Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfasing av enkeltskrogs tankskip

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfasing av enkeltskrogs tankskip"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfasing av enkeltskrogs tankskip
- hva vil skje? Arne Peder Blix Seksjonsleder, Norges Rederiforbund

2 "Erika" Bakgrunn Forslag til endringer Innspill og allianser
Utfall av forslag på verdensflåten Litt om fremtiden

3 Hva skjer i Frankrike??

4 Hva skjer i Frankrike??

5 Hva skjer i Frankrike??

6 Hva skjer i Frankrike??

7 Hva skjer i Frankrike??

8 Hva skjer i Frankrike??

9 Motivasjon og argumenter for Frankrike og EU
Frankrike - ulykken, turist- og fiskerinæringen samt politisk situasjon EU - ulykken og press fra Frankrike "OPA 90 - frykten" "Dobbelt skrog bedre enn enkelt skrog" 2005 og "politiske" datoer

10 Innspill og allianser Frankrike/Tyskland/Belgia (2005/2008)
EU, Spania (så å si likt EU) (2005/2010) Nederland/Danmark/UK (uoffisiell paper -ca 2005/2015) Hellas (2007/2015) INTERTANKO (mellom 2010 og 2015) Norge (25 år - ingen sluttdato) ICS (som Norge +/-) I tillegg - Japan (x2), Bahamas, India, Brazil, BIMCO, IACS, IAPH...

11 Viktige prinsipper "Keep it in IMO" - eneste sted for behandling av regler og krav til internasjonal skipsfart Unngå politisk interferens (så langt det lar seg gjøre…) Unngå unilaterale/ bilaterale/ regionale regelverk og krav Unngå "peaks" i nybyggings-/resirkulerings-markedet Unngå forstyrrelser i olje-fraktkapasitet på verdensbasis (ikke skape olje-krise) Beholde norges posisjon i IMO

12 SUMMARY OF PHASING-OUT PROPOSALS
REVISION OF 13G SUMMARY OF PHASING-OUT PROPOSALS

13 Oversikt over antall skip utfaset per år per forslag
2494 2003 2010 2015

14 Oversikt over antall skip over 5000 dwt utfaset per år per forslag
960 2010 2015

15 Erika-saken på MEPC 45 (medlemssirkulære 85/2000)
Arbeidsgruppe med 3 drafting grupper (13 G, CAS og "other measures" Utgangspunkt i DK/NL/UK dokument Partene måtte bli "skinn-enige" på møtet Kategori 1: (pre-MARPOL skip over 20/ dwt uten SBT/PL) fases ut innen 1. januar 2007 (med styrt utfasing over 5 år) Kategori 2: (MARPOL skip 20'/30'dwt med SBT/PL) 25 år/senest 1. Januar [2015] / [2017] (med styrt utfasing) Kategori 3: (5' - 20'/30' dwt) omtrent som kategori 2

16 Oversikt over antall skip over 5000 dwt utfaset per år per forslag
329 2015 2017

17 HULL RELATED CASUALTIES - AGE DISTRIBUTION OIL TANKERS 1990-97
Highest risk age span Source: DNV/LMIS/ Lloyd’s List Casualty Reports Sharply improved safety performance above age 20

18 Hydrostatic Balanced Loading / Partial Filling MARPOL Regulation 13G(7) - Resolution MEPC.64(36)
Hydrostatic / Partial Filling Oil < Sea Pressure Conventional Loading Reduced Cargo Level Oil + Inert Gas Pressure Oil + Inert Gas Pressure Oil Outflow for grounding the HBL principle is quite simple the method is one of the options available to allow single skin PreMARPOL tankers to trade above 25 years of age according to IMO MARPOL 13G and it has proven to be quite effective O No Oil Outflow for grounding HBL – a virtual double bottom for single hull tankers

19 Mean Outflow - grounding/collision (VLCC’s)
MARPOL 78 CO tanks 98% Full 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 1 2 3 4 5 6 7 Mean Outflow (Barrels) Improvement potential for single hulls by applying HBL Built up to 1980 Pre-MARPOL with PL on sides + ballast with HBL per 13G with 100% HBL Double Hull 98% full This diagram is showing the calculated accidental oil outflow for different VLCC designs and loading concepts. The calculations are performed by Herbert Engineering Co, according to IMO´s latest probabilistic method, based on a combination of collision and grounding scenarios. The left hand column represents a typical SBT vessel and the red columns are showing the situation for Concordia´s VLCCs before and after applying HBL. As a policy we have decided to voluntarily apply HBL as far as possible when operating in the Delaware bay and river and will normally end up somewhere between column 5 and 6. With grounding only scenarios the picture would be even more favorable O 70-ies built tanker in HBL – 2nd safest alternative to double hull

20 Fremtiden... Så lenge en får enighet om [2015] / [2017] er det muligheter for justeringer frem til april 2001: eksempelvis er enkelte kat. 2 skip foreslått utfaset før jevnaldrende kat 1. skip etc. Fremdeles rom for tilrettelegging for utfasing (peak-shaving) Kat 1. fra 2005 og Kat 2. fra 2010 : Condition Assessment Scheme Dette selv om en ikke ennå har revidert ferdig Res. A.744(19) ESP + inspection arrangements… Nødvendig å være aktiv i utviklingen av et utvidet/forbedret inspeksjonskrav og -rutiner

21 CAS e.l. må også være relativt klart på dette tidspunkt
Oppsummering Intersessional meeting 31. jan - 2. feb i forbindelse med møtet i BLG-underkomite 5. feb - 9. feb. MEPC 46 ( april) - må "adopte" et endelig forslag for utfasing på møtet. Dette vil kunne tre i kraft tidligst 27. februar 2002 med de datoer som er foreslått CAS e.l. må også være relativt klart på dette tidspunkt Utgangspunktet tatt i betraktning; ballen er (trygt?) i IMO unngår mange av problemene som en så tidligere kunne vært verre -EurOPA ansvarsproblematikken…

22 Oppsummering II Muligheter for at land utenfor Europa vil reise sterke innvendinger mot ett eller flere punkter på neste møte Må videreføre vårt samarbeide med Norske myndigheter, ICS etc. for å sikre et IMO-kompromiss Fortsatt arbeide for at flest mulig skip får operere til de er 25 år


Laste ned ppt "Utfasing av enkeltskrogs tankskip"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google