Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utgangspunkt – protokoll 2010 ”Det nedsettes et partsammensatt utvalg som har som mandat å utarbeide ny felles B-del mellom Oslo universitetssykshus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utgangspunkt – protokoll 2010 ”Det nedsettes et partsammensatt utvalg som har som mandat å utarbeide ny felles B-del mellom Oslo universitetssykshus."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3

4 Utgangspunkt – protokoll 2010
”Det nedsettes et partsammensatt utvalg som har som mandat å utarbeide ny felles B-del mellom Oslo universitetssykshus HF (OUS)og Norsk Sykepleierforbund (NSF)” Mange forsøk på å lage felles b-del – uten å lykkes før nå

5 Utgangspunkt for Spekter
Viktig av flere grunner: Personalpolitiske Administrative

6 Utgangspunkt for NSF Prinsipper
Viktige rettigheter må ivaretas for den enkelte Økonomi

7 Prinsipper Dagarbeidstid (Ullevål 1630) 3. hver helg

8 Viktige rettigheter må ivaretas for den enkelte
Ulempetillegg Helg høytid Riks F5 Arbeidstidsbestemmelse Ullevål 0700 – 1630 3. hver helg Flyte oppå-problematikk – kompetanse- tillegg Paralellforskyving enkelte grupper (”til enhver tid xx over”)

9 Resultat Kveldstillegg dagarbeid Sikringer Kompetansetillegg
3 hver helg videreført for de som hadde det (må ses i sammenheng med turnusgodkjenning)

10 Resultat Arbeidstiden for dagarbeid Ullevål hadde til 1630
Riks hadde: ”i den utstrekning det er mulig… mellom kl til kl. 1700”

11

12

13 Resultat helligdagstillegg

14 Resultat kvelds- og nattillegg

15 Resultat kompetansetillegg
Klinisk stige: * Master: * * Faglig innretning i overenstemmelse med klinikkens/avd. behov Doktorgrad: Professorkompetanse:

16 Resultat -sikringer Sikringer Gjelder først og fremst Rikshospitalet
Eget vedlegg til B-delen Dødfødsel Feriepenger Vaktklasser Fagspesifikk etterutdanning (Aker) Lørdag/Søndag 36 kr. (Riks)

17 Resultat –sikringer forts
Minstelønn særskilte grupper (Ullevål) Forskningsvirksomhet (Ullevål) 3. hver helg (må ses i sammenheng med turnusgodkjenning)

18 Kompensasjoner Økt kveldstillegg for dagarbeidere (som evt. må jobbe kveld) 40 % Erstatning av fridag (F5, Riks) Gis personlig tillegg på kr (flyter oppå) Helge- og høytidstillegg (Riks) Gis personlig tillegg på kr (flyter oppå)

19 Økonomi Ikke belastet noen sentral ramme (A2)
Ikke belastet noen lokal pott

20 Er dette bra? Eli Gunhild By: ”Det at vi har fått på plass en felles B-del ved OUS er noe som lenge har vært forsøkt, og jeg er derfor glad for at vi har fått dette til på en god måte for våre medlemmer. Dette har vært vanskelig, men jeg synes at det er en god balanse i det resultatet som foreligger, og jevnt over er det kommet til løsninger som ivaretar de ulike gruppene våre ved de sykehusene som nå har fått en ny og felles B-del”


Laste ned ppt "Utgangspunkt – protokoll 2010 ”Det nedsettes et partsammensatt utvalg som har som mandat å utarbeide ny felles B-del mellom Oslo universitetssykshus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google