Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Resultat/status tariffoppgjøret 2012 Resultat/status tariffoppgjøret 2012 Oslo Kommune Spekter Staten Virke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Resultat/status tariffoppgjøret 2012 Resultat/status tariffoppgjøret 2012 Oslo Kommune Spekter Staten Virke."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Resultat/status tariffoppgjøret 2012

3 Resultat/status tariffoppgjøret 2012 Oslo Kommune Spekter Staten Virke

4 Staten Streiket i nesten 3 uker. Sterk markering av at utdanning må lønne seg. Gikk til frivillig nemd, usikkert når Rikslønnsnemda vil konkludere. Antageligvis ikke før over sommeren.

5 Virke Enigheten innebærer et tilsvarende økonomisk resultat som i områder i henholdsvis Stat og KS-området Gjelder innen helse og sosiale tjenester, utdanning og høyskoler Spesialisthelsetjenesten forhandles senere.

6 Oslo Kommune

7 Generelle tillegg –Kr 10 750 opp til lønnstrinn 29 –Fra lønnstrinn 30 er tillegget på 2,78 % –Sykepleierkoder tilsvarene 1914 årsverk får i gj.snitt 11920 kr LønnstrinnTillegg 1-29Kr. 10 750.- 29-802,78% 30Kr. 10 900.- 35Kr. 11 700.- 40Kr. 12 800.- 50Kr. 15 400.-

8 Lokale forhandlinger 0,7 % av lønnsmassen på årsbasis Virkningsdato pr 01.07.2012 Skal være sluttført innen 31.10.2012 Kompetanseføring Ved høyre ramme i staten legges dette til den lokale potten

9 Del A - Fellesbestemmelser utdrag –2 uker omsorgspemisjon med lønn- § 4.7.10 –2 uker permisjon med lønn ved adopsjon§ 4.7.12 –Økte satser for delt dagsverk(110.-130. og 60.- 80.--§ 8.7 –Økt innbetaling OU fondet – 150.-180.- § 9.1

10 Del A - Fellesbestemmelser –Lørdag- og søndags tillegget økes fra kr 50.- til kr 65.- for de som etter arbeidsplan arbeider 19 eller flere helger i løpet av et år - § 10.2 Gjelder ikke: Timelønnede/ekstravakter

11 Del B – Generelle særbestemmelser Pkt 1.2.5 Gjennomføring av lokale forhandlinger. Arbeidstagere i foreldrepermisjon og andre lønnede permisjoner omfattes av forhandlingene. Pkt 3 Timelønnet arbeid/ekstrahjelp Timelønnede arbeidstagere/ekstravakter som utfører ordinær tjeneste på lørdager og eller søndager får for denne et tillegg på kr.50.- pr time i tiden lørdag kl. 00.00 til søndag kl. 24.00.

12 Særbestemmelsene til Norsk Sykepleierforbund Pkt 6 Utvidet ansvars- og arbeidsområde Man er nå sikret avdelingssykepleiers timelønn, dog slik at vedkommende skal være sikret minst 2 ltr. høyre enn sin ordinære lønn.

13 Annet Partene er enige om en klausul som betyr at man skal ha en gjennomgang av lønnsutviklingen for ansatte i Oslo kommune i forhold til lønnsutviklingen for arbeidere og funksjonærer i industrien. Resultatet av denne gjennomgangen skal så bli en del av grunnlaget for mellomoppgjøret 2013

14 Partsammensatt utvalg som skal se på kompetanse og lønnsutvikling frist 31.12.2013. Kompetanseføring inn mot det lokale oppgjøret Innleie av arbeidstagere – tas opp før mellomoppgjøret i 2013 Heltid/deltid – kommunen skal intensivere arbeidet med å øke bevisstheten rundt redusert bruk av deltid.

15 Spekter

16 10 Helseforetak og Lovisenberg diakonale sykehus Generelle tilleggene er på 2,7 % til alle, minimum 12 000 kr Ytterligere generelt tillegg til ledere og spesialsykepleier/jordmor med 1,5 %

17 Nye minstelønnssatser Dette innebærer at minstelønnssatsene har økt med henholdsvis kr. 24 000 og kr. 25 000. Med dette ble det ikke rom for lokale forhandlinger i år. 0 år4 år8 år10 år Sykepleier353.000360.000372.000400.000 Spes.sykepleier377.000387.000403.000436.000

18 Ny B- del OUS


Laste ned ppt "Resultat/status tariffoppgjøret 2012 Resultat/status tariffoppgjøret 2012 Oslo Kommune Spekter Staten Virke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google