Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Digital tools in kindergarten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Digital tools in kindergarten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Digital tools in kindergarten
Ny grunnskolelærerutdanning ved Høgskolen Stord/Haugesund Liv Reidun Grimstvedt, Dekan Anne Aandahl, prosjektkoordinator Avdeling for lærarutdanning og kulturfag HSH © kse, mj, vva and

2 Lærerutdanningene på Stord
Digital tools in kindergarten Lærerutdanningene på Stord Utdanning i 170 år . © kse, mj, vva and

3 ”Storøen seminarium” 1838:
”Prestegjeldets Almue er oplyst, meget sædelig, i ret god Formuesforfatning, ikke befængt med herskede Laster og ikke forfalden til nogensomhelst religiøs eller politisk Ultraisme..”. I tillegg var Stord: ”..sundt, behagelig og tæt bebygget”

4 Høgskolens rolle ”Gjennom grunnutdanningstilbudet skal lærerutdanningsinstitusjonene forberede studenten på læreryrket, gjennom skolerettet forskning bidra til ny kunnskap om undervisning og læring og gjennom etter- og videreutdanning bidra til læreres kontinuerlige faglige og pedagogiske utvikling i yrket” (St.meld. nr.11)

5 ”- mellom Bokn og Bjørnen…”
Regionalt ansvar: …..skal medvirke til profesjonsrettet forskning, utviklingsarbeid, kompetanseutvikling og nyskapende virksomhet i regionen

6 Å være lærer i et livslangt perspektiv – vår felles utfordring
St. meld. nr 11 ”Læreren - rollen og utdanningen” ”Kompetanse for kvalitet” Strategi for videreutdanning av lærere

7 Lærerkompetansen St.meld.nr. 11
Fag og grunnleggende ferdigheter Skolen i damfunnet Etikk Pedagogikk og fagdidaktikk Ledelse av læringsprosesser Samhandling og kommunikasjon Endring og utvikling

8 Bakgrunn for ny grunnskolelærerutdanning ved HSH
Behandling i samarbeidsrådet for høgskole og skole- og barnehageeier Nord-R, FOS og vertskommunene Anbefaling fra regionen Klare fordeler av gode kandidater fra HSH praksissamarbeid Dekke regionens behov for lærere Søkte dispensasjon + møte med Tora Aasland ”1. juli-brevet” til KD

9 Hva er nytt fra 2009 Utdanner de første grunnskolelærerne
Helhetlig lærerutdanning Spesialisering Barnetrinnsprofil (1-7) - bredde Ungdomstrinnsprofil (5-10) - fordypning Nytt 60 stp pedagogikk og elevkunnskap Trinninnretting på fag Nye praksisskoler

10 Mentor Obligatorisk rettleiing til nyutdanna haust - 2010
Mentor: ein erfaren kollega som fungerer som rettleiar for nyutdanna Del av skuleeigar sitt arbeidsgjevaransvar - forankra på leiarnivå HSH søkjer midlar til opplæringa

11 Krav til kvalitet i praksisopplæring
Utvikla eit system for kvalitetssikring av praksisskular, praksislærarar og praksisopplæringa Innføra obligatorisk opplæring av praksislærarar - Obligatorisk kurs + studiepoengkurs Utvikla felles rammer for vurdering av praktiske læringsresultat - progresjon i evalueringsrapportering

12 Hva velger årets studenter?
Glu+Pelu = 66 studenter Barnetrinn: 26 studenter (19+7) Ungdomstrinn: 40 studenter (19+21) Fagvalg Engelsk Norsk Samfunnsfag matematikk

13 Hva skjer videre? Rammeplanen blir forskrift Brev til KD 4. november
Samarbeidsregioner UH-nett Vest UiS Endring i opplæringsloven Utvikling av grunnskolemaster

14 Målet: Styrket profesjonsinnretting Styrket praksisopplæring
Styrket faglig kompetanse i undervisningsfagene Styrket forskningsbasert undervisning

15 Understreket Sammenheng teori – praksis Mellom fag
Mellom fag og fagdidaktikk

16 Finsk lærerutdanning Øvingsskoler Understreker forskningens betydning:
”Ikke for at klasselæreren skal bli forsker, men for at han gjennom sin akademiske utdanning har beredskap att systematisk och reflekterande utforska och därigjennom utveckla sin egen praktikk” Hansèn mfl 2005 (St.meld.nr.11)

17 Forskningsbasert undervisning
Fra oppdatert på forskningslitteratur Til bruk av egen forskning i undervisning Forankring i et forskningsaktivt miljø Bachelor- og masteroppgaver

18 5-årig lærerutdanning Master IKT i læring i alle fag
Grunnskolelærermaster rettet mot trinn med ”sømløs” overgang etter 3 år 800 masterplasser før 2014

19 Hovedutfordring i regionen
Rekruttering! Studenter Lærere

20 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Digital tools in kindergarten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google