Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Markedsføring av diabeteslinjen på urdu /punjabi Shaista Ayub 290510.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Markedsføring av diabeteslinjen på urdu /punjabi Shaista Ayub 290510."— Utskrift av presentasjonen:

1 Markedsføring av diabeteslinjen på urdu /punjabi Shaista Ayub 290510

2 Hva gjør jeg i Diabetesforbundet ? Diabeteslinjen 20 %. Betjener 1. linje og gjøre tilbudet kjent Januar – 15. april 2010 –pilotprosjekt: ”diabetes og personer med innvandrerbakgrunn” Prosjektbeskrivelse utarbeidet Arbeider for videre finansiering Shaista Ayub, 280510 Vekst- og vervesamling Oslo 2

3 Hovedmål: Personer med innvandrer bakgrunn fra Sør Asia og Tyrkia som har diabetes eller høy risiko for å få det, får tilrettelagte læringstilbud og aktiviteter Delmål: Økt kunnskap om diabetes hos personer med innvandrer bakgrunn som har diabetes eller har høy risiko for å få det Økt bevissthet og kunnskap om hvordan nå/arbeide med / inkludere personer med flerkulturellbakgrunn blant tillitsvalgte og helsepersonell i Diabetesforbundet Gi tillitsvalgte og helsepersonell verktøy som stimulerer til god kommunikasjon og veiledning med personer med minoritetsbakgrunn Shaista Ayub, 280510 Vekst- og vervesamling Oslo 3

4 Hovedtiltak for 2010 Diabeteslinjen på urdu/ punjabi utvikles til flere språk Utvikling av tilrettelagt informasjonsmateriell (brosjyrer, dvd, plakater) Oppsøkende arbeid blant det flerkulturelle miljøet/ arenaer Gode nettsider Personer med flerkulturell bakgrunn Forslag til kompetanseheving om tema til fylkeslag Individuell veiledning og rådgivning slik at tema/ organisasjonen blir synlig i innvandrermiljøer Videreutvikle nettsider Erfaringer fra Diabetesforbundet om tematikken presenