Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering om fagtilbudet ved U. Pihl videregående skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering om fagtilbudet ved U. Pihl videregående skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering om fagtilbudet ved U. Pihl videregående skole
Informasjonsmøte U. Pihl vgs

2 Innhold Studietilbudet ved skolen Fremmedspråk
Valg av matematikk like etter skolestart Fagdager

3 Studietilbudet ved U. Pihl vgs.
To studieforberedende utdanningsprogrammer Utdanningsprogram for idrettsfag Utdanningsprogram for studiespesialisering Opplæring i mindre gruppe, arbeidstrening

4 Studietilbudet ved U. Pihl vgs.
Idrettsfag Generell studiekompetanse Studiespesialisering Generell eller spesiell studiekompetanse Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Opplæring i mindre gruppe Arbeidstrening (4-gruppe)

5 Utdanningsprogram for idrettsfag
gir deg: muligheten til å kombinere idrett og utdanning et bredt og variert grunnlag for å videreutvikle dine idrettsprestasjoner muligheten til å påta deg instruksjons- og lederoppgaver innen organisert idrett og friluftsliv generell studiekompetanse slik at du kan ta høyere utdanning ved høyskole og universitet

6 Utdanningsprogram for idrettsfag

7 Idrettsfag Vg1 Fellesfag Sum fellesfag 23 Felles programfag
Norsk 4 Engelsk 5 Matematikk 5 Naturfag 5 Fremmedspråk 4 Sum fellesfag 23 Felles programfag Aktivitetslære 5 Treningslære 2 Sum felles programfag 7 Valgfrie programfag Toppidrett eller breddeidrett 5 Samlet uketimetall 35

8 Idrettsfag Felles programfag Aktivitetslære (gjennomgående)
undervisning i mange ulike idretter og friluftsliv Treningslære (gjennomgående) kunnskap om ulike treningsmetoder og prinsipper Idrett og samfunn (Vg2 og Vg3) idrettens plass i samfunnet og historien Treningsledelse (Vg2 og Vg3) teoretisk og praktisk kunnskap om det å være treningsleder/instruktør

9 Idrettsfag Valgfrie programfag Toppidrett (gjennomgående)
dersom du har en idrett du vil prøve å nå langt i Breddeidrett (gjennomgående) mulighet til egenutvikling gjennom bred og allsidig aktivitets- og idrettserfaring Friluftsliv (Vg2 og Vg3) ekskursjoner i forskjellige miljøer og ulike årstider Lederutvikling (Vg2 og Vg3) Praksis som trener, leder eller dommer i nærmiljøet

10 Utdanningsprogram for studiespesialisering

11 Studiespesialisering Vg1
Fellesfag   Norsk 4 Engelsk 5 Matematikk 5 Naturfag 5 Fremmedspråk 4 Samfunnsfag 3 Geografi 2 Kroppsøving 2 Sum fellesfag 30 Programfag 0 Samlet uketimetall 30

12 Fremmedspråk ved U. Pihl vgs.
Videreføring fra ungdomsskolen (nivå II) Tysk Fransk Spansk Ikke språk i ungdomsskolen (nivå I) Du markerer dette når du søker skole 1.mars NB! Viktig!

13 Fremmedspråk ved U. Pihl vgs.
NB! Nye regler: Språk i u.skolen  går videre med språket, nivå II i språket (b-språk) i to år (4+4) Språk i u.skolen  bytter språk, nivå I i språket (c-språk) i to år (4+4) Ikke språk i u.skolen  nytt språk over tre år, nivå I+II (c-språk) (4+4+5)

14 Matematikk P eller T? 5 t. på Vg1 og 3 t. på Vg2 P står for praktisk
T står for teoretisk

15 Valg etter at skoleåret har begynt
Derfor vil vi undervise fellesemnene fra 1P og 1T så lenge som mulig prøve å bevisstgjøre elevene på hva som er ”typisk P-matematikk” og ”typisk T-matematikk” la elevene velge selv (etter ca 4 uker)

16 Programområde for realfag
Vg2 og Vg3 Matematikk R (realfag) Matematikk S (samfunnsfag) Kjemi Fysikk Biologi Matematikk X (3-timers fag)

17 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
Vg2 og Vg3 Engelsk Spansk Tysk, fransk? Entreprenørskap og bedriftsutvikling Rettslære Sosiologi og sosialantropologi Sosialkunnskap Næringslivsøkonomi

18 Fagdager en skoledag med et omfang på 6 vanlige undervisningstimer
bare ett undervisningsfag tid til fordypning, sammenhengende arbeid, prosjektarbeid og ekskursjoner brukes dessuten til prøver, både heldagsprøver og kortere prøver mulighet for varierte undervisningsopplegg, uavhengig av tradisjonell timeinndeling fredager fra medio september til primo mai

19 Gratis læremidler Gratis trykte og digitale læremidler
Utlånsordning for lærebøker Elev-pc, egenandel kr 800,- på Vg1 og Vg2 Kan kjøpes etter skoletiden (kr 500,-) Utstyrsstipend fra Statens lånekasse Alle får, men må søke (frist: 15.11) STUSP: kr 850,-/år IDIDR: kr 2750,-/år

20 Søk på U. Pihl vgs. ! Søknadsfrist: Fritt skolevalg: Mer informasjon
1. mars 2010 Fritt skolevalg: Du velger skole, ikke bare utdanningsprogram Mer informasjon Kontakt:


Laste ned ppt "Orientering om fagtilbudet ved U. Pihl videregående skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google