Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forankring fryder! Sammen for en levende by Rådmann Inger Østensjø

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forankring fryder! Sammen for en levende by Rådmann Inger Østensjø"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forankring fryder! Sammen for en levende by Rådmann Inger Østensjø
Rådgiver, mangfold og integrering Ingrid Hauge Rasmussen

2 Sammen for en levende by
Drivande skyer i solglimt og grått, ein himmel i stadig forandring, øve et mangfold av stor og smått, ein spennande, evig forandring. Gunnar Roalkvam, Kommuneplan

3 Ordføreren inviterte 1 representant fra hver nasjonalitet til samling på Ledaal for å feire det flerkulturelle Stavanger. I stavanger bor det mennesker fra 170 nasjonaliteter og 123 av disse møtte opp på Ledaal til et flott arrangement.

4 Sammen for en levende by Nøkkeltall for Stavanger kommune 1.1.2011
innbyggere (17.7%) innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre Ca ansatte De største innvandrergruppene ( innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre) er Polen( 2292) Storbritannia( 1542) Tyrkia (1210) Sverige(846) Tyskland(810) og Somalia (806). I stavanger kommune har 12,2 prosent av de ansatte innvandrerbakgrunn pr

5 Sammen for en levende by Fra idealisme til robuste løsninger
Idealister – ja vi trenger det også, men… Bærekraftig løsninger gjennom ledelsesforankring, systematisk og langsiktig tenkning, kompetanse og tiltak i bredde og spiss

6 Sammen for en levende by Lokalpolitisk forankring:
Kommuneplan Åpenhets- og mangfoldserklæring Årlig statusrapport for mangfolds- og integreringsarbeidet Mangfoldspris Under arbeid med kommuneplan inviterte kommunen byens innbyggere til egne verksted for å få innspill til planen. Det ble arrangert et eget verksted for innvandrere fordi dette er en gruppe som erfaringsvis deltar mindre på flere samfunnsområder. Kommuneplanen har mangfold og deltakelse som en av bærebjelkene i en bærekraftig utvikling. Sammen med folkehelse og klima er dette særlig viktig at ivaretas på tvers av alle planens tema. I kommuneplanen formuleres flere mål og strategier for inkludering, medvirkning og deltakelse. Blant annet at kommune skal benytte mangfold som en viktig ressurs i sitt arbeide og arbeide aktivt for å hindre diskriminering. Videre har kommuneplanen en strategi at kommunen skal bygge på innbyggernes internasjonale kontaktflate. Samme prinsippet er gjeldende for handlings- og økonomiplanen hvor mål for mangfold er formulert flere steder. Bystyret har vedtatt en åpenhets- og mangfolderklæring som sender tydelige signaler til byens befolkning og kommunens ansatte om at Stavanger skal være en åpen og inkluderende by med fravær av diskriminering. I erklæringen heter det at det påhviler et særskilt ansvar for dette arbeidet for de organisasjoner som kommunen selv eier og driver. Politikerne i Stavanger har vedtatt at det skal legges frem en årlig statusrapport på mangfolds- og integreringsområdet i Stavanger kommune. Politikerne har vedtatt at det skal deles ut en årlig mangfoldpris ( kr ) til den eller de virksomheter som har utmerket seg ved å arbeide særskilt i forhold til mangfold. Ett sykehjem( Haugåstunet) og en barnehage( Ytre Tasta barnehage) har til mottatt mangfoldsprisen.

7 Sammen for en levende by Likeverdige offentlige tjenester
like god kvalitet på tjenestene like god tilgjengelighet til tjenestene like godt resultat for alle brukere

8 Sammen for en levende by Nettverk for etnisk mangfold
Politisk og administrativ forankring Helhetlig strategi for etnisk mangfold Løpende problemstillinger, nasjonale føringer og aktuelle politiske saker/innspill

9 Sammen for en levende by Nettverk for etnisk mangfold
Vurdere dagens rapporteringssystem Gjennomføre politiske vedtak og nasjonale føringer Sikre internasjonal kontaktflate og samarbeidspartnere

