Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsteknologi-faget og skoleverket: rapport fra gruppe nedsatt av Norsk Informatikkråd (samlingen av informatikkmiljøer ved Universiteter og Høgskoler)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsteknologi-faget og skoleverket: rapport fra gruppe nedsatt av Norsk Informatikkråd (samlingen av informatikkmiljøer ved Universiteter og Høgskoler)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsteknologi-faget og skoleverket: rapport fra gruppe nedsatt av Norsk Informatikkråd (samlingen av informatikkmiljøer ved Universiteter og Høgskoler) Fokus: Videregående skole og informasjonsteknologi som eget fag (hovedfokus) Skoleverket & ”bruk av digitale verktøy” (bifokus)

2 Medlemmer av gruppa: Terje Rydland, NTNU Dag Langmyhr, UiO Ola Bø, HiMolde Edgar Bostrøm, HiØ Select fornavn, etternavn, ”,", arbeidssted, bilde from medlem order by etternavn desc;

3 Rapporten består av 4 deler Bakgrunn – om IT i skoleverket generelt og informasjonsteknologifaget spesielt. Dagens læreplaner mht. digitale verktøy & IT –hele grunnskolen & videregående (=grunnopplæringen) –Informasjonsteknologi som eget fag Undersøkelse: IT-lærernes kompetanse (vår 2008) og ønsker Anbefalinger til Norsk Informatikkråd. Vårt fokus i denne presentasjonen

4 Spørsmålene er ikke nye...

5 Mange andre land har IT som eget, obliga- torisk fag i grunnskolen og videregående Norge hadde tidligere ”Økonomi og informasjons- behandling”. Dette er tatt bort i Kunnskapsløftet. Kilde: Sigmund Lieberg på IT-konferansen 2005, FAGET%20I%20ET%20KOMPARATIVT%20PERSPEKTIV.PPThttp://www.it-fag.no/konferanse/2005/referater/IT- FAGET%20I%20ET%20KOMPARATIVT%20PERSPEKTIV.PPT

6 Grunnskolen (og videregående) Som kjent: ”bruke digitale verktøy” som en av 5 grunnleggende ferdigheter. Men: fare for at det bare blir bruk uten forståelse (instrumentalisme) Fare for at det blir ren innholdskompetanse (”hvordan bruke PCer til å skrive og og lime inn tegninger om 2. verdenskrig”) Burde hatt mer fokus på teknologi-forståelse! (eneste emne som premierer bruk framfor forståelse)??

7 Om undersøkelsene Fylkeskontakter i ”nesten alle” fylker Undersøkelse på 2 nivåer: –enkeltlærere. Undersøkelsen ble sendt videre til aktuelle lærere, 88 svar. –fylkesvis, kun 9 svar, og mye som var vanskelig å svare eksakt på. Juni 2008 – forklarer noe av lav svar%. Samtidig er svarprosenten høyere enn det man vanligvis får ved tilsvarende web-baserte undersøkelser.

8 Spørsmålene dreiet seg om Hvem er IT-lærerne i Norge? –Alder –Utdannelse –Egenvurdering av kompetanse innenfor læreplanmålene Tiltak for kompetanseheving –Etterutdanningskurs –Grunn/videreutdanning –Nasjonalt ”skolelaboratorium for informatikk”?

9 IT-lærere, alder Sammenligning med tidl. undersøkelse viser ”forgubbing” også i vårt fag Mer samling om enn andre fag, færre > 60.

10 IT-lærere utdanningslengde 5: Hoved/master ingen (< ½) ½ ( < 1) 1 (1-2) 2 (2-3 )(3-4) hoved/ master Informatikk (se over) (ikke målt) 11 Matematikk 2. år Fysikk 2. år Geografi Historie Kroppsøving StudiestedTotaltProsent Høgskole6574 Universitet2124 Utenlandsk22 Totalt88100 Noen andre fag

11 Når utdannet? Ajour? Når tok du utdanningen? Grad av ajourhold 5: Helt ajour

12 Ajour i hva?

13 Ønske om etterutdanning? videreutdanning? Stort sett ønske om rekke med mindre kurs, evt. med arbeide i mellom, spes. i Multimedieprogrammering, delvis også C# og dynamiske websider. Dog: det har vært en del kurs høst 2008.

