Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering om fagtilbudet ved U. Pihl videregående skole Informasjonsmøte U. Pihl vgs 2.2.2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering om fagtilbudet ved U. Pihl videregående skole Informasjonsmøte U. Pihl vgs 2.2.2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering om fagtilbudet ved U. Pihl videregående skole Informasjonsmøte U. Pihl vgs 2.2.2010

2 www.hordaland.no Innhold  Studietilbudet ved skolen  Fremmedspråk  Valg av matematikk like etter skolestart  Fagdager

3 www.hordaland.no Studietilbudet ved U. Pihl vgs. To studieforberedende utdanningsprogrammer 1. Utdanningsprogram for idrettsfag 2. Utdanningsprogram for studiespesialisering Opplæring i mindre gruppe, arbeidstrening

4 www.hordaland.no  Idrettsfag –Generell studiekompetanse  Studiespesialisering –Generell eller spesiell studiekompetanse  Realfag  Språk, samfunnsfag og økonomi  Opplæring i mindre gruppe –Arbeidstrening (4-gruppe) Studietilbudet ved U. Pihl vgs.

5 www.hordaland.no Utdanningsprogram for idrettsfag gir deg:  muligheten til å kombinere idrett og utdanning  et bredt og variert grunnlag for å videreutvikle dine idrettsprestasjoner  muligheten til å påta deg instruksjons- og lederoppgaver innen organisert idrett og friluftsliv  generell studiekompetanse slik at du kan ta høyere utdanning ved høyskole og universitet

6 www.hordaland.no Utdanningsprogram for idrettsfag

7 www.hordaland.no Idrettsfag Vg1  Fellesfag –Norsk4 –Engelsk5 –Matematikk5 –Naturfag5 –Fremmedspråk4  Sum fellesfag23  Felles programfag –Aktivitetslære5 –Treningslære2  Sum felles programfag7  Valgfrie programfag –Toppidrett eller breddeidrett5  Samlet uketimetall35

8 www.hordaland.no Idrettsfag  Felles programfag –Aktivitetslære(gjennomgående)  undervisning i mange ulike idretter og friluftsliv –Treningslære(gjennomgående)  kunnskap om ulike treningsmetoder og prinsipper –Idrett og samfunn (Vg2 og Vg3)  idrettens plass i samfunnet og historien –Treningsledelse(Vg2 og Vg3)  teoretisk og praktisk kunnskap om det å være treningsleder/instruktør

9 www.hordaland.no Idrettsfag  Valgfrie programfag –Toppidrett (gjennomgående)  dersom du har en idrett du vil prøve å nå langt i –Breddeidrett(gjennomgående)  mulighet til egenutvikling gjennom bred og allsidig aktivitets- og idrettserfaring –Friluftsliv(Vg2 og Vg3)  ekskursjoner i forskjellige miljøer og ulike årstider –Lederutvikling(Vg2 og Vg3)  Praksis som trener, leder eller dommer i nærmiljøet

10 www.hordaland.no Utdanningsprogram for studiespesialisering

11 www.hordaland.no Studiespesialisering Vg1  Fellesfag –Norsk4 –Engelsk5 –Matematikk 5 –Naturfag5 –Fremmedspråk4 –Samfunnsfag3 –Geografi2 –Kroppsøving2  Sum fellesfag 30  Programfag0  Samlet uketimetall30

12 www.hordaland.no Fremmedspråk ved U. Pihl vgs.  Videreføring fra ungdomsskolen (nivå II) –Tysk –Fransk –Spansk  Ikke språk i ungdomsskolen (nivå I) –Tysk  Du markerer dette når du søker skole 1.mars –NB! Viktig!

13 www.hordaland.no Fremmedspråk ved U. Pihl vgs.  NB! Nye regler:  Språk i u.skolen  går videre med språket, nivå II i språket (b-språk) i to år (4+4)  Språk i u.skolen  bytter språk, nivå I i språket (c-språk) i to år (4+4)  Ikke språk i u.skolen  nytt språk over tre år, nivå I+II (c-språk) (4+4+5)

14 www.hordaland.no Matematikk P eller T?  5 t. på Vg1 og 3 t. på Vg2  P står for praktisk  T står for teoretisk

15 www.hordaland.no Valg etter at skoleåret har begynt  Derfor vil vi –undervise fellesemnene fra 1P og 1T så lenge som mulig –prøve å bevisstgjøre elevene på hva som er ”typisk P-matematikk” og ”typisk T-matematikk” –la elevene velge selv (etter ca 4 uker)

16 www.hordaland.no Programområde for realfag  Vg2 og Vg3 –Matematikk R (realfag) –Matematikk S (samfunnsfag) –Kjemi –Fysikk –Biologi –Matematikk X (3-timers fag)

17 www.hordaland.no Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi  Vg2 og Vg3 –Engelsk –Spansk –Tysk, fransk? –Entreprenørskap og bedriftsutvikling –Rettslære –Sosiologi og sosialantropologi –Sosialkunnskap –Næringslivsøkonomi

18 www.hordaland.no Fagdager  en skoledag med et omfang på 6 vanlige undervisningstimer  bare ett undervisningsfag  tid til fordypning, sammenhengende arbeid, prosjektarbeid og ekskursjoner  brukes dessuten til prøver, både heldagsprøver og kortere prøver  mulighet for varierte undervisningsopplegg, uavhengig av tradisjonell timeinndeling  fredager fra medio september til primo mai

19 www.hordaland.no Gratis læremidler  Gratis trykte og digitale læremidler –Utlånsordning for lærebøker  Elev-pc, egenandel kr 800,- på Vg1 og Vg2 –Kan kjøpes etter skoletiden (kr 500,-)  Utstyrsstipend fra Statens lånekasse –Alle får, men må søke (frist: 15.11)  STUSP: kr 850,-/år  IDIDR: kr 2750,-/år

20 www.hordaland.no Søk på U. Pihl vgs. !  Søknadsfrist: –1. mars 2010  Fritt skolevalg: –Du velger skole, ikke bare utdanningsprogram  Mer informasjon –http://ups.hfk.nohttp://ups.hfk.no  Kontakt: –55 25 42 00 –post.ups@post.hfk.nopost.ups@post.hfk.no


Laste ned ppt "Orientering om fagtilbudet ved U. Pihl videregående skole Informasjonsmøte U. Pihl vgs 2.2.2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google