Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfasing av enkeltskrogs tankskip - hva vil skje? Arne Peder Blix Seksjonsleder, Norges Rederiforbund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfasing av enkeltskrogs tankskip - hva vil skje? Arne Peder Blix Seksjonsleder, Norges Rederiforbund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfasing av enkeltskrogs tankskip - hva vil skje? Arne Peder Blix Seksjonsleder, Norges Rederiforbund

2 "Erika" Bakgrunn Forslag til endringer Innspill og allianser Utfall av forslag på verdensflåten Litt om fremtiden

3 Hva skjer i Frankrike??

4

5

6

7

8

9 Motivasjon og argumenter for Frankrike og EU Frankrike - ulykken, turist- og fiskerinæringen samt politisk situasjon EU - ulykken og press fra Frankrike "OPA 90 - frykten" "Dobbelt skrog bedre enn enkelt skrog" 2005 og 2010 - "politiske" datoer

10 Innspill og allianser Frankrike/Tyskland/Belgia (2005/2008) EU, Spania (så å si likt EU) (2005/2010) Nederland/Danmark/UK (uoffisiell paper -ca 2005/2015) Hellas (2007/2015) INTERTANKO (mellom 2010 og 2015) Norge (25 år - ingen sluttdato) ICS (som Norge +/-) I tillegg - Japan (x2), Bahamas, India, Brazil, BIMCO, IACS, IAPH...

11 Viktige prinsipper "Keep it in IMO" - eneste sted for behandling av regler og krav til internasjonal skipsfart Unngå politisk interferens (så langt det lar seg gjøre…) Unngå unilaterale/ bilaterale/ regionale regelverk og krav Unngå "peaks" i nybyggings-/resirkulerings- markedet Unngå forstyrrelser i olje-fraktkapasitet på verdensbasis (ikke skape olje-krise) Beholde norges posisjon i IMO

12 REVISION OF 13G SUMMARY OF PHASING-OUT PROPOSALS

13 Oversikt over antall skip utfaset per år per forslag Antall skip 201020152003

14 Oversikt over antall skip over 5000 dwt utfaset per år per forslag Antall skip 20102015

15 Erika-saken på MEPC 45 (medlemssirkulære 85/2000) Arbeidsgruppe med 3 drafting grupper (13 G, CAS og "other measures" Utgangspunkt i DK/NL/UK dokument Partene måtte bli "skinn-enige" på møtet Kategori 1: (pre-MARPOL skip over 20/30 000 dwt uten SBT/PL) fases ut innen 1. januar 2007 (med styrt utfasing over 5 år) Kategori 2: (MARPOL skip 20'/30'dwt med SBT/PL) 25 år/senest 1. Januar [2015] / [2017] (med styrt utfasing) Kategori 3: (5' - 20'/30' dwt) omtrent som kategori 2

16 Oversikt over antall skip over 5000 dwt utfaset per år per forslag Antall skip 20172015

17 HULL RELATED CASUALTIES - AGE DISTRIBUTION OIL TANKERS 1990-97 Source: DNV/LMIS/ Lloyd’s List Casualty Reports Highest risk age span Sharply improved safety performance above age 20

18 Conventional Loading Oil Outflow for grounding Oil + Inert Gas Pressure Hydrostatic / Partial Filling Oil < Sea Pressure Reduced Cargo Level No Oil Outflow for grounding Oil + Inert Gas Pressure Hydrostatic Balanced Loading / Partial Filling MARPOL Regulation 13G(7) - Resolution MEPC.64(36) HBL – a virtual double bottom for single hull tankers

19 Mean Outflow - grounding/collision (VLCC’s) MARPOL 78 CO tanks 98% Full 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 1234567 Mean Outflow (Barrels) Improvement potential for single hulls by applying HBL Built 1980-94 Built up to 1980 Pre- MARPOL CO tanks 98% Full Pre- MARPOL with PL on sides Pre- MARPOL with PL + ballast Pre- MARPOL with HBL per 13G Pre- MARPOL with 100% HBL Double Hull CO tanks 98% full 70-ies built tanker in HBL – 2nd safest alternative to double hull

20 Fremtiden... Så lenge en får enighet om [2015] / [2017] er det muligheter for justeringer frem til april 2001: eksempelvis er enkelte kat. 2 skip foreslått utfaset før jevnaldrende kat 1. skip etc. Fremdeles rom for tilrettelegging for utfasing (peak- shaving) Kat 1. fra 2005 og Kat 2. fra 2010 : –Condition Assessment Scheme –Dette selv om en ikke ennå har revidert ferdig Res. A.744(19) ESP + inspection arrangements… Nødvendig å være aktiv i utviklingen av et utvidet/forbedret inspeksjonskrav og -rutiner

21 Oppsummering Intersessional meeting 31. jan - 2. feb i forbindelse med møtet i BLG-underkomite 5. feb - 9. feb. MEPC 46 (23. - 27. april) - må "adopte" et endelig forslag for utfasing på møtet. Dette vil kunne tre i kraft tidligst 27. februar 2002 med de datoer som er foreslått CAS e.l. må også være relativt klart på dette tidspunkt Utgangspunktet tatt i betraktning; –ballen er (trygt?) i IMO –unngår mange av problemene som en så tidligere –kunne vært verre -EurOPA –ansvarsproblematikken…

22 Oppsummering II Muligheter for at land utenfor Europa vil reise sterke innvendinger mot ett eller flere punkter på neste møte Må videreføre vårt samarbeide med Norske myndigheter, ICS etc. for å sikre et IMO-kompromiss Fortsatt arbeide for at flest mulig skip får operere til de er 25 år


Laste ned ppt "Utfasing av enkeltskrogs tankskip - hva vil skje? Arne Peder Blix Seksjonsleder, Norges Rederiforbund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google