Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FELLESORGANISASJONEN Resultat Spekter Helse / område 10 Lyngør 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FELLESORGANISASJONEN Resultat Spekter Helse / område 10 Lyngør 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 FELLESORGANISASJONEN Resultat Spekter Helse / område 10 Lyngør 2012

2 Generelt tillegg pr. 1. juni 2012 Stillingsgruppe 4: Generelt tillegg på 2,7 %, minimum kr til alle arbeidstakere. Stillingsgruppe 5 og ledere der flertallet av arbeidstakerne man leder er i stillingsgruppe 4 og 5. Disse gis et tillegg på 4,2 %. Virkningsdato er satt til 1. juni 2012.

3 0 år4 år8 år10 år 20 år Stillingsgruppe Stillingsgruppe 2 og Stillingsgruppe Økning Stillingsgruppe Økning Minstelønnssatser Minstel ø nnssatsene heves slik med virkning fra 1. august 2012:

4 3.1 Lørdags- og søndagstillegg Med virkning fra 1. januar 2013 endres bestemmelsen slik: For ordinært arbeid mellom kl lørdag og kl søndag, betales et tillegg pr. arbeidet time avhengig av omfang av helgearbeid etter oppsatt arbeidsplan.

5 Antall helger pr årTillegg 0-17Minst kr 40, Minst kr 60, Minst kr 70,- : For arbeid inntil 16 timer pr. helg

6 For arbeid som samlet overstiger 16 timer eller mer pr helg: Antall helger pr årTillegg 0-17Minst kr 50, Minst kr 65, Minst kr 75,-

7 Kompetanse Punkt XII kompetanse er videreført. Det understrekes at kompetansekartlegging skal gjennomføres jevnlig. I lønnsvurderingen skal sammenhengen mellom foretakenes kompetansebehov og gjennomført kompetanseutvikling vektlegges. Det er enighet om at kompetansetillegg gitt tidligere, eller som senere gis, skal komme i tillegg til sentralt avtalt minstelønn og senere minstelønnsendringer.

8 Forhandlingsmuligheter lokalt? Lønnsreguleringer i overenskomstperioden Vi fikk ikke inn forhandlingsbestemmelser i ny overenskomst. Tidligere bestemmelse; Overenskomsten er ikke til hinder for at det lokalt gis lønnstillegg i overenskomstperioden, ble videreført.

9 Pensjon I VIII Pensjon ble det avtalt at vilkår for medlemskap i pensjonsordning, skal fra 2. kvartal 2012 bli slik at alle arbeidsforhold i helseforetakene sees under ett. Omfanget av kombinerte stillinger mellom Spekter-området og KS/Oslo kommune skal kartlegges av partene. Dette arbeidet skal igangsettes innen

10 Det gjennomføres lokale forhandlinger i fredsplikt. Tilleggene gis med virkning fra 1. november Forhandlingene skal være avsluttet innen 1. november Dersom det ikke oppnås enighet i forhandlingene kan de lokale parter be om bistand fra de sentrale parter. Den økonomiske rammen for forhandlingene skal minimum være på 0,6 % av forbundets lønnsmasse per 31. desember Kompetansetillegg som allerede er gitt pr kommer til fradrag. Dersom det i forhandlingene pr ble gitt tillegg som overstiger 0,6 % skal det bare gis tillegg dersom de lokale parter er enige om det. Lokale forhandlinger (?)


Laste ned ppt "FELLESORGANISASJONEN Resultat Spekter Helse / område 10 Lyngør 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google