Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Ny grunnskolelærerutdanning ved Høgskolen Stord/Haugesund Liv Reidun Grimstvedt, Dekan Anne Aandahl, prosjektkoordinator Avdeling for lærarutdanning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Ny grunnskolelærerutdanning ved Høgskolen Stord/Haugesund Liv Reidun Grimstvedt, Dekan Anne Aandahl, prosjektkoordinator Avdeling for lærarutdanning."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Ny grunnskolelærerutdanning ved Høgskolen Stord/Haugesund Liv Reidun Grimstvedt, Dekan Anne Aandahl, prosjektkoordinator Avdeling for lærarutdanning og kulturfag HSH

2 2 Lærerutdanningene på Stord Utdanning i 170 år

3 3 ”Storøen seminarium” 1838: ”Prestegjeldets Almue er oplyst, meget sædelig, i ret god Formuesforfatning, ikke befængt med herskede Laster og ikke forfalden til nogensomhelst religiøs eller politisk Ultraisme..”. I tillegg var Stord: ”..sundt, behagelig og tæt bebygget”

4 4 Høgskolens rolle ”Gjennom grunnutdanningstilbudet skal lærerutdanningsinstitusjonene forberede studenten på læreryrket, gjennom skolerettet forskning bidra til ny kunnskap om undervisning og læring og gjennom etter- og videreutdanning bidra til læreres kontinuerlige faglige og pedagogiske utvikling i yrket” (St.meld. nr.11)

5 5 ”- mellom Bokn og Bjørnen…” Regionalt ansvar: …..skal medvirke til profesjonsrettet forskning, utviklingsarbeid, kompetanseutvikling og nyskapende virksomhet i regionen

6 6 Å være lærer i et livslangt perspektiv – vår felles utfordring St. meld. nr 11 ”Læreren - rollen og utdanningen” ”Kompetanse for kvalitet” Strategi for videreutdanning av lærere 2009-2012

7 7 Lærerkompetansen St.meld.nr. 11 Fag og grunnleggende ferdigheter Skolen i damfunnet Etikk Pedagogikk og fagdidaktikk Ledelse av læringsprosesser Samhandling og kommunikasjon Endring og utvikling

8 8 Bakgrunn for ny grunnskolelærerutdanning ved HSH Behandling i samarbeidsrådet for høgskole og skole- og barnehageeier –Nord-R, FOS og vertskommunene Anbefaling fra regionen –Klare fordeler av gode kandidater fra HSH –praksissamarbeid Dekke regionens behov for lærere Søkte dispensasjon + møte med Tora Aasland ”1. juli-brevet” til KD

9 9 Hva er nytt fra 2009 Utdanner de første grunnskolelærerne Helhetlig lærerutdanning Spesialisering –Barnetrinnsprofil (1-7) - bredde –Ungdomstrinnsprofil (5-10) - fordypning Nytt 60 stp pedagogikk og elevkunnskap Trinninnretting på fag Nye praksisskoler

10 10 Mentor Obligatorisk rettleiing til nyutdanna haust - 2010 Mentor: ein erfaren kollega som fungerer som rettleiar for nyutdanna Del av skuleeigar sitt arbeidsgjevaransvar - forankra på leiarnivå HSH søkjer midlar til opplæringa

11 11 Krav til kvalitet i praksisopplæring Utvikla eit system for kvalitetssikring av praksisskular, praksislærarar og praksisopplæringa Innføra obligatorisk opplæring av praksislærarar - Obligatorisk kurs + studiepoengkurs Utvikla felles rammer for vurdering av praktiske læringsresultat - progresjon i evalueringsrapportering

12 12 Hva velger årets studenter? Glu+Pelu = 66 studenter Barnetrinn:26 studenter (19+7) Ungdomstrinn:40 studenter (19+21) –Fagvalg Engelsk Norsk Samfunnsfag matematikk

13 13 Hva skjer videre? Rammeplanen blir forskrift Brev til KD 4. november Samarbeidsregioner –UH-nett Vest –UiS Endring i opplæringsloven Utvikling av grunnskolemaster

14 14 Målet: Styrket profesjonsinnretting Styrket praksisopplæring Styrket faglig kompetanse i undervisningsfagene Styrket forskningsbasert undervisning

15 15 Understreket Sammenheng teori – praksis Mellom fag Mellom fag og fagdidaktikk

16 16 Finsk lærerutdanning Øvingsskoler Understreker forskningens betydning: –”Ikke for at klasselæreren skal bli forsker, men for at han gjennom sin akademiske utdanning har beredskap att systematisk och reflekterande utforska och därigjennom utveckla sin egen praktikk” Hansèn mfl 2005 (St.meld.nr.11)

17 17 Forskningsbasert undervisning Fra oppdatert på forskningslitteratur Til bruk av egen forskning i undervisning Forankring i et forskningsaktivt miljø Bachelor- og masteroppgaver

18 18 5-årig lærerutdanning Master IKT i læring i alle fag Grunnskolelærermaste r rettet mot trinn med ”sømløs” overgang etter 3 år 800 masterplasser før 2014

19 19 Hovedutfordring i regionen Rekruttering! –Studenter –Lærere

20 20 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "1 Ny grunnskolelærerutdanning ved Høgskolen Stord/Haugesund Liv Reidun Grimstvedt, Dekan Anne Aandahl, prosjektkoordinator Avdeling for lærarutdanning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google