Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anders Walløe Ortopedisk senter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anders Walløe Ortopedisk senter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Anders Walløe Ortopedisk senter
-og bedre skal det bli… Hvordan oppnås og dokumenteres kvalitet og sikkerhet i praktisk klinisk arbeid? Anders Walløe Ortopedisk senter

2 -er vi så sikre på det? Flere gamle pasienter
Dårligere kontinuitet på personalet Flere overvektige Økte (urealistiske) forventninger

3 -og.... Mange pasienter opplever dårlig informasjon og
mangel på kontinuitet Legene opplever kapasitetsproblem og et stort forventningpress Media søker sensasjoner og fokuserer på feil

4 Disposisjon Hvorfor det kan være vanskelig å bedre kvaliteten. Andre forhold har stor innvirkning Mitt første kvalitetstiltak Pasientskader brukt i kvalitetsarbeidet Proteseregisteret er et kvalitetsregister Kvalitetsmål? Kvalitetsutvalg (registrering av hendelser) Utdannelsen Konklusjon

5 Profylakse er best og billigst
Andelen overvektige bør reduseres Antallet alvorlig skadde i trafikken må reduseres Hva med narkomane? Hva med alkoholbruk ?

6 Utvikling av overvekt Overvekt er kroppsmasseindeks kg/m2 (KMI) over 25, dvs 12-15 kg overvekt Fedme er KMI over 30 I Oslo er 21% av 8 og 12 åringene overvektige (2004) Overvekt hos 40 årige menn (1999) 65% Overvekt hos 40 årige kvinner (1999) 44%

7 Trafikkskader Statistisk sentralbyrå
Antall drepte: Antall skadde:

8

9

10

11

12

13

14 Mange narkomane i Oslo, og…
200 overdosedødsfall i Norge årlig narkomane (sprøytebrukere) i Norge

15 Alkohol Økt alkoholbruk har fjernet helsegevinsten av røykestopp
Rus er årsak til 45% av dødsulykkene på veiene

16 Disposisjon Hvorfor det kan være vanskelig å bedre kvaliteten. Andre forhold har stor innvirkning Mitt første kvalitetstiltak Pasientskader brukt i kvalitetsarbeidet Proteseregisteret er et kvalitetsregister Kvalitetsmål? Kvalitetsutvalg (registrering av hendelser) Utdannelsen Konklusjon

17 Ikke operere feil side/sted
Pasienten skal merkes med merkepenn av operatøren Anestesi får ikke gis til umerket pasient Sikrer også til viss grad informasjon til pasienten

18 Ortopedenes kvalitetssikring
Ser røntgenbilder av sine og andres operasjoner påfølgende dag

19 Disposisjon Hvorfor det kan være vanskelig å bedre kvaliteten. Andre forhold har stor innvirkning Mitt første kvalitetstiltak Pasientskader brukt i kvalitetsarbeidet Proteseregisteret er et kvalitetsregister Kvalitetsmål? Kvalitetsutvalg (registrering av hendelser) Utdannelsen Konklusjon

20 Pasientskader brukt i kvalitetsarbeidet
Fra 1996 til 2007 er det meldt 8983 pasientskader til NPE

21 Pasientskader meldt til NPE 2006
Totalt Medhold 34% Ortopedi Medhold 40% I Norge var det døgnopphold og dagkirurgiske inngrep (NPR) Ortopedi (muskel/skjelett) hadde trolig døgnopphold (6,3%) og dagkirurgiske inngrep (3,5%)

22 Skades ortopediske pasienter mer enn andre ? Pasientskader
Ortopedi 42% Onkologi 11% Fødselshjelp 9%

23 Kun 2% meldte pasientskader Ortopedi
Dette er opplagt et for lavt tall Det foreligger usikre tall for ”produksjon” Men det registreres få alvorlige feil i ortopediske NPE saker

24 Skadesaker etter proteseoperasjon i hoften
Totalt 214 saker i 1999, 2000 og 2001 42 pasienter hadde droppfot (20%)

25 Skadesaker etter lumbale prolapsoperasjoner
Totalt 126 saker i 1999, 2000 og 2001 14 pasienter var operert på feil nivå (11%)

26 Ortopedisaker 1995 – 2001 Fra 84 avdelinger/seksjoner
Totalt 4274 saker, medhold i 38% 30 avdelinger/seksjoner hadde over 50 skadesaker, disse er analysert videre Medhold varierte fra 10% til 65% grunnlag for kvalitetsarbeidet i sykehusene

27 Disposisjon Hvorfor det kan være vanskelig å bedre kvaliteten. Andre forhold har stor innvirkning Mitt første kvalitetstiltak Pasientskader brukt i kvalitetsarbeidet Proteseregisteret er et kvalitetsregister Kvalitetsmål? Kvalitetsutvalg (registrering av hendelser) Utdannelsen Konklusjon

28 Proteseregisteret Opprettet av NOF i 1987
Medvirker til kvalitetskontroll av proteser Sparer pasienter for lidelser Sparer samfunnet for kostnader

29 Disposisjon Hvorfor det kan være vanskelig å bedre kvaliteten. Andre forhold har stor innvirkning Mitt første kvalitetstiltak Pasientskader brukt i kvalitetsarbeidet Proteseregisteret er et kvalitetsregister Kvalitetsmål? Kvalitetsutvalg (registrering av hendelser) Utdannelsen Konklusjon

30 Kvalitetsmål for ortopedisk kirurgi Fra foredrag i 1993
under 2% infeksjoner på rene operasjoner under 15% svikt etter lårhalsoperasjon under 6% reoperasjoner for hofteproteser innen 3 år under 24 timers ventetid for lårhalsoperasjon under en halv times ventetid på poliklinikken

31 Disposisjon Hvorfor det kan være vanskelig å bedre kvaliteten. Andre forhold har stor innvirkning Mitt første kvalitetstiltak Pasientskader brukt i kvalitetsarbeidet Proteseregisteret er et kvalitetsregister Kvalitetsmål? Kvalitetsutvalg (registrering av hendelser) Utdannelsen Konklusjon

32 Kvalitetsutvalget (OS,UUS) -registrering av fallskader på inneliggende pasienter
Faller første dag eller første postoperative dag Sengehest gir høyere fall og større skade Kan forebygges ved flere på hvert rom med pleiepersonal til sted Kan forebygges med seng som kan senkes til gulvhøyde Foreslår to tiltak, men det koster

33 Disposisjon Hvorfor det kan være vanskelig å bedre kvaliteten. Andre forhold har stor innvirkning Mitt første kvalitetstiltak Pasientskader brukt i kvalitetsarbeidet Proteseregisteret er et kvalitetsregister Kvalitetsmål? Kvalitetsutvalg (registrering av hendelser) Utdannelsen Konklusjon

34 Faktorer som påvirker kvalitet i behandlingskjeden
God utdannelse Godt arbeidsmiljø Hensiktsmessige lokaler og utstyr korridorpasienter

35 Ortopedutdannelsen Obligatoriske kurs Definert operasjonsliste
Definert tid på små og store avdelinger Ukentlig undervisning noen steder med anbefalt lesestoff Veilederfunksjon

36 Avdelingsbesøk (on site visit)
Spesialitetskomiteen kommer regelmessig Avdelingsledelsen rapporterer Utdannelseskandidatene rapporterer Det utarbeides rapport Avdelingen kan miste utdanningsstatus

37 Disposisjon Hvorfor det kan være vanskelig å bedre kvaliteten. Andre forhold har stor innvirkning Mitt første kvalitetstiltak Pasientskader brukt i kvalitetsarbeidet Proteseregisteret er et kvalitetsregister Kvalitetsmål? Kvalitetsutvalg (registrering av hendelser) Utdannelsen Konklusjon

38 Praktiske tiltak Uønskede hendelser må registreres
Lokalt initiativ og registrering Oppmerksomhet mot noen forhold om gangen Tiltak må kunne iverksettes mot uheldige forhold som avdekkes Viktig med tilbakemelding til personalet Registreringer som ikke leder til noe er negativt

39 Kostnadseksplosjonen kan begrense mulighetene for en kvalitetsforbedring
Hva er årsaken til kostnadsøkningen? legene? pasientene? byråkratene?

40 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Anders Walløe Ortopedisk senter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google