Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DM 132656 Tariffoppgjøret 2008 Forhandlingsdirektør Oskar Rønbeck, BNL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DM 132656 Tariffoppgjøret 2008 Forhandlingsdirektør Oskar Rønbeck, BNL."— Utskrift av presentasjonen:

1 DM 132656 Tariffoppgjøret 2008 Forhandlingsdirektør Oskar Rønbeck, BNL

2 DM 132656 Finanspolitikk Lokal lønnspolitikk - som ivaretar langsiktig vekst Pengepolitikk

3 DM 132656 Sterk vekst i norsk økonomi Arbeidsledighet, nivå Fastlands-BNP, årlig vekst Kilde: SSB, NAV Langsiktig trend

4 DM 132656 Eksportvekst tradisjonelle varer Volumvekst Kilde: Statistisk sentralbyrå, *prognoser

5 DM 132656 Uvanlig sterk vekst i sysselsettingen og meget lav ledighet, tusen personer Kilde: Statistisk sentralbyrå, NAV

6 DM 132656 Prisvekst uten avgifter og elektrisitet, KPI-JAE Vekst i konsum- prisene, KPI Kilder: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene og Statistisk sentralbyrå Høy prisvekst i 2008? Prosentvis endring fra samme måned året før TBU prognose 2008 3 %

7 DM 132656 Markedsrenten 3 mnd. NIBOR og Euribor, prosent Kilde: Statistisk sentralbyrå, NAV

8 DM 132656 Reallønnsutvikling senere år Alle grupper, i prosent Kilde: TBU

9 DM 132656 Lønnskostnader for industriarbeidere viser svekket konkurranseevne Handelsveide grupper av land = 100 Kilde: TBU, * NHOs anslag.

10 DM 132656 Årslønnsvekst 2006 og 2007 Foreløpige tall Industriarbeidere Arbeidere, oljeind. Arbeidere bygg Hotell og restaurant Samferdsel Stat Kommuner Kilde: NHO, TBU 2006 3,6 5,1 4,1 3,3 3,9 4,5 4,1 2007 5,5 6,7 5,5 4,2 4,5 5 4½ Funksjonærer, ind. Funksjonærer, i alt Overheng, industri Arbeidere Funksjonærer 2006 4,6 5,1 2007 1,4 2,0 2007 5,7 6,3 2008 1,8 2,5

11 DM 132656 Kilde: Grødum, Aftenposten, mars 2008

12 DM 132656 Kraftig økning i antall potensielle AFP-ere Antall personer i alderen 62– 66/67 år opp 50% fra 2004 til 2013 NAV anslår en vekst i antall AFP-ere i privat sektor på 45 % i samme periode I tillegg: En viss økning i gjennomsnittlig utbetalt AFP  Sterk vekst i samlede utgifter til AFP  Avgjørende for premien Antall personer 62–66/67 år

13 DM 132656 Hvorfor AFP må tilpasses Tjenestepensjon Folketrygden, 176.000 AFP 187.000 Pensjon Alder I dag 62 år67 år Tjenestepensjon, forventet endring Folketrygden – opptjent beholdning kan strekkes ut til 62 år Tonivå, AFP Pensjon Alder I morgen 62 år67 år Endring ? 1948-årgangen, 40 år med 5 G i inntekt

14 DM 132656 Dagens AFP, 187.000 Pensjon gitt pensjonsuttak ved 62 år – nøytralt tonivå Kilde: AID I tusen 1948-årgangen, 40 år med 5 G i inntekt, enslig Pensjonsnivået reduseres med 19.000 kroner når vedkommende blir 67 år 167.000

15 DM 132656 Dagens AFP, 187.000 Pensjon frem til 67 år gitt alder ved pensjonsuttak, nøytral tonivåmodell 1948-årgangen, 40 år med 5 G i inntekt, enslig Kilde: AID I tusen LOs problem

16 DM 132656 Opptjening/uttak Alle år i arbeid medregnes 0,314% av årlig pensjonsgivende inntekt til 62 år Maks opptjeningsgrunnlag er 7,1 G Oppfylle folketrygdens opptjeningsregler for å få alderspensjon fra 62 år Vært omfattet av ordningen 7 av siste 9 år Reell arbeidstaker på uttakstidspunktet Den enkelte kan selv bestemme

17 DM 132656 Viktige årstall 1947 – siste årgang med nåværende AFP (kan velge?) 1948 – første årgang med ytelse etter ny ordning og opptjening etter nåværende folketrygd (år 2010) – begrenset levealdersjustering 1953 – første årgang med innfasing av opptjening etter ny folketrygd (år 2015) 1963 – første årgang med opptjening fullt ut etter ny folketrygd (år 2025)

18 DM 132656 Finansiering Samlet kostnad for arbeidsgiverfellesskapet som i dag Staten viderefører sin forpliktelse til arbeidstakerne i den nye permanente ordningen – 1/3 –Samme fordeling for økt tilslutning til ordningen og demografiske forhold Premie i prosent av inntekt (ikke fastsatt) –Beregnes av post 111 A –Ikke for årsinntekter under 1G –Frem til arbeidstaker fyller 62 år Egenandel utgår Sluttvederlag skal ikke lenger finansiere AFP-ordningen Staten tar kostnadene med overgang til ny ordning

19 DM 132656 Kilde: Grødum, Aftenposten, 1. april 2008

20 DM 132656 Hva innebærer et fornuftig lønnsoppgjør… Et oppgjør som bidrar til reallønnsvekst for ansatte? økt kjøpekraft for ansatte? å opprettholde konkurranseevnen til bedriften? å opprettholde sysselsetting i bedriften?

21 DM 132656 Arbeidskraften – litt slakkere????? Ledere Teknikere, ingeniører Administrasjon Operatører Lærlinger

22 DM 132656 Resultat 2008 Generelt tillegg på kr. 2.00 fra 1. april Endringer i lønnsatser i overenskomstene Lokale forhandlinger

23 DM 132656 Årslønn 2007 ”Industriarbeideren”kr. 334.796 Anleggkr.414.102 Asfaltkr.360.692 Håndverkerekr.354.257 Byggindustrikr.305.799 ”Allmenngjort lønn for håndverkere” kr.258 375

24 DM 132656 Veksttall: Bygg og anlegg 20052,9 % (industri 3,4 %) 20064,1 % (industri 3,6 %) 20075,5 % (industri 5,5 %) 20085,6 % PROGNOSE LO/NHO 6.0 %PROGNOSE NORGES BANK

25 DM 132656 www.nho.no


Laste ned ppt "DM 132656 Tariffoppgjøret 2008 Forhandlingsdirektør Oskar Rønbeck, BNL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google