14 Hva slags etterutdanning? 4 fulltidsstudium

15 Konkrete ønsker …. - JavaFX, Java EE - Tema som er aktuelle i forbindelse med læreplaner på IT1 og IT2 - Kurs rettet direkte mot målene i læreplan for it1 og it2 - Mer objektorienterte applikasjoner - Adobe - pakka - Korte kurs som det ikkje er forlangt å reise til. Kursa bør vere på fylkesnivå - multimedia t.d. video og videoredogering ev flash - Programmering i C# og noe "videregående kurs" i Flash. - Innføring i de verktøy som er nødvendige for å programmere web-baserte databaser+ flash el.l. - De temaer jeg ikke er helt ajour i. - Flash + actionscript - Silverlight - Programmering av lego m c# - Kurs rettet mot IT2. - Multimedieutvikling og hvordan undervise i programmering - Svakest på multimedia. - Ønsker å øke kompetansen innen multimedieutvikling og programmering. - Behov for å ajourholde min kunnskaper i programmering - Programmering i actionscript 3.0, multimedieutvkling i flash. - Programmering(vi får 1 veke hausten 2008, men treng nok meir), webutvikling, database/web, digital samtid (pedagogisk tilrettelegging) - Nettsteder, multimedieutvikling, Digital samtid, markeringsspråk, Dreamweaver, annen base enn Access - Programmering - Programmering og multimedieutvikling - Moderne kurn innen nettpublisering, verktøy i forbindelse med publisering, netthandel, igital samtid, moderne programmering - Programmering, generelt og det som skal brukes på it2. - Alle programmer - Har spesielt behov for etterutdanning innen multimedieutvikling og webdesign - Actionscripting i Flash og Multimedia - Behov for å lære å bruke dagsaktuelle verktøy. - Ønsker kurs i dei verktøya/programmeringsspråk som det skal undervisast i på IT1 og IT2 - Multimedia, bildebehandling, nettsider. - Programmering og Multimedieutvikling - Programmering (AS3/C#) - Utvikling av webapplikasjoner - Databasekoblinger mot webgrensesnitt - Multimediautvikling i Flash/andre verktøy - Digital samtid - Multimedieutvikling - Digital samtid - Drift - Multimedieutvikling - Multimedia - Nettverk - Oppsett av servere - Jeg ønsker ikke korte kurs uten studiepoeng. Dette er ofte bare innføringer som jeg kan fra før eller kan tilegne meg. Jeg har behov for kompetanse i dybden. - Kurs i dei aktuelle programvarene som er mest aktuelle i IT-1 og IT-2 - Drift, System, Programering, - Treng kurs i programmering (nye programmeringsspråk) og multimedieutvikling - Kurs i Flash, Dreamweaver og Pfotoshop. - Flash - Photoshop, Dreamweaver, Flash, Actionscript - Enkeltkurs i database-web. Mysql eksempelvis - Multimedia. Bilde,film,lyd. - Web sider. Programmering i bl.a. Actionscript. - Jeg ønsker å oppdatere meg på multimediedelen og ikke minst CS3, og da spesielt Flash og actionscript. - opplæring i verktøy. eksempelvis Microsoft sin webdeveloper - på ovennevnte relevante temaer - Action script - Programmering - Webutvikling - Bildebehandling - Dokumentasjon, IKT kostander, brukerstøtte - Korte intensive kurs - programmering og multimediautvikling.

16 På fylkesnivå … Få og usikre svar, liten oversikt på fylkesnivå. Viss økning av behovet for lærere Ønskelig med etter- og videreutdanning, men vanskelig å få til økonomisk/praktisk. Spesielt vanskelig å få videreutdanning m/lønn.

17 Samarbeide Med videregående: Besøk av elever fra videregående til høgskoler og universiteter, og besøk av oss på v.g.s. I høyere utdanning: Samarbeide om fagtilbud og –utvikling. Oppbygging av fagdidaktisk miljø? (finnes svært lite av det i Norge i dag).

18 Nasjonalt / felles senter? Ønskelig med skolelaboratorium / senter for informatikk- undervisning? Samtidig: I Stortingsmelding 31 om ”Kvalitet i skolen” foreslås et eget ”Nasjonalt senter for IKT i skolen”. –Pdes.: noe annet enn ønsket over. –Pdas.: bedre enn ingenting for oss? Dessuten burde vi uansett ha synspunkter på dette.

19 Konkrete anbefalinger til NIR (bakgrunn og begrunnelse finnes i rapporten)

20 Konklusjon Svært sammenlignbare tall med Christian Holmboes undersøkelse for 10 år siden (”Hvem er IT-lærerne, – ildsjeler, akademikere eller datavaktmestre? ”). De er for en stor del de samme lærerne –men: gjennomsnittet er blitt nesten 10 år eldre! Utdannelsesnivå fullt på høyde med andre fag –ingen ting å skamme seg over! –og det er høyere enn i Ønske om mer etterutdanning, spesielt i multimedia- og programmeringsverktøy. –mindre behov for ”grunnutdannelse” –ønsker ”skolelaboratorium” el.l. for informatikk Ny undersøkelse ???? –mer nøyaktig – flere lærersvar? –hvilke fag tar elevene i tillegg, hva er deres synspunkter etc.

21 Les selv! Edgar Bostrøm, Ola Bø, Dag Langmyhr & Terje Rydland: Informasjonsteknologifaget og skoleverket - en bakgrunn og handlingsplan for Norsk Informatikkråd. På web: bibsys_brage_8525/1/hefte7-08.pdf ISBN: bibsys_brage_8525/1/hefte7-08.pdf På papir: Rapport HiØ nr. 2008:7. ISBN: Kan kjøpes fra biblioteket, Høgskolen i Østfold, 1757 Halden.

22 Mer å lese … Arnseth,H.C. et.al. (2007): ITU Monitor Skolens digitale tilstand Oslo: Universitetsforlaget. Bostrøm, E. (2001): Informasjonsteknologi i videregående skole - en faglig og didaktisk analyse av læreplanene i faget etter Reform Bostrøm, E. (2004): Felles læreplanutvikling - hurtigsnekring eller kontinuerlig organisasjonsutvikling? Og: Internett som arena for kontinuerlig læreplanutvikling. Hønefoss: HiBu-rapport nr Bostrøm, E. (2005):Reviderte læreplaner i faget Informasjonsteknologi etter Kunnskapsløftet. Bakgrunn og kommentarer. Arbeidsrapport, Høgskolen i Østfold. Bostrøm, E. (2006): Reviderte læreplaner i faget Informasjonsteknologi etter Kunnskapsløftet. Bakgrunn og kommentarer. Del 2. Arbeidsrapport, Høgskolen i Østfold. Bostrøm, E. et.al (2008): Informasjonsteknologifaget og skoleverket - en bakgrunn og handlingsplan for Norsk Informatikkråd. – den omtalte rapporten Erstad, O. (2005): Digital kompetanse i skolen – en innføring. Oslo: Universitetsforlaget. Fjuk, A. & Karahasanović, A. & Kaasbøll, J. (2006): Comprehensive Object-Oriented Learning: The Learner's Perspective. Warszawa: Informing Science. Kommentar: sluttrapport fra COOL-prosjektet, initiert av Kristen Nygaard. Prosjektet er første felles forskningsprosjekt i Norge om informatikkundervisning. Holmboe, C. (1999): Hvem underviser i IT-fagene – ildsjeler, akademikere eller datavaktmestre? Oslo: Institutt for informatikk, UiO. Turmo, A. & Aamodt P. O. (2007): Pedagogisk og faglig kompetanse blant lærere i videregående skole. Resultater fra en kartleggingsundersøkelse skoleåret Oslo: NIFU STEP.


Laste ned ppt "Informasjonsteknologi-faget og skoleverket: rapport fra gruppe nedsatt av Norsk Informatikkråd (samlingen av informatikkmiljøer ved Universiteter og Høgskoler)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google