10 Sammen for en levende by Lederutvikling
Styrke og trygge ledere i å utforme et flerkulturelt arbeidsmiljø Skape trygge, modige og åpne ledere som tør å feile og ønsker å lære Øke bevisstheten rundt egen og virksomhetens flerkulturelle kompetanse Stavanger kommune fremmet høsten 2006 sak om ” Kulturelt mangfold i Stavanger kommune- inkludering og rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn”. Saken ble endelig vedtatt i formannskapet 18.januar Et hovedområde for tiltak er kompetanseutvikling og ledelse. To hovedmål er definert i tilknytning til dette område ” Mangfoldsledelse og flerkulturell kompetanse skal vektlegges i lederopplæringen”. For å kunne snakke om mangfoldsledelse må vi vite hva vi mener med mangfold. Mangfold er et sammensatt begrep som de fleste legger forskjellig innhold i. På lik linje med forståelse av begrepet integrering vil meningsinnholdet være avhengig av hvem du spør. Det er derfor viktig at vi som jobber i det offentlige definere hva vi mener med mangfold og hvordan det skal se ut i egen virksomhet. Mangfoldsbegrepet inneholder elementer av inkludering, rekruttering, likeverdige tjenester, diskriminering, holdninger, majoritetsperspektiv, minoritetsperspektiv osv. Uansett hva vi måtte legge i begrepet mangfold er det avgjørende at begrepet er definert av ledelsen før det settes i gang tiltak i egen virksomhet/etat. Selvsagt kan vi velge vekk mangfold i den forstand at vi aktivt lar være å gjøre noe som helst. Til en viss grad kan man som leder ikke overse overordnede instrukser/pålegg om å jobbe med mangfold, men alle her vet at det finner tusen unnskyldninger for å prioritere andre oppgaver. I og for seg kan dette være sant, men da uten at vi har sett på mulighetene for å sette i gang utviklingsarbeid. For å kunne snakke om mangfoldsledelse må vi vite hva vi mener med mangfold. Mangfold er et sammensatt begrep som de fleste legger forskjellig innhold i. På lik linje med forståelse av begrepet integrering vil meningsinnholdet være avhengig av hvem du spør. Det er derfor viktig at vi som jobber i det offentlige definere hva vi mener med mangfold og hvordan det skal se ut i egen virksomhet. Mangfoldsbegrepet inneholder elementer av inkludering, rekruttering, likeverdige tjenester, diskriminering, holdninger, majoritetsperspektiv, minoritetsperspektiv osv. Uansett hva vi måtte legge i begrepet mangfold er det avgjørende at begrepet er definert av ledelsen før det settes i gang tiltak i egen virksomhet/etat. Selvsagt kan vi velge vekk mangfold i den forstand at vi aktivt lar være å gjøre noe som helst. Til en viss grad kan man som leder ikke overse overordnede instrukser/pålegg om å jobbe med mangfold, men alle her vet at det finner tusen unnskyldninger for å prioritere andre oppgaver. I og for seg kan dette være sant, men da uten at vi har sett på mulighetene for å sette i gang utviklingsarbeid. For å kunne snakke om mangfoldsledelse må vi vite hva vi mener med mangfold. Mangfold er et sammensatt begrep som de fleste legger forskjellig innhold i. På lik linje med forståelse av begrepet integrering vil meningsinnholdet være avhengig av hvem du spør. Det er derfor viktig at vi som jobber i det offentlige definere hva vi mener med mangfold og hvordan det skal se ut i egen virksomhet. Mangfoldsbegrepet inneholder elementer av inkludering, rekruttering, likeverdige tjenester, diskriminering, holdninger, majoritetsperspektiv, minoritetsperspektiv osv. Uansett hva vi måtte legge i begrepet mangfold er det avgjørende at begrepet er definert av ledelsen før det settes i gang tiltak i egen virksomhet/etat. Selvsagt kan vi velge vekk mangfold i den forstand at vi aktivt lar være å gjøre noe som helst. Til en viss grad kan man som leder ikke overse overordnede instrukser/pålegg om å jobbe med mangfold, men alle her vet at det finner tusen unnskyldninger for å prioritere andre oppgaver. I og for seg kan dette være sant, men da uten at vi har sett på mulighetene for å sette i gang utviklingsarbeid. Ca 40 leder har deltatt på mangfoldsledelse i regi av ledelsesutviklingsprogrammet ”ledelse i bevegelse” 40 leder har deltatt på et to dagers seminar om etnisk mangfold og ledelse og 30 leder har deltatt på pilotkurset som ble evaluert av deltakerne og en referansegruppe. Dette dannet grunnlaget for innholdet.

11 Sammen for en levende by Veiledere flerkulturelt arbeid
11 veiledere fra alle tjenesteområder Lederstøtte Bistand til gjennomføring av tiltak Forankret i handlings- og økonomiplanen Det er satt av midler til å utdanne veiledere i flerkulturelt arbeid i Høppen. Ordning er et resultat av at virksomhetsledere etterspør denne forme for støtte og vil tre i kraft etter kompetansedelingsdagen 19.mars. Denne dagen er temaet, etnisk mangfold i Stavanger kommune. Støtte til ledere som ønsker å utvikle tiltak i forhold til arbeidsmiljø, kompetansetiltak, rekruttering og tjenesteproduksjon

12 Sammen for en levende by Oppdrag
Sykehjem Oppvekst og levekårservice Frivillighetssentralen Barnehage

13 Sammen for en levende by
Dansande bølger og heftige kast, gjer bud om heilt nye tankar, ska me riva oss laus eller gro fast, heisa seil eller kasta anker? Gunnar Roalkvam, Kommuneplan


Laste ned ppt "Forankring fryder! Sammen for en levende by Rådmann Inger Østensjø"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google