Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskning og nettverksvirksomhet - et eldorado for studenter?!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskning og nettverksvirksomhet - et eldorado for studenter?!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskning og nettverksvirksomhet - et eldorado for studenter?!
En presentasjon av Norsk senter for prosjektledelse av Jan Alexander Langlo

2 Målsetninger med foredraget
Dere skal vite mer om hva Norsk senter for prosjektledelse er. Dere skal vite hvilke muligheter dere har gjennom å knytte deres utdanning opp mot Senteret. Dere skal vite hvordan dere kommer i kontakt med oss og våre medlemsorganisasjoner.

3 Hvorfor satse på prosjektet som arbeidsform?
Årlig brukes over 300 mrd kroner på prosjekter i Norge, og tallet er økende Stadig flere organisasjoner benytter prosjektet som arbeidsform De færreste prosjektledere og prosjektmedarbeidere har formalisert utdanning innen prosjektledelse Prosjektledelse handler om det å nå sine mål i samarbeid med andre mennesker Prosjektet har visse kjennetegn/særtrekk som skiller det fra andre arbeidsformer

4 Hva er Norsk senter for prosjektledelse?
Et forskningsbasert samarbeid mellom norsk næringsliv, forvaltning og akademia Bygger på et samarbeid mellom NTNU og BI Visjon: Nasjonal utvikling av kompetanse innen prosjektledelse til medlemmenes nytte og internasjonal faglig anerkjennelse

5 Norsk senter for prosjektledelse
Partnere Norsk Hydro ASA Norsk senter for prosjektledelse Statens Vegvesen Vegdirektoratet -

6 Medlemmer Aker Kværner Cap Gemini Ernst & Young Dovre International AS
Det Norske Veritas ErgoIntegration ErgoSolutions HolteProsjekt AS Jernbaneverket Kongsberg Gruppen ASA Metier Scandinavia AS Norconsult Norges Bank Omega AS PROMIS AS Prosjektplassen.no PTL TerraMar AS Thales Communications AS

7 Virksomhetsområder Forskning Utdanning Nettverk
Gjennomføring av anvendte forskningsprosjekter med deltagere fra nettverket Doktorgradsutdanning Utdanning Bidrag til utvikling innen NTNUs og BIs grunn-, etter- og videreutdanning Nettverk Temadager, konferanser, nyhetsbrev, web, etc

8 Prosjektportefølje 2000 2001 2002 2003 2004 www.nsp.ntnu.no
Forprosjekt Kunnskapsledelse og kunnskapsforvaltning Teamsammensetning og teamutvikling Styring mot gevinst II Organisering av prosjektkontor Bruk av OPS-kontrakter Styring mot gevinst Effektiv oppstart av prosjekter Implementering av prosjektbasert ledelse Produktivitet og logistikk i BA-prosjekter Effektive usikkerhetsanalyser Management by projects Virtuelle prosjektorganisasjoner Prosjektet og omverdenen Praktiske virtuelle prosjektorganisasjoner Arbeidsmiljø og utbrenthet Kompetanseaspektet i og mellom prosjekter BONUS – Tidligfase i BA-prosjekter Praktisk prosjektstyring Kontraktsstandard for vedlikehold av IT-systemer

9 Løpende prosjekter Produktivitet og logistikk i BA
Kunnskapsledelse og kunnskapsforvaltning i prosjekter Teamsammensetning og teamutvikling i prosjekter Organisering av prosjektkontor i større virksomheter Styring mot gevinst, fase II Bruk av OPS-kontrakter Usikkerhetsanalyser

10 Doktorstipendiater Knowledge construction and learning in openended projects Anne Live Vaagaasar, BI Tidligfasevurderingens betydning for valg av kontrakt i bygg- og anleggsprosjekt Ola Lædre, NTNU Metodikk for håndtering av restfleksibilitet i prosjekters tidligfase Nils Olsson, NTNU

11 Hvorfor er kontakten med studenter viktig?
Næringsliv og offentlig sektor etterspør kompetanse innen prosjektledelse og prosjektet som arbeidsform Studentene er attraktive hos organisasjonene for å belyse ulike praktiske problemstillinger og ikke minst med tanke på fremtidig ansettelse Forskningsmiljøet i Norge trenger påfyll av unge mennesker med stort pågangsmot og sterk interesse for prosjektet som arbeidsform

12 Hvordan knyttes studenter opp mot virksomheten i Norsk senter for prosjektledelse?
Prosjekt- og hovedoppgave knyttet opp mot løpende forskningsprosjekter knyttet opp mot aktuelle problemstillinger hos våre partnere og medlemmer aktiv veiledning! Nettverksvirksomhet være med som ressurser på temadager og konferanser bygge personlige og profesjonelle kontakter

13 Eksempler på oppgaver Kritiske faktorer for implementering og vellykket bruk av Project Risk Management Jon Christian Andersen og Christian Gilhuus-Moe Prosjekter som arbeidsform og prestasjonsmåling av prosjekter Behovet for fremsynte parametre og karrierevei for prosjektledere Birgitte Reinertsen og Mattis Tørstad Utvikling av web-basert ”prosjektivitetsverktøy” Elisabeth Nordhammer Preus Utbrenthet og sykefravær i det nye arbeidslivet Mads Veiseth Produktivitet og logistikk i bygg og anleggsbransjen Tor Einar Hårdstadhaugen og Nils Henrik Grøndahl Prosjektbasert ledelse: Måling av prosjektporteføljer og bedring av ressursutnyttelsen Ivar Rolfstad

14 Kontaktmuligheter Gjennom studieprogrammet i prosjektledelse
Innmelding av interesse Utlysning av oppgaver Via administrasjonen Ta kontakt direkte via via faglærerne og andre kontaktpunkter


Laste ned ppt "Forskning og nettverksvirksomhet - et eldorado for studenter?!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google