Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handelsbarometeret © Pronto og TradeMark as 1 ”Hvordan vektlegges kompetanse i byggevarebransjen sammenliknet med andre bransjer?”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handelsbarometeret © Pronto og TradeMark as 1 ”Hvordan vektlegges kompetanse i byggevarebransjen sammenliknet med andre bransjer?”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Handelsbarometeret © Pronto og TradeMark as 1 ”Hvordan vektlegges kompetanse i byggevarebransjen sammenliknet med andre bransjer?”

2 Handelsbarometeret © Pronto og TradeMark as 2 Handelsbarometeret er utviklet og eies av rådgivningsvirksomhetene TradeMark AS og Pronto Hanne Pettersen, TradeMark AS –Siviløkonom / Master in Business Administration (MBA). –Arbeidet for LOrèal, Ted Bates Reklamebyrå og SC Johnson. Partner TradeMark 10 år. Nils Høgevold, TradeMark AS –Siviløkonom / Master in Business Administration (MBA). –Arbeidet for Saba/Mølnlycke, Freia og Tjæreborg. Partner TradeMark 10 år. Foreleser på OMH Business School/ NKS Høyskolen. Tor Ivar Riise, Pronto –Siviløkonom NHH –Lederstillinger i Norske Skogs byggevarevirksomhet til 1993. –1993-2002 Byggmakker Norgros, fra 1997 adm.dir. –Eier og driver rådgivningsvirksomheten Pronto siden 2002 For å sikre kvaliteten i undersøkelsen er intervjuene hos kjedene og leverandørbedriftene gjort personlig av TradeMark AS og Pronto.

3 Handelsbarometeret © Pronto og TradeMark as 3 Innhold presentasjon Handelsbarometeret – modell Kompetanseutvikling som del av verdikjeden På hvilke områder skiller de beste seg ut? Kompetansebygging hos kjedene Hvor stor rolle spiller kompetanseutvikling som suksessfaktor hos kjeder og leverandører? Overraskelse ….

4 Handelsbarometeret © Pronto og TradeMark as 4 Handelsbarometeret – metode og gjennomføring 1.1Bakgrunn Undersøkelsen søker å beskrive hvordan aktørene agerer og hvordan viktige prosesser i verdikjeden i norsk handel foregår. Målet er å identifisere kritiske områder for suksess for leverandører og for kjeder. 1.2Utvalg Bransjer: Dagligvare, byggevare, apotek, sport, møbel og elektro Leverandører: Totalt 63 fordelt blant de største i hver bransje (se oversikt 1.3) Forhandlere: Totalt 165 forhandlere blant de største i hver bransje Kjeder: De største i hver bransje (se oversikt 1.3) Kjedeledere Forhandlere Leverandører Bygge- vare Elektro Sport Møbler Apotek Dagligvare

5 Handelsbarometeret © Pronto og TradeMark as 5 1.3Utvalg og respondenter BRANSJEKJEDERSTØRRELSELEVERAN- DØRER FORHANDL./ BUTIKKER DagligvarerDe fire store kjedene + Smart Club I overkant av 99% av bransjen 1,5-2t dybde- samtale 13 av de største leverandørene 1,5-2t dybde- samtale 30 blant de største butikkene 15 min telefonintervju av Norstat AS ByggevarerDe sju største byggevarekjedene Ca. 85% av norsk byggevare- handel 1,5-2t dybde- samtale 14 av de største leverandørene 1,5-2t dybde- samtale 30 blant de største forhandlerne 15 min telefonintervju av Norstat AS ApotekDe fire kjedene som er i markedet 98% av bransjen eks. sykehus- apotek 1,5-2t dybde- samtale 10 av de største leverandørene 1,5-2t dybde- samtale 30 blant de største apotekene 15 min telefonintervju av Norstat AS SportDe seks største kjedene i bransjen 76% av bransjens omsetning 1,5-2t dybde- samtale 10 av de største leverandørene 1,5-2t dybde- samtale 30 blant de største sportsforretn. 15 min telefonintervju av Norstat AS MøblerDe fire største kjedene Anslagsvis 65% av bransjen 1,5-2t dybde- samtale 8 av de største leverandørene 1,5-2t dybde- samtale 23 blant de største møbel- handlerne 15 min telefonintervju av Norstat AS ElektroDe tre største kjedeneAnslagsvis 75% av bransjen 1,5-2t dybde- samtale 8 større leverandører fra flere kateg. 1,5-2t dybde- samtale 22 blant de største forhandlerne 15 min telefonintervju av Norstat AS TOTALT27 kjeder63 leverandører 165 forhandlere

6 Handelsbarometeret © Pronto og TradeMark as 6 Avgjørende kriterier for valg av leverandør Prioritering av kjeder PRIVATE LABEL Villighet Utvikling Strategi LEVERANDØR KJEDER Miljø Styret FORHANDLER SAMARBEID KJEDE/ LEVERANDØR Viktigste kjennetegn for resultatskapende samarbeidsklima Årsak til bytte Merkevarens betydning MAKTFORDELING Forventet utvikling MF BUDSJ./ JOINT MKT Ytelse/gjenytelse Nivå Forventet utvikling/ fordeling LEVERANDØR/ KJEDER Profiler (vurdert av kjede/ forhandler/leverandør) Tillitsfaktor pr aktør Fremtidige suksesskriterier Sortiments- styring Vurdering av leverandører Prioritering av kjede- kontorets oppgaver 1.6 Handelsbarometerets hovedområder TRENDER/ FORVENTNINGER Hvilke funksjoner forventes å ivaretas av hhv leverandør og kjede/forhandler? Leverandørens salgsapparats oppgaver Bransjeglidning Internett Eierskap AVTALE Hva kjennetegner en god avtale? Evne til oppfølging Ideell avtaletid Sanksjoner Arbeidsdeling i verdikjeden Vil produsentene selge direkte? Hva blir handelsleddets rolle? ENTREPRENØRER

7 Handelsbarometeret © Pronto og TradeMark as 7 Næringskjede: Ei næringskjede viser kven som et kven i naturens ville verden, og korleis energi og stoff går frå ein organisme til ein annan. Næringskjeda byrjar alltid med produsent (ein som gjennomfører fotosyntese). Som i dette tilfellet er rosa. I kvar overføring av energi frå eitt ledd til eit anna, forsvinn om lag 90% av energien(maten) som bl.a.varme. Avhengighetsforhald: Nokre individ er avhengig av ei spesiell næringskjede som berre finnes i spesielle område. Til dømes koalabjørnen et berre eukalyptusblad. VERDIKJEDE - NÆRINGSKJEDE

8 Handelsbarometeret © Pronto og TradeMark as 8 Fellestrekk i nærings- og verdikjedene NÆRINGS- KJEDEN 3-4 ledd Avhengighets- forhold 90 % av energien går tapt gjennom hvert ledd i kjeden It’s a jungle out there….makta rår! VERDIKJEDE - HANDEL 3-4 ledd Avhengighets- forhold Hvor mye energi går tapt gjennom kjeden? It’s a jungle out there…. makta rår!

9 Handelsbarometeret © Pronto og TradeMark as 9 6.1 Funksjonsansvar i verdikjeden – alle bransjer (Resp.: Leverandører og kjeder) Gjennomgående følger kjede- og leverandørsvar hverandre. Både leverandører og kjeder ser for seg mer funksjonsansvar hos kjedene. Størst sprik ses i oppfatning av hvem som skal ha ansvar for varelager %-skalen viser % kjedeansvar Blå hel linje viser kjedenes oppfatning av dagens kjedenes funksjonsansvar Blå stiplet linje viser kjedenes oppfatning av kjedenes funksjonsansvar om 3 år Brun hel linje viser leverandørenes oppfatning av kjedenes funksjonsansvar Gul stiplet linje viser leverandørenes oppfatning av kjedenes funksjonsansvar om 3 år

10 Handelsbarometeret © Pronto og TradeMark as 10 5.6 På hvilke områder skiller de aller beste leverandørene seg ut? (resp. Kjeder alle bransjer) SAM- ARBEID KJENNER VÅRT KONSEPT (7) KUNNSKAP / OPPLÆRING (6) LOGISTIKK (6) PROFESJONELL ORGANISASJON ( 16) Ant.svar: 62 Ant. i utvalg: 27 PRODUKT/ MERKEVARE (7) Innovative /utvikler markedet (8) God oppfølging (3) Proaktive/løsningsorientert (2) God kategoristyring (1) Dyktige selgere (1) Prof. organisasjon (1) SAMARBEID (7) BYGGE RELASJONER (3) TILLIT / ÆRLIGHET (3) ANNET (2) ØKONOMI (5) Tett samarbeid (3) Utvikler kategorien sammen (2) Godt samarbeidsklima (1) Bearbeider våre kunder (1) God kunnskap om markedet (3) God opplæring (3) Villig til å bidra økonomisk (2) Lønnsomme produkter (2) Lik kalkyle gjennom sesongen (1) Langsiktighet (1) Ser sin rolle i verdikjeden (1) Gode produkter (7)

11 Handelsbarometeret © Pronto og TradeMark as 11 Kompetansebygging hos kjedene vurdert på skala 1-9 ( For leverandørene: vurdert av kjedekontor, forhandlere og leverandørkolleger For kjedene : vurdert av leverandørene) Leverandørenes kompetansebygging hos kjedene blir høyt vurdert i byggevarebarnsjen Kjedenes egen kompetansebygging vurderes lavt i forhold til andre bransjer

12 Handelsbarometeret © Pronto og TradeMark as 12 Kompetansebygging og lederutvikling som kjedeoppgave Alle kjedene i undersøkelsen ble spurt: På en skala fra 1 (minst viktig) til 9 (mest viktig), hvor viktig er følgende kjedekontoroppgaver? Blant de 10 oppgavene som ble vurdert var ”kompetansebygging og kjedeutvikling” Nr. 3Nr. 6Nr. 5Nr. 2Nr. 8Nr. 3 Rangering blant de 10 vurderte kjedekontoroppgaver

13 Handelsbarometeret © Pronto og TradeMark as 13 Er det sammenheng mellom KOMPETANSE og TOTALVURDERING av kjeder av leverandører? Bransjevinnerne på TOTALVURDERING – hvordan blir de vurdert på området KOMPETANSEBYGGING (ett av 14 kriterier i profildelen av undersøkelsen)?

14 Handelsbarometeret © Pronto og TradeMark as 14 Sammenhengen mellom KOMPETANSE og TOTALVURDERING Beste kjede og beste leverandør i hver av 6 bransjer 75% av bransjevinnerne er vurdert som nr. 1 eller 2 på KOMPETANSE

15 Handelsbarometeret © Pronto og TradeMark as 15 Bransjevinnerne på TOTAL VURDERING – hvilket nummer er de i sin bransje på TILLIT? 1 kjede og 1 leverandør i hver av 6 bransjer 92% av bransjevinnerne er på pallplass i sin bransje m.h.t. tillit

16 Handelsbarometeret © Pronto og TradeMark as 16 Oppsummering Det er uenighet om arbeidsdelingen i verdikjeden når det gjelder kompetanse mellom kjeder og leverandører i byggevarebransjen. I byggevarebransjen er kompetansebyggingsevne hos leverandørene vektet som viktigere enn i andre bransjer av kjedene Kjedenes egen kompetansebygging vurderes som lavere av leverandørene enn det leverandørenes vurdering i andre bransjer Det er sammenheng mellom å være dyktig totalt sett og det å være dyktig på kompetansebygging.

17 Prisutdeling

18 Handelsbarometeret © Pronto og TradeMark as 18 Leveradørprofiler byggevare– TOTALT DYKTIG ….. and the winner is ….

19 Handelsbarometeret © Pronto og TradeMark as 19 Kjeder byggevarer – TOTALT DYKTIGE ….. and the winner is ….

20 Handelsbarometeret © Pronto og TradeMark as 20 Leverandørprofiler byggevare - TILLITSINDIKATOR ….. and the winner is ….

21 Handelsbarometeret © Pronto og TradeMark as 21 Kjeder byggevarer - TILLITSINDIKATOR ….. and the winner is ….


Laste ned ppt "Handelsbarometeret © Pronto og TradeMark as 1 ”Hvordan vektlegges kompetanse i byggevarebransjen sammenliknet med andre bransjer?”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google