Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal demonstrasjonsskole 2005-07 Identifisering og håndtering av saker Forankring av arbeidet ved Ulsrud videregående skole Rådgiver Margrethe Kristiansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal demonstrasjonsskole 2005-07 Identifisering og håndtering av saker Forankring av arbeidet ved Ulsrud videregående skole Rådgiver Margrethe Kristiansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal demonstrasjonsskole 2005-07 Identifisering og håndtering av saker Forankring av arbeidet ved Ulsrud videregående skole Rådgiver Margrethe Kristiansen

2 Nasjonal demonstrasjonsskole 2005-07 Ulsrud videregående skole 600 elever Programområdene Studiespesialisering, Helse- og sosialfag, Idrettsfag Minoritetsandel 65%

3 Nasjonal demonstrasjonsskole 2005-07 REKTOR PERSONALLEDER ASS. REKTOR Fagledere Bibliotekar STUDIELEDER UTVIKLINGSLEDER LEDER FOR ELEVTJENESTER IDRETT LEDER FOR ELEVTJENESTEN ST LEDER FOR ELEVTJENESTER HS/TAA IKT Renhold Kontor Økonomikonsulent Vaktmester VEILEDERE Rådgivere Minoritetsrådgivere Miljøarbeider Helsesøster

4 Nasjonal demonstrasjonsskole 2005-07 LEDER FOR ELEVTJENESTER IDRETT, 50 % LEDER FOR ELEVTJENESTEN ST, 100 % LEDER FOR ELEVTJENESTER HS/TAA, 60 % Sosial- og spesialpedagogisk rådgiver 100% Spesialpedagogisk rådgiver 30 % Utdannings- og yrkesrådgiver 50 % Minoritetsrådgivere 200 % Skolehelsetjenesten - Helsesøster 80 % Skolehelsetjenesten – Psykolog 40 % Miljøarbeider 100 % Avdelingsmøter hver 14.dag. Tett samarbeid om elevsaker og prosjekter. Tvangsekteskapsgruppe: minoritetsrådgivere, sosialpedagogisk rådgiver, skolehelsetjenesten, ansvarlig lærer for elevråd, representant fagledere. Arbeidsgruppe Psykisk helse i skolen: sosialpedagogisk rådgiver, leder ET, lærere, representant fagledere, skolehelsetjenesten R-team

5 Nasjonal demonstrasjonsskole 2005-07 Arbeid på flere plan i forhold til forebygging av tvangsekteskap, ekstrem kontroll, vold i nære relasjoner, frykt for tvangsekteskap Kompetanseheving av personalet Bevisstgjøre og kompetanseheve elever Enkeltelever Sees i sammenheng med og implementeres i Psykisk helseplan for Ulsrud vgs.

6 Nasjonal demonstrasjonsskole 2005-07 Kompetanseheving av personalet Seminar for TVE-gruppa og deler av ledelsen : ” Tvangsekteskap, ekstrem kontroll og annen æ resrelatert vold ” Skjer det med v å re elever? Hva er faresignaler? Hva er behandlingsrutiner? Er vi klare over Tvangsekteskaps trans – nasjonalt dimensjoner? Erfarne foredragsholder fra Imdi og kompetanseteamet mot tvangsekteskap vil dele med oss erfaring og si litt om hvordan har feltet utviklet seg i Norge, Europa og i de landene hvor tvangsekteskap utf ø res. Fredag, 23. April 2010 kl 10.00 – 14.30

7 Nasjonal demonstrasjonsskole 2005-07 Kompetanseheving av personalet Informasjon på plandager om minoritetsrådgivernes arbeid Informasjon om tegn og symptomer på TVE Planlagt fellestid høst 2010 om temaet

8 Nasjonal demonstrasjonsskole 2005-07 Undervisningsopplegg – Retten til å ta egne valg Minimum 2 undervisningstimer alle klasser alle trinn: Utviklet av Tvangsekteskapsgruppen, i samarbeid med elevrådet og faglederne. Lærerne hadde en økt på planleggingsdagene høst 2010 for informasjon om og arbeid med undervisningsopplegget. Digital Quiz.

9 Nasjonal demonstrasjonsskole 2005-07 Elevgruppe - rollespill Minoritetsrådgiverne har to siste skoleår jobbet med en elevgruppe i forhold til tema tvangsekteskap. Arbeidet har foregått utenfor elevenes undervisningstid: skrevet og framført et rollespill skoleåret 2009/10 laget en film med intervjuer av ungdom i forhold til tema Framført i undervisningstid i skolens aula i juni for elever på Vg1 og Vg2. Innledning av leder for elevgruppa i forhold til tema. Også vist for alle nye elever høst 2010, som en del av skolestartsprogrammet.

10 Nasjonal demonstrasjonsskole 2005-07 REISETIPS Informasjonsfolder som deles ut ved lengre ferier. Innholder informasjon om viktige telefonnummer (ambassader), samt råd om hva man skal gjøre hvis man frykter tvangsekteskap.

11 Nasjonal demonstrasjonsskole 2005-07 Minoritetsrådgiverne ved Ulsrud vgs jobber også med Gutte- og jentegrupper Foreldreseminar for elevenes foresatte, i samarbeid med Østensjø bydel;

12 Nasjonal demonstrasjonsskole 2005-07 Beredskapsplan

13 Nasjonal demonstrasjonsskole 2005-07 Skjema for oppfølging ved reiser til utlandet Flere punkter på skjemaet.


Laste ned ppt "Nasjonal demonstrasjonsskole 2005-07 Identifisering og håndtering av saker Forankring av arbeidet ved Ulsrud videregående skole Rådgiver Margrethe Kristiansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google