Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

4 leveregler (og relativ dødsrisiko=RR) Spis sundt RR død: 0,77 Mindre alkohol RR død: 0,78 Røykestopp RR død: 0,65 Vær fysisk aktiv RR død: 0,63 Alle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "4 leveregler (og relativ dødsrisiko=RR) Spis sundt RR død: 0,77 Mindre alkohol RR død: 0,78 Røykestopp RR død: 0,65 Vær fysisk aktiv RR død: 0,63 Alle."— Utskrift av presentasjonen:

1 4 leveregler (og relativ dødsrisiko=RR) Spis sundt RR død: 0,77 Mindre alkohol RR død: 0,78 Røykestopp RR død: 0,65 Vær fysisk aktiv RR død: 0,63 Alle 4 leveregler RR død: 0,35

2 Bedre av livskvalitet. Herunder; Bedre psykisk helse Bedre fysisk helse Bedre sosial fungering uavhengig av hjelpeapparatet Bedre av livskvalitet. Herunder; Bedre psykisk helse Bedre fysisk helse Bedre sosial fungering uavhengig av hjelpeapparatet Målene for prosjektet

3 Å utvikle god fysisk helse hos deltakeren og derigjennom god psykisk helse. Dette er i seg selv forebyggende i forhold til rusproblemer/ psykiatriske lidelser. Utvikle metoder og strukturer som er lite utstyrskrevende, som kan benyttes i en hvilken som helst kommune og som har effekt for den enkelte. Målene for prosjektet - 2

4 Målgruppe Pasienter med problemer knyttet til rus/ psykiatri. Pasienter som er motivert for å bruke metoden. Pasienter i en ettervernsfase fra psykiatrisk institusjon eller rusinstitusjon eller; Pasienter som mottar poliklinisk behandling.

5 Metodisk tilnærming (metode) Alminneliggjøring

6 Oppfølges i 12 mnd Legesjekk ved oppstart. Div. tester, fysiske og psykososiale tester Vektlegge utholdendenhetstrening (aoerob-kap.trening) og utholdende- styrke, velværebasert trening, variert trening hyppig (om lag daglig) trening, systematisk trening. Individuelt tilrettelagt trening. Metoder:

7

8 Alminneliggjøring Bruke idrettens arenaer; idrettslag /turlag –Idrettens holdninger, anerkjente / vanlige treningsprinsipper (ikke terapiballer !!)…osv Vanlige mosjonsarrangement. Bruk av helsestudio. Forholde oss til ressursene i mennesket, ikke lytene – manglene – diagnosene. Bruke ”alminnelige mennesker”; treningskontakter;

9 Treningskontaktkurs; 40 timer over to helger; Treningslære, (deler av tidl. Trener-A-kurs) treningsledelse,fysiologi, anatomi, Rusproblematikk, Psykiatri. TK2: (Oppfølgingskurs) Går over ei helg pr. halvår, Eksterne forelesere

10 Treningskontakter; Antall pr. 1. 1.2008; 600 Troms, Møre og Romsdal, Hordaland, Rogaland, Buskerud., Oslo/Akershus, Oppland Herav S & Fj.; 375 Alle kommuner i S & Fj. Gj. snitt; 37 år (ulikt aktivitetsnivå, men ALLE med fysisk aktivitet/friluftsliv som livsstil.) Om lag lik fordeling kvinner/menn.

11


Laste ned ppt "4 leveregler (og relativ dødsrisiko=RR) Spis sundt RR død: 0,77 Mindre alkohol RR død: 0,78 Røykestopp RR død: 0,65 Vær fysisk aktiv RR død: 0,63 Alle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google