Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FELLESORGANISASJONEN Resultat Spekter Helse / område 10 Lyngør 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FELLESORGANISASJONEN Resultat Spekter Helse / område 10 Lyngør 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 FELLESORGANISASJONEN Resultat Spekter Helse / område 10 Lyngør 2012

2 Generelt tillegg pr. 1. juni 2012 Stillingsgruppe 4: Generelt tillegg på 2,7 %, minimum kr 12.000 til alle arbeidstakere. Stillingsgruppe 5 og ledere der flertallet av arbeidstakerne man leder er i stillingsgruppe 4 og 5. Disse gis et tillegg på 4,2 %. Virkningsdato er satt til 1. juni 2012.

3 0 år4 år8 år10 år 20 år Stillingsgruppe 1270.000275.000285.000329.000 339.000 Stillingsgruppe 2 og 3305.000310.000315.000359.000 Stillingsgruppe 4353.000360.000372.000400.000 Økning24.000 Stillingsgruppe 5377.000387.000403.000436.00 Økning25.000 Minstelønnssatser Minstel ø nnssatsene heves slik med virkning fra 1. august 2012:

4 3.1 Lørdags- og søndagstillegg Med virkning fra 1. januar 2013 endres bestemmelsen slik: For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag, betales et tillegg pr. arbeidet time avhengig av omfang av helgearbeid etter oppsatt arbeidsplan.

5 Antall helger pr årTillegg 0-17Minst kr 40,- 18-21Minst kr 60,- 22-26Minst kr 70,- : For arbeid inntil 16 timer pr. helg

6 For arbeid som samlet overstiger 16 timer eller mer pr helg: Antall helger pr årTillegg 0-17Minst kr 50,- 18-21Minst kr 65,- 22-26Minst kr 75,-

7 Kompetanse Punkt XII kompetanse er videreført. Det understrekes at kompetansekartlegging skal gjennomføres jevnlig. I lønnsvurderingen skal sammenhengen mellom foretakenes kompetansebehov og gjennomført kompetanseutvikling vektlegges. Det er enighet om at kompetansetillegg gitt tidligere, eller som senere gis, skal komme i tillegg til sentralt avtalt minstelønn og senere minstelønnsendringer.

8 Forhandlingsmuligheter lokalt? Lønnsreguleringer i overenskomstperioden Vi fikk ikke inn forhandlingsbestemmelser i ny overenskomst. Tidligere bestemmelse; Overenskomsten er ikke til hinder for at det lokalt gis lønnstillegg i overenskomstperioden, ble videreført.

9 Pensjon I VIII Pensjon ble det avtalt at vilkår for medlemskap i pensjonsordning, skal fra 2. kvartal 2012 bli slik at alle arbeidsforhold i helseforetakene sees under ett. Omfanget av kombinerte stillinger mellom Spekter-området og KS/Oslo kommune skal kartlegges av partene. Dette arbeidet skal igangsettes innen 1.10.2012.

10 Det gjennomføres lokale forhandlinger i fredsplikt. Tilleggene gis med virkning fra 1. november 2012. Forhandlingene skal være avsluttet innen 1. november 2012. Dersom det ikke oppnås enighet i forhandlingene kan de lokale parter be om bistand fra de sentrale parter. Den økonomiske rammen for forhandlingene skal minimum være på 0,6 % av forbundets lønnsmasse per 31. desember 2011. Kompetansetillegg som allerede er gitt pr 1.1.2012 kommer til fradrag. Dersom det i forhandlingene pr 1.1.2012 ble gitt tillegg som overstiger 0,6 % skal det bare gis tillegg dersom de lokale parter er enige om det. Lokale forhandlinger (?)


Laste ned ppt "FELLESORGANISASJONEN Resultat Spekter Helse / område 10 Lyngør 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google