Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Identifisering og håndtering av saker

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Identifisering og håndtering av saker"— Utskrift av presentasjonen:

1 Identifisering og håndtering av saker
Forankring av arbeidet ved Ulsrud videregående skole Rådgiver Margrethe Kristiansen

2 Ulsrud videregående skole
600 elever Programområdene Studiespesialisering, Helse- og sosialfag, Idrettsfag Minoritetsandel 65%

3 REKTOR ASS. REKTOR PERSONALLEDER LEDER FOR ELEVTJENESTER IDRETT
IKT Renhold Kontor Økonomikonsulent Vaktmester PERSONALLEDER VEILEDERE UTVIKLINGSLEDER STUDIELEDER LEDER FOR ELEVTJENESTER IDRETT LEDER FOR ELEVTJENESTEN ST LEDER FOR ELEVTJENESTER HS/TAA Fagledere Bibliotekar Rådgivere Minoritetsrådgivere Miljøarbeider Helsesøster

4 LEDER FOR ELEVTJENESTER IDRETT, 50 % LEDER FOR ELEVTJENESTEN ST, 100 %
LEDER FOR ELEVTJENESTER HS/TAA, 60 % Avdelingsmøter hver 14.dag. Tett samarbeid om elevsaker og prosjekter. Sosial- og spesialpedagogisk rådgiver 100% Spesialpedagogisk rådgiver 30 % Utdannings- og yrkesrådgiver 50 % Minoritetsrådgivere 200 % Skolehelsetjenesten - Helsesøster 80 % Skolehelsetjenesten – Psykolog 40 % Miljøarbeider 100 % R-team Arbeidsgruppe Psykisk helse i skolen: sosialpedagogisk rådgiver, leder ET, lærere, representant fagledere, skolehelsetjenesten Tvangsekteskapsgruppe: minoritetsrådgivere, sosialpedagogisk rådgiver, skolehelsetjenesten, ansvarlig lærer for elevråd, representant fagledere.

5 Kompetanseheving av personalet Bevisstgjøre og kompetanseheve elever
Arbeid på flere plan i forhold til forebygging av tvangsekteskap, ekstrem kontroll, vold i nære relasjoner, frykt for tvangsekteskap Kompetanseheving av personalet Bevisstgjøre og kompetanseheve elever Enkeltelever Sees i sammenheng med og implementeres i Psykisk helseplan for Ulsrud vgs.

6 Kompetanseheving av personalet
Seminar for TVE-gruppa og deler av ledelsen: ”Tvangsekteskap, ekstrem kontroll og annen æresrelatert vold” Skjer det med våre elever? Hva er faresignaler? Hva er behandlingsrutiner? Er vi klare over Tvangsekteskaps trans – nasjonalt dimensjoner? Erfarne foredragsholder fra Imdi og kompetanseteamet mot tvangsekteskap vil dele med oss erfaring og si litt om hvordan har feltet utviklet seg i Norge, Europa og i de landene hvor tvangsekteskap utføres. Fredag, 23. April 2010 kl – 14.30

7 Kompetanseheving av personalet
Informasjon på plandager om minoritetsrådgivernes arbeid Informasjon om tegn og symptomer på TVE Planlagt fellestid høst 2010 om temaet

8 Undervisningsopplegg – Retten til å ta egne valg
Minimum 2 undervisningstimer alle klasser alle trinn: Utviklet av Tvangsekteskapsgruppen, i samarbeid med elevrådet og faglederne. Lærerne hadde en økt på planleggingsdagene høst 2010 for informasjon om og arbeid med undervisningsopplegget. Digital Quiz.

9 Elevgruppe - rollespill
Minoritetsrådgiverne har to siste skoleår jobbet med en elevgruppe i forhold til tema tvangsekteskap. Arbeidet har foregått utenfor elevenes undervisningstid: skrevet og framført et rollespill skoleåret 2009/10 laget en film med intervjuer av ungdom i forhold til tema Framført i undervisningstid i skolens aula i juni for elever på Vg1 og Vg2. Innledning av leder for elevgruppa i forhold til tema. Også vist for alle nye elever høst 2010, som en del av skolestartsprogrammet.

10 REISETIPS Informasjonsfolder som deles ut ved lengre ferier.
Innholder informasjon om viktige telefonnummer (ambassader), samt råd om hva man skal gjøre hvis man frykter tvangsekteskap.

11 Minoritetsrådgiverne ved Ulsrud vgs jobber også med
Gutte- og jentegrupper Foreldreseminar for elevenes foresatte, i samarbeid med Østensjø bydel;

12 Beredskapsplan

13 Skjema for oppfølging ved reiser til utlandet
Flere punkter på skjemaet.


Laste ned ppt "Identifisering og håndtering av saker"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google