Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Godt Vann Drammensregionen (GVD) Velkommen til beredskapsmøte Sivilingeniør Arild Moen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Godt Vann Drammensregionen (GVD) Velkommen til beredskapsmøte Sivilingeniør Arild Moen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Godt Vann Drammensregionen (GVD) Velkommen til beredskapsmøte Sivilingeniør Arild Moen

2 Samarbeidsprosjekt om vann og avløp Hurum kommune Røyken kommune Lier kommune Drammen kommune Sande kommune Svelvik kommune Nedre Eiker kommune Øvre Eiker kommune Modum kommune Glitrevannverket Blindevannverket

3 Fakta om GVD-kommunene 180 000 innbyggere Rundt 90 prosent av husstandene har kommunal vannforsyning og er tilknyttet kommunale avløpsanlegg 6.000 boliger har privat vannforsyning 12.000 boliger har privat avløpsanlegg 9 hovedvannverk –Glitre 57 prosent 17 avløpsrenseanlegg Omfattende ledningsnett for VA

4 Hovedutfordring: Nesten 50 prosent av drikkevannet lekker ut gjennom utette vannrør.

5 Mål for samarbeidsprosjektet Redusere lekkasje av drikkevann Forhindre at overvann overbelaster avløpsnettet Forhindre at avløpsvann forurenser drikkevannet og vassdragene Forebygge vannskader og sette i verk flomsikringstiltak

6 Innbyggerne er fornøyde Brukerundersøkelser viser at innbyggerne i Drammensregionen er fornøyde med vann- og avløpstjenestene Innbyggerne er veldig fornøyde både med smaken, temperaturen, klarheten og vanntrykket i drikkevannforsyningen

7 Rekruttering – viktig satsingsområde

8 Utfordringer – politiske avgjørelser Felles hovedplan for vannforsyning og avløp, vedtatt 2010 Budsjetter/finansiering av fornyelser Full husvannmålerdekning 2015 Reviderte reglementer og forskrifter

9 GVD beredskap 1 Hva har GVD gjort og hva ønskes fremover mht. sikkerhet og beredskap? Satt på dagsorden, drøftet og informert hverandre i møter i prosjektstyret Arbeidsgruppe informasjon er ansvarlig for GVD-utvikling av beredskap –Gjensidig info om mannskap, vaktordninger, utstyr, anlegg Gjennomført en felles øvelse Utviklet faglige nettverk – viktig å kjenne hverandre.

10 GVD beredskap 2 Kompetanse, robuste organisasjoner Mannskap som er vant til å håndtere små kriser f. eks. lekkasjer kloakkstopp og flomsituasjoner blir gode på å kunne takle større og alvorligere situasjoner Planlegging, ROS-analyser –Ledelsesmessig grunnlag og Påfyll av kunnskap for mannskap Mennesker som stoler på hverandre på tvers av kommunegrensene og som tør å ta en telefon for å be om hjelp. Initiativ ang. nødvann Felles initiativ vil bli presentert senere i dag.

11 Samkjøringer av vannverk  Glitrevannverket med Røysjø dekker i dag: Drammen, Nedre Eiker, Lier, Røyken, nordre del av Sande og Frogn  Gjensidig reservevann mellom Glitre og ABV  Mulige nye samkjøringer/reserver:  Blindevannverket (Svelvik og Sande) og Røysjø (Drammen) (ringledning rundt halvøya)  En bedre forbindelse mellom Øvre Eiker - Nedre Eiker ved Steinberg

12 Mer informasjon? Sjekk vår internettside: www.godtvann.no www.godtvann.no Takk for oppmerksomheten og drikk godt vann

13 Dagsorden Ordstyrer Christen Ræstad Program utdelt Deltagere: –Kommuner 26 –IKS 4 –Mattilsynet 5 –Gjester fra andre vannverk 3 –Politiet 1 Presentasjon av deltagere – si hvem du er, når du får ordet.


Laste ned ppt "Godt Vann Drammensregionen (GVD) Velkommen til beredskapsmøte Sivilingeniør Arild Moen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google