedre kommunikasjon mellom dem

15 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Kompetanse og usikkerhet

16 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Eksempler på problemstillinger Lover og regler stiller nye krav til prosjektets aktører –nye samarbeidsformer? nye insentivmekanismer? Tidligfasens betydning for prosjektets måloppnåelse og potensiale for investeringer i et livsløpsperspektiv Hvilken infrastruktur passer til ulike organisasjons- former og deres ønsker om fleksibilitet? Hvordan fremskaffe et tilstrekkelig beslutnings- underlag?

17 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning ”Setting the stage” Plan og bygningsloven –krav til miljø og livsløpstankegang Stortingsmelding –påpeker samfunnskrav til bærekraftig utvikling også i offentlig sektor Felles utfordringer

18 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Investeringer – i et miljø og livsløpsperspektiv Fanene er på plass! –men hva så? Bærekraftig utvikling for offentlig sektor Miljøutfordringer Berørte aktører –Byggherren –Departement og etater –Rådgivere, entreprenører og leverandører

19 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Lov om offentlige anskaffelser… Blir ofte oppfattet som hinder –tillater den livsløpsbetraktninger? –tillater den betraktninger omkring miljøgevinst over tid?

20 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Tidligfasen er dønn viktig! Alternative vurderinger Holde alternativene levende over lengre tid Prioritering av kravene –ikke drukne aktørene i ulike bestemmelser Dokumentere prosjektets miljøprofil

21 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Kompetanse er den viktigste utfordringen! Eiere Kunder/Oppdragsgivere Egen organisasjon Leverandører

22 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Integrering av usikkerhetsstyring i prosjekter Prosjektet er en lang rekke store og små beslutninger –beslutningsunderlaget er i større eller mindre grad beheftet med usikkerhet Styring er en kontinuerlig oppgave! Bevissthet omkring usikkerhetens tilstedeværelse og behov for å styre den!

23 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Integrert usikkerhetsstyring: Viktige elementer Ledelsen Hensikten Ressurstilgangen Kunnskap og forståelse Forankring Formidling av informasjon Kontinuitet og fordeling av ansvar

24 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Erfaringer fra et praktisk eksempel: LCC i prosjekter Telenor Fornebu –Ny teknologiplattform – innføre det papirløse samfunn! –Fleksible løsninger i selve bygget –Organisasjon i kontinuerlig omstilling LCC må gå hånd i hånd med organisasjonens øvrige mål!

25 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Oppsummering ved Stein Rognlien LCC-diskontering miljø evaluering ”utført usikkerhetsanalyse” G*F – når/hvorledes kommer endringene? porteføljeforvaltning vs enkeltprosjekt Verdikjede som angrepsvinkel Avhending Logistikk Beslutningshjelp/-verktøy Bedriftskultur (hos lederne) Prosessen som viktig(st)

26 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning SVARET ER: JA!

27 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Hva er en forskningsoppgave? Eksisterende kunnskap Ny sammensetning Ny kontekst Ingen kunnskap Ukjent mark Grunnforskning Temadag NHO, 15. mars 2001

28 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Eksempel på forskningsmetode

29 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Initiativ per dags dato BONUS-prosjektet –Gjennomføring av store prosjekter med fokus på tidligfase og usikkerhetsstyring Praktisk prosjektstyring –Praktiske verktøy for rask og sikker etablering av prosjekter CONCEPT –Følgeforskning på den kvalitetssikring som blir utført på store statlige investeringer over 500 mill NOK.

30 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Andre initiativ i regi av NSP Kompetanseaspektet i prosjekter Arbeidsmiljø og utbrenthet i prosjekter Virtuelle prosjektorganisasjoner Ledelse gjennom prosjekter Kontraktsstandard for IT-prosjekter Prosjektet og omverdenen

31 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Kontaktpersoner Markedskontakt Bjørn Andersen E-mail: Bjorn.Andersen@indman.sintef.no Tlf: 73 59 05 61, Mob: 926 02 882 Forskningskoordinator Jan Alexander Langlo E-mail: Jan.A.Langlo@indman.sintef.no Tlf: 73 59 05 54, Mob: 922 48 747 Temadag NHO, 15. mars 2001

32 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Årets prosjektkonferanse Prosjekt 2001 Tirsdag 23. oktober 2001 Rica Sjølyst Konferansesenter Foredragsholdere (bl.a.): Tore Tønne Børge Ousland Astrid Brustad Vinje Osmund Ueland

33 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Mer informasjon ? http://www.nsp.ntnu.no Temadag NHO, 15. mars 2001

34 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Ord for dagen: Det er tre viktige utfordringer: Kompetanse, kompetanse og kompetanse ! Temadag NHO, 15. mars 2001


Laste ned ppt "Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Investering; livsløp og usikkerhet Oppsummering sett fra."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google