Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Markedsføring av diabeteslinjen på urdu /punjabi Shaista Ayub

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Markedsføring av diabeteslinjen på urdu /punjabi Shaista Ayub"— Utskrift av presentasjonen:

1 Markedsføring av diabeteslinjen på urdu /punjabi Shaista Ayub 290510

2 Hva gjør jeg i Diabetesforbundet ?
Diabeteslinjen 20 %. Betjener 1. linje og gjøre tilbudet kjent Januar – 15. april 2010 –pilotprosjekt: ”diabetes og personer med innvandrerbakgrunn” Prosjektbeskrivelse utarbeidet Arbeider for videre finansiering Diabetesforbundet ønsker å utvikle tilpassede læringstilbud og aktiviteter for personer med diabetes, eller som har høy risiko for å få det. En intern kartlegging gjennomført blant tillitsvalgte og helsepersonell som er medlemmer i diabetesforbundet viser at dette temaet er meget relevant og aktuelt. De fleste som svarer uttrykker mangel på kompetanse om tematikken, og ønsker mer kunnskap på ulike måter. Derfor er målet også å styrke tillitsvalgtes, helsepersonellets og ansattes evne til å ivareta likeverdige helsetilbud. Fra Diabetesforbundet ønsker tillitsvalgte og helsepersonell både kompetanseheving og ulike ”verktøy” (som for eksempel brosjyremateriell på forskjellige språk, vervemateriell osv) som kan gis til brukere. Flere utrykker også viktigheten av at en person sentralt i forbundet er kontaktperson slik at en enkelt kan søke råd og få hjelp når det trengs. For at dette realistisk kan la seg gjennomføre ser vi for oss mange enkeltprosjekter i hovedprosjektet som det videre må søkes om fra forskjellige finansieringskilder. I tillegg er det viktig å systematisere og videreutvikle/ videreføre allerede etablerte tilbud som finnes. Shaista Ayub, Vekst- og vervesamling Oslo

3 Hovedmål: Personer med innvandrer bakgrunn fra Sør Asia og Tyrkia som har diabetes eller høy risiko for å få det, får tilrettelagte læringstilbud og aktiviteter Delmål: Økt kunnskap om diabetes hos personer med innvandrer bakgrunn som har diabetes eller har høy risiko for å få det Økt bevissthet og kunnskap om hvordan nå/arbeide med / inkludere personer med flerkulturellbakgrunn blant tillitsvalgte og helsepersonell i Diabetesforbundet Gi tillitsvalgte og helsepersonell verktøy som stimulerer til god kommunikasjon og veiledning med personer med minoritetsbakgrunn Shaista Ayub, Vekst- og vervesamling Oslo

4 Hovedtiltak for 2010 Shaista Ayub, 280510 Vekst- og vervesamling Oslo
Personer med flerkulturell bakgrunn Diabeteslinjen på urdu/ punjabi utvikles til flere språk Utvikling av tilrettelagt informasjonsmateriell (brosjyrer, dvd, plakater) Oppsøkende arbeid blant det flerkulturelle miljøet/ arenaer Gode nettsider Tillitsvalgte og helsepersonell Forslag til kompetanseheving om tema til fylkeslag Individuell veiledning og rådgivning slik at tema/ organisasjonen blir synlig i innvandrermiljøer Videreutvikle nettsider Erfaringer fra Diabetesforbundet om tematikken presenteres på kurs/ konferanser Ansatte i Diabetesforbundet Øke kunnskap og bevissthetsnivået om mangfold og inkludering Shaista Ayub, Vekst- og vervesamling Oslo

5 Diabeteslinjen på urdu og punjabi
Markedsføring gjennom: Riktige kanaler til rett tid og rett sted ! Shaista Ayub, Vekst- og vervesamling Oslo

6 Hvordan markedsføre? Finne personer som har oversikt gjennom kontakter og nettverk Internett Personlige kontakter Finne lokale samarbeidspartnere som er opptatt av det samme Oppsøkende arbeid til bydeler der det bor mange personer med innvandrerbakgrunn (www.ssb.no) Helsedirektoratet Innvandrerbutikker Religiøse møteplasser Andre frivillige og brukerorganisasjoner Media som er brukt spesielt av personer med flerkulturelle bakgrunn Sykehus poliklinikker Shaista Ayub, Vekst- og vervesamling Oslo

7 Forts. hvordan markedsføre ?
Sendt mail til helsepersonell Nors Sykepleieforbund sitt diabetessykepleier gruppe Oslo kommune Folkehelsekoordinatorer finnes i kommuner og fylkesmannen (helseavdelingen) har oversikten Fastleger i Oslo, Akershus og Drammen Synlighet gjennom deltakelse på ulike arrangementer Eks: Fylkeslaget i Oslo som skal delta på ”vær stolt dagene” mai. Shaista Ayub, Vekst- og vervesamling Oslo

8

9

10 Ønsker du kontakt med meg:
Nyttige webadresser Helsedirektoratet: Fylkesmannen: Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring: Integrering og mangfoldsdirektoratet: Nasjonal Kompetanseenhet for minoritetshelse: Ønsker du kontakt med meg: Shaista Ayub, Vekst- og vervesamling Oslo


Laste ned ppt "Markedsføring av diabeteslinjen på urdu /punjabi Shaista Ayub"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google