Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KAN SAMHANDLINGSTILTAK REDUSERE ANTALLET KORRIDORPASIENTER? Samhandlingssjef Rolf J. Windspoll St. Olavs Hospital.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KAN SAMHANDLINGSTILTAK REDUSERE ANTALLET KORRIDORPASIENTER? Samhandlingssjef Rolf J. Windspoll St. Olavs Hospital."— Utskrift av presentasjonen:

1 KAN SAMHANDLINGSTILTAK REDUSERE ANTALLET KORRIDORPASIENTER? Samhandlingssjef Rolf J. Windspoll St. Olavs Hospital

2 214.07.2014Samhandlingssjef Rolf J. Windspoll Konsultasjonsplikt før innleggelser fra sykehjem Målsetting: Begrense bruk av øyeblikkelig hjelp som innleggelsesform Tettere dialog om relevante behandlingsalternativer Rutine: Innleggende lege kontakter AMK-sentralen AMK-sentralen videreformidler umiddelbart kontakt med vakthavende overlege Innleggende og vakthavende lege drøfter øyeblikkelig hjelp- innleggelse opp mot andre behandlingsalternativ

3 314.07.2014Samhandlingssjef Rolf J. Windspoll 01.12.06 – 30.06.07 185 konferanser fra sykehjem

4 414.07.2014Samhandlingssjef Rolf J. Windspoll Spleiselag mellom St. Olavs Hospital og kommuner Søbstad sykehjem –Intermediær enhet –20 plasser Havstein sykehjem –Palliativ enhet Fosen DMS

5 514.07.2014Samhandlingssjef Rolf J. Windspoll Intermediæravdelingen Søbstad sykehjem - viktige fokusområder Faste inntakskriterier Adekvat medisinsk oppfølging Kartlegging av funksjonsnivå og hjelpebehov Tett samarbeid mellom sykehus, forvaltningskontor, hjemmesykepleie, fastlege, nettverk/familie, Evaluering: Randomisert studie

6 614.07.2014Samhandlingssjef Rolf J. Windspoll Resultat 6 måneder etter utskriving Søbstad (72 pas)St. Olavs (70 pas) Døde12,5%20,0% Reinnlagt20,3%40,0% Bistand hjemme48,4%62,6% Klarer seg selv28,2%7,1% Total kostnad 122 000 vs. 173 000 (BMC Public Health 2007, 7:68 )

7 714.07.2014Samhandlingssjef Rolf J. Windspoll Effekt på antallet korridorpasienter i St. Olavs Hospital 12 færre innlagte pasienter/korridorpasienter i gjennomsnitt pr dag Årlige driftskostnader til intermediæravdelingen er for sykehuset 16 mill kroner lavere enn om tilsvarende kapasitet ble etablert i sykehuset (ekskl. kapitalkostnader).

8 814.07.2014Samhandlingssjef Rolf J. Windspoll Konklusjon Sluttbehandling i en intermediæravdeling på sykehjem opprettholder et høyere funksjonsnivå for eldre pasienter sammenlignet med ordinær sykehusbehandling. halverer antallet for reinnleggelser og gir lav mortalitet. er kostnadseffektiv. gir færre liggedager i sykehus, og for St. Olavs Hospital innbærer det færre korridorpasienter.

9 914.07.2014Samhandlingssjef Rolf J. Windspoll

10 1014.07.2014Samhandlingssjef Rolf J. Windspoll Korridorpasienter

11 1114.07.2014Samhandlingssjef Rolf J. Windspoll St. Olavs Hospital


Laste ned ppt "KAN SAMHANDLINGSTILTAK REDUSERE ANTALLET KORRIDORPASIENTER? Samhandlingssjef Rolf J. Windspoll St. Olavs Hospital."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google