Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Gunnar Bovim DMF Rollerydding mellom RHF(HF) FHI SHDir NFR KS-senter Universitetene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Gunnar Bovim DMF Rollerydding mellom RHF(HF) FHI SHDir NFR KS-senter Universitetene."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Gunnar Bovim DMF Rollerydding mellom RHF(HF) FHI SHDir NFR KS-senter Universitetene.

2 2 Hva er hvem sine roller? Gunnar Bovim DMF RHF(HF) FHI SHDir NFR KS-senter Universitetene.

3 3 Jada, jeg kommer til å tabbe meg ut…. Formelle vs reelle forhold

4 4 Felles utfordringer: Store nok forskningssatsinger Integrasjon mellom basalfag og klinikk Bedre kunnskapsgrunnlag for helsetjenesten Fornuftige storinnkjøp av utstyr Bedre & konsoliderte søknader til EU mfl. Fornuftig kompetanseoppbygging Konkurranse vs samarbeid

5 5 Helsepolitikkens innhold – spesialisthelsetjenesten Sentrale helsepolitiske dokumenter Strategiske tiltak i de regionale helseforetakene Departementets styring av de regionale helseforetakene HOD

6 6 Om direktoratet Vi skal være et forvaltnings- og kompetanseorgan og bidra til å gjennomføre og iverksette nasjonal politikk i helse- og sosialsektoren. Direktoratet skal drive rådgivning mot sentrale myndigheter, kommunene, helseforetakene, frivillige organisasjoner og befolkningen, og ha oppgaver knyttet opp mot kvalitetsutvikling og prioritering i helse- og sosialtjenesten. Direktoratets oppgaver Direktoratets oppgaver Forebyggende og helsefremmende arbeid er blant direktoratets viktigste oppgaver, der det overordnede mål er sosial trygghet og god helse for befolkningen. Direktoratets rolle Rapporten om helsedepartementets beslutning om oppfølging av rolleutvalgets forslag til rutiner mellom Helsedepartementet, Sosial- og helsedirektoratet og regionale helseforetak foreligger. Direktoratets rolle SHDir

7 7 RHF x 5 Administrerende direktører x 5 Medisinske fagdirektører x 5 Universitetssykehus x ? –1 i Nord (UNN) –1 i Midt (St Olav) –2 (?) i Vest (Haukeland, Stavanger) –4-5 (?) i Sør / Øst (Riks/Radium, Ullevål, Aker, Ahus)

8 8 DMF x 4 Det nasjonale dekanmøtet Medisinske forsknings- og utdanningssaker Felles initiativ for arbeidsdeling mht kompetanseoppbygging / utstyrsinnkjøp –Jfr. Bildeteknologi, FUGE, NevroNor mfl.

9 9 Norges forskningsråd Divisjon for vitenskap –Grunnforskning –Medisinsk og helsefaglig forskning –SFF mfl. Divsjon for store satsinger –FUGE

10 10 Andre Frivillige organisasjoner Primærhelsetjenesten Fagråd for helsefagene Mfl.

11 11 Eksempler Medisinsk bildediagnostikk Biobankvirksomhet Kompetansesentre, landsfunksjoner

12 12 Vei til mulig løsning Gjør nasjonal gruppe for RHFer, Universitet, NFR & FHI til en sterk instans. La det være arena for konsolidering av de store fordelinger og samarbeid. Forutsetninger: Deltakerne likeverdige, lederskap langsomt roterende Sekretariat med kompetanse og kraft !! Arbeidsutvalg (maks 5 pers) Møter (minst) halvårlig


Laste ned ppt "1 Gunnar Bovim DMF Rollerydding mellom RHF(HF) FHI SHDir NFR KS-senter Universitetene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google