Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tankesmia Medieanalyse for Helse Nord-Trøndelag 23. Jan 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tankesmia Medieanalyse for Helse Nord-Trøndelag 23. Jan 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tankesmia Medieanalyse for Helse Nord-Trøndelag 23. Jan 2008

2 Tankesmia Bakgrunnsmateriell I analysen er det tatt utgangspunkt i Overordnet strategi for Helse Midt-Norge  Visjon  Verdigrunnlag  Hovedmål Kvalitetsstrategien  Strategiens mål

3 Tankesmia Utvalg  Medieanalyse over en periode på 6 måneder: (01. juni 2006 tom. 31. desember 2007) 79 medieklipp er analysert 79 medieklipp er analysert  Medieklippene er hentet fra Opoint – Helse Nord-Trøndelags medieklipptjeneste. Det er kun nyhetsoppslag publisert på nett som er inkludert i analysen Det er kun nyhetsoppslag publisert på nett som er inkludert i analysen Utvalget av artikler som blir presentert fra de enkelte mediene på internett varierer. Utvalget av artikler som blir presentert fra de enkelte mediene på internett varierer.  Utvalget er begrenset til Medier som er allment tilgjengelige, og som enten er riksdekkende, regionalt eller lokalt tilknyttet Helse Nord-Trøndelags ansvarsområde Medier som er allment tilgjengelige, og som enten er riksdekkende, regionalt eller lokalt tilknyttet Helse Nord-Trøndelags ansvarsområde Fagtidsskrifter er ikke inkludert Fagtidsskrifter er ikke inkludert

4 Tankesmia Type medieoppslag N=79 Det er flere mindre saker som kategoriseres som meldinger, med i hovedssak har antall artikler økt mens ledere og kommentarer reduseres.

5 Tankesmia Hvilke medier? N=79 De fleste artikler opptrer fortsatt lokalt. 10 % av artiklene i nasjonale medier. Regionale medier dekker mindre.

6 Tankesmia TEMA – Hva skrives det om? N=100 Fokuset ligger på pasientbehandling, men også økonomi blir mye omtalt. I forhold til 2006 er det en reduksjon på begge på 2 %. Det er mer fokus på dårlig kvalitet og feilbehandlinger, 14% mot 4% i 2006. Litt mer fokus på helsetema (opp 3%).

7 Tankesmia Medisinsk tema N=37 Fokuset på kreft fortsetter å gå ned, det samme gjelder fødsel og graviditet. Akutt behandling ha fått mer fokus, og det er betydelig interesse for livsstilssykdommer også i lokalpressen.

8 Tankesmia Hvem profilerer Helse Nord- Trøndelag? N=79

9 Tankesmia Hvem profilerer Helse Nord- Trøndelag? Egne ansatte profilerer foretaket i 55 % av sakene (2006: 55%, 2005: 67 %) Nedgang i antall andre ansatte som opptrer i media, noen flere oppslag med tillitsvalgte. Styreleder og Adm dir opptrer i 16 % av sakene (2006: 12%, 2005: 31 %) Utenforstående opptrer i 44 % av sakene (2006: 45%, 2005: 34%)

10 Tankesmia Hvem tar tilsynelatende initiativet til oppslaget? N=79

11 Tankesmia Omdømme/medieprofil – hvem bygger det?  Helse Nord-Trøndelag og Helse Midt- Norge RHF tar tilsynelatende initiativ i 46 % av sakene (2006: 45%, 2005:37 %)  I 54 % av sakene er det andre som tar initiativ, og legger grunnlaget for omtalen av helseforetaket og RHF.  Politikerne er ikke spesielt aktiv i forhold til Helse Nord-Trøndelag HF (4%)

12 Tankesmia Helse Nord-Trøndelag i media -De lokale medienes nettutgaver er ulikt utviklet, og kan dermed gi et skjevt utvalg når det brytes ned på det enkelte foretak. -De øvrige enhetene var ikke omtalt -Antallet medier varierer i de ulike foretakenes nedslagsområde, noe som også påvirker utvalget. N=71

13 Tankesmia Kvalitet N=78 Kvalitet er et av de mål Helse Midt-Norge har for sin virksomhet. Hvordan brukes mediene for å synliggjøre dette for Helse Nord- Trøndelag? I forhold til tidligere målinger er det betydelig flere saker som underbygger kvalitet og færre saker som kommuniserer det motsatte. Det har vært en trend over tre år.

14 Tankesmia Omdømme til foretakene i Helse Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag fortsetter å øke den positive omdømmeutviklingen. Dette har også vært en trend over flere år. N=79

15 Tankesmia Pasient trygghet Påvirker artikkelen pasientenes følelse og inntrykk av trygghet?

16 Tankesmia Ansattes motivasjon Hvordan påvirker artikkelen ansattes motivasjon målt i forhold til artiklenes inntrykk av stabilitet, anerkjennelse, faglige muligheter og arbeidsmiljø

17 Tankesmia Troverdighet hos eier Målt i forhold til hvordan en artikkel påvirker eiernes inntrykk av måloppnåelse i forhold til økonomi, pasientbehandling og ventelister.

18 Tankesmia Hvem er tilsynelatende mottaker? N=79 Dette er omtrent lik fordeling som i 2006, noen flere oppslag der politikerne tilsynelatende er mottaker

19 Tankesmia Konklusjoner  I hovedsak er det en positiv utvikling i forhold til Helse Nord-Trøndelags omdømmeutvikling. Betydelig bedring i fokuset på kvalitet og en kraftig nedgang i negative saker.  Fortsatt er det betydelige utfordringer på området. Kun 4 av 10 artikler bidrar positivt. Det har innvirkning i forhold til allmennhetens oppfatning av tilbudet, interne arbeidsforhold og rekrutteringsarbeidet.


Laste ned ppt "Tankesmia Medieanalyse for Helse Nord-Trøndelag 23. Jan 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google