Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.nsp.ntnu.no Forskning og nettverksvirksomhet - et eldorado for studenter?! En presentasjon av Norsk senter for prosjektledelse av Jan Alexander Langlo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.nsp.ntnu.no Forskning og nettverksvirksomhet - et eldorado for studenter?! En presentasjon av Norsk senter for prosjektledelse av Jan Alexander Langlo."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.nsp.ntnu.no Forskning og nettverksvirksomhet - et eldorado for studenter?! En presentasjon av Norsk senter for prosjektledelse av Jan Alexander Langlo

2 www.nsp.ntnu.no Målsetninger med foredraget •Dere skal vite mer om hva Norsk senter for prosjektledelse er. •Dere skal vite hvilke muligheter dere har gjennom å knytte deres utdanning opp mot Senteret. •Dere skal vite hvordan dere kommer i kontakt med oss og våre medlemsorganisasjoner.

3 www.nsp.ntnu.no Hvorfor satse på prosjektet som arbeidsform? •Årlig brukes over 300 mrd kroner på prosjekter i Norge, og tallet er økende •Stadig flere organisasjoner benytter prosjektet som arbeidsform •De færreste prosjektledere og prosjektmedarbeidere har formalisert utdanning innen prosjektledelse •Prosjektledelse handler om det å nå sine mål i samarbeid med andre mennesker •Prosjektet har visse kjennetegn/særtrekk som skiller det fra andre arbeidsformer

4 www.nsp.ntnu.no Hva er Norsk senter for prosjektledelse? •Et forskningsbasert samarbeid mellom norsk næringsliv, forvaltning og akademia •Bygger på et samarbeid mellom NTNU og BI •Visjon: Nasjonal utvikling av kompetanse innen prosjektledelse til medlemmenes nytte og internasjonal faglig anerkjennelse

5 www.nsp.ntnu.no Partnere - Statens Vegvesen Vegdirektoratet Norsk Hydro ASA Norsk senter for prosjektledelse

6 www.nsp.ntnu.no Medlemmer •Aker Kværner •Cap Gemini Ernst & Young •Dovre International AS •Det Norske Veritas •ErgoIntegration •ErgoSolutions •HolteProsjekt AS •Jernbaneverket •Kongsberg Gruppen ASA •Metier Scandinavia AS •Norconsult •Norges Bank •Omega AS •PROMIS AS •Prosjektplassen.no •PTL •TerraMar AS •Thales Communications AS

7 www.nsp.ntnu.no Virksomhetsområder •Forskning –Gjennomføring av anvendte forskningsprosjekter med deltagere fra nettverket –Doktorgradsutdanning •Utdanning –Bidrag til utvikling innen NTNUs og BIs grunn-, etter- og videreutdanning •Nettverk –Temadager, konferanser, nyhetsbrev, web, etc

8 www.nsp.ntnu.no Kunnskapsledelse og kunnskapsforvaltning Teamsammensetning og teamutvikling Styring mot gevinst II Organisering av prosjektkontor Bruk av OPS-kontrakter Praktiske virtuelle prosjektorganisasjoner Arbeidsmiljø og utbrenthet Kompetanseaspektet i og mellom prosjekter Prosjektportefølje 20002001200220032004 Forprosjekt Management by projects Virtuelle prosjektorganisasjoner Prosjektet og omverdenen BONUS – Tidligfase i BA-prosjekter Praktisk prosjektstyring Kontraktsstandard for vedlikehold av IT-systemer Styring mot gevinst Effektiv oppstart av prosjekter Implementering av prosjektbasert ledelse Produktivitet og logistikk i BA-prosjekter Effektive usikkerhetsanalyser

9 www.nsp.ntnu.no Løpende prosjekter •Produktivitet og logistikk i BA •Kunnskapsledelse og kunnskapsforvaltning i prosjekter •Teamsammensetning og teamutvikling i prosjekter •Organisering av prosjektkontor i større virksomheter •Styring mot gevinst, fase II •Bruk av OPS-kontrakter •Usikkerhetsanalyser

10 www.nsp.ntnu.no Doktorstipendiater •Knowledge construction and learning in openended projects –Anne Live Vaagaasar, BI •Tidligfasevurderingens betydning for valg av kontrakt i bygg- og anleggsprosjekt –Ola Lædre, NTNU •Metodikk for håndtering av restfleksibilitet i prosjekters tidligfase –Nils Olsson, NTNU

11 www.nsp.ntnu.no Hvorfor er kontakten med studenter viktig? •Næringsliv og offentlig sektor etterspør kompetanse innen prosjektledelse og prosjektet som arbeidsform •Studentene er attraktive hos organisasjonene –for å belyse ulike praktiske problemstillinger –og ikke minst med tanke på fremtidig ansettelse •Forskningsmiljøet i Norge trenger påfyll av unge mennesker med stort pågangsmot og sterk interesse for prosjektet som arbeidsform

12 www.nsp.ntnu.no Hvordan knyttes studenter opp mot virksomheten i Norsk senter for prosjektledelse? •Prosjekt- og hovedoppgave –knyttet opp mot løpende forskningsprosjekter –knyttet opp mot aktuelle problemstillinger hos våre partnere og medlemmer –aktiv veiledning! •Nettverksvirksomhet –være med som ressurser på temadager og konferanser –bygge personlige og profesjonelle kontakter

13 www.nsp.ntnu.no Eksempler på oppgaver •Kritiske faktorer for implementering og vellykket bruk av Project Risk Management –Jon Christian Andersen og Christian Gilhuus-Moe •Prosjekter som arbeidsform og prestasjonsmåling av prosjekter –Behovet for fremsynte parametre og karrierevei for prosjektledere –Birgitte Reinertsen og Mattis Tørstad •Utvikling av web-basert ”prosjektivitetsverktøy” –Elisabeth Nordhammer Preus •Utbrenthet og sykefravær i det nye arbeidslivet –Mads Veiseth •Produktivitet og logistikk i bygg og anleggsbransjen –Tor Einar Hårdstadhaugen og Nils Henrik Grøndahl •Prosjektbasert ledelse: Måling av prosjektporteføljer og bedring av ressursutnyttelsen –Ivar Rolfstad

14 www.nsp.ntnu.no Kontaktmuligheter •Gjennom studieprogrammet i prosjektledelse –Innmelding av interesse –Utlysning av oppgaver –Via administrasjonen •Ta kontakt direkte –via www.nsp.ntnu.no –jan.a.langlo@sintef.no, mads.veiseth@sintef.no, carl.c.rostad@sintef.no –via faglærerne og andre kontaktpunkter


Laste ned ppt "Www.nsp.ntnu.no Forskning og nettverksvirksomhet - et eldorado for studenter?! En presentasjon av Norsk senter for prosjektledelse av Jan Alexander Langlo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google