Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KAN SAMHANDLINGSTILTAK REDUSERE ANTALLET KORRIDORPASIENTER?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KAN SAMHANDLINGSTILTAK REDUSERE ANTALLET KORRIDORPASIENTER?"— Utskrift av presentasjonen:

1 KAN SAMHANDLINGSTILTAK REDUSERE ANTALLET KORRIDORPASIENTER?
Samhandlingssjef Rolf J. Windspoll St. Olavs Hospital

2 Konsultasjonsplikt før innleggelser fra sykehjem
Målsetting: Begrense bruk av øyeblikkelig hjelp som innleggelsesform Tettere dialog om relevante behandlingsalternativer Rutine: Innleggende lege kontakter AMK-sentralen AMK-sentralen videreformidler umiddelbart kontakt med vakthavende overlege Innleggende og vakthavende lege drøfter øyeblikkelig hjelp-innleggelse opp mot andre behandlingsalternativ Samhandlingssjef Rolf J. Windspoll

3 185 konferanser fra sykehjem
185 konferanser fra sykehjem Samhandlingssjef Rolf J. Windspoll

4 Spleiselag mellom St. Olavs Hospital og kommuner
Søbstad sykehjem Intermediær enhet 20 plasser Havstein sykehjem Palliativ enhet Fosen DMS Samhandlingssjef Rolf J. Windspoll

5 Intermediæravdelingen Søbstad sykehjem - viktige fokusområder
Faste inntakskriterier Adekvat medisinsk oppfølging Kartlegging av funksjonsnivå og hjelpebehov Tett samarbeid mellom sykehus, forvaltningskontor, hjemmesykepleie, fastlege, nettverk/familie, Evaluering: Randomisert studie Samhandlingssjef Rolf J. Windspoll

6 Resultat 6 måneder etter utskriving
Søbstad (72 pas) St. Olavs (70 pas) Døde 12,5% 20,0% Reinnlagt 20,3% 40,0% Bistand hjemme 48,4% 62,6% Klarer seg selv 28,2% 7,1% Total kostnad vs (BMC Public Health 2007, 7:68 ) Samhandlingssjef Rolf J. Windspoll

7 Effekt på antallet korridorpasienter i St. Olavs Hospital
12 færre innlagte pasienter/korridorpasienter i gjennomsnitt pr dag Årlige driftskostnader til intermediæravdelingen er for sykehuset 16 mill kroner lavere enn om tilsvarende kapasitet ble etablert i sykehuset (ekskl. kapitalkostnader). Samhandlingssjef Rolf J. Windspoll

8 Konklusjon Sluttbehandling i en intermediæravdeling på sykehjem
opprettholder et høyere funksjonsnivå for eldre pasienter sammenlignet med ordinær sykehusbehandling. halverer antallet for reinnleggelser og gir lav mortalitet. er kostnadseffektiv. gir færre liggedager i sykehus, og for St. Olavs Hospital innbærer det færre korridorpasienter. Samhandlingssjef Rolf J. Windspoll

9 Samhandlingssjef Rolf J. Windspoll

10 Korridorpasienter Samhandlingssjef Rolf J. Windspoll

11 St. Olavs Hospital Samhandlingssjef Rolf J. Windspoll


Laste ned ppt "KAN SAMHANDLINGSTILTAK REDUSERE ANTALLET KORRIDORPASIENTER?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google