Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal demonstrasjonsskole 2005-07 Identifisering og håndtering av saker Forankring av arbeidet ved Ulsrud videregående skole Rådgiver Margrethe Kristiansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal demonstrasjonsskole 2005-07 Identifisering og håndtering av saker Forankring av arbeidet ved Ulsrud videregående skole Rådgiver Margrethe Kristiansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal demonstrasjonsskole Identifisering og håndtering av saker Forankring av arbeidet ved Ulsrud videregående skole Rådgiver Margrethe Kristiansen

2 Nasjonal demonstrasjonsskole Ulsrud videregående skole 600 elever Programområdene Studiespesialisering, Helse- og sosialfag, Idrettsfag Minoritetsandel 65%

3 Nasjonal demonstrasjonsskole REKTOR PERSONALLEDER ASS. REKTOR Fagledere Bibliotekar STUDIELEDER UTVIKLINGSLEDER LEDER FOR ELEVTJENESTER IDRETT LEDER FOR ELEVTJENESTEN ST LEDER FOR ELEVTJENESTER HS/TAA IKT Renhold Kontor Økonomikonsulent Vaktmester VEILEDERE Rådgivere Minoritetsrådgivere Miljøarbeider Helsesøster

4 Nasjonal demonstrasjonsskole LEDER FOR ELEVTJENESTER IDRETT, 50 % LEDER FOR ELEVTJENESTEN ST, 100 % LEDER FOR ELEVTJENESTER HS/TAA, 60 % Sosial- og spesialpedagogisk rådgiver 100% Spesialpedagogisk rådgiver 30 % Utdannings- og yrkesrådgiver 50 % Minoritetsrådgivere 200 % Skolehelsetjenesten - Helsesøster 80 % Skolehelsetjenesten – Psykolog 40 % Miljøarbeider 100 % Avdelingsmøter hver 14.dag. Tett samarbeid om elevsaker og prosjekter. Tvangsekteskapsgruppe: minoritetsrådgivere, sosialpedagogisk rådgiver, skolehelsetjenesten, ansvarlig lærer for elevråd, representant fagledere. Arbeidsgruppe Psykisk helse i skolen: sosialpedagogisk rådgiver, leder ET, lærere, representant fagledere, skolehelsetjenesten R-team

5 Nasjonal demonstrasjonsskole Arbeid på flere plan i forhold til forebygging av tvangsekteskap, ekstrem kontroll, vold i nære relasjoner, frykt for tvangsekteskap Kompetanseheving av personalet Bevisstgjøre og kompetanseheve elever Enkeltelever Sees i sammenheng med og implementeres i Psykisk helseplan for Ulsrud vgs.

6 Nasjonal demonstrasjonsskole Kompetanseheving av personalet Seminar for TVE-gruppa og deler av ledelsen : ” Tvangsekteskap, ekstrem kontroll og annen æ resrelatert vold ” Skjer det med v å re elever? Hva er faresignaler? Hva er behandlingsrutiner? Er vi klare over Tvangsekteskaps trans – nasjonalt dimensjoner? Erfarne foredragsholder fra Imdi og kompetanseteamet mot tvangsekteskap vil dele med oss erfaring og si litt om hvordan har feltet utviklet seg i Norge, Europa og i de landene hvor tvangsekteskap utf ø res. Fredag, 23. April 2010 kl – 14.30

7 Nasjonal demonstrasjonsskole Kompetanseheving av personalet Informasjon på plandager om minoritetsrådgivernes arbeid Informasjon om tegn og symptomer på TVE Planlagt fellestid høst 2010 om temaet

8 Nasjonal demonstrasjonsskole Undervisningsopplegg – Retten til å ta egne valg Minimum 2 undervisningstimer alle klasser alle trinn: Utviklet av Tvangsekteskapsgruppen, i samarbeid med elevrådet og faglederne. Lærerne hadde en økt på planleggingsdagene høst 2010 for informasjon om og arbeid med undervisningsopplegget. Digital Quiz.

9 Nasjonal demonstrasjonsskole Elevgruppe - rollespill Minoritetsrådgiverne har to siste skoleår jobbet med en elevgruppe i forhold til tema tvangsekteskap. Arbeidet har foregått utenfor elevenes undervisningstid: skrevet og framført et rollespill skoleåret 2009/10 laget en film med intervjuer av ungdom i forhold til tema Framført i undervisningstid i skolens aula i juni for elever på Vg1 og Vg2. Innledning av leder for elevgruppa i forhold til tema. Også vist for alle nye elever høst 2010, som en del av skolestartsprogrammet.

10 Nasjonal demonstrasjonsskole REISETIPS Informasjonsfolder som deles ut ved lengre ferier. Innholder informasjon om viktige telefonnummer (ambassader), samt råd om hva man skal gjøre hvis man frykter tvangsekteskap.

11 Nasjonal demonstrasjonsskole Minoritetsrådgiverne ved Ulsrud vgs jobber også med Gutte- og jentegrupper Foreldreseminar for elevenes foresatte, i samarbeid med Østensjø bydel;

12 Nasjonal demonstrasjonsskole Beredskapsplan

13 Nasjonal demonstrasjonsskole Skjema for oppfølging ved reiser til utlandet Flere punkter på skjemaet.


Laste ned ppt "Nasjonal demonstrasjonsskole 2005-07 Identifisering og håndtering av saker Forankring av arbeidet ved Ulsrud videregående skole Rådgiver Margrethe Kristiansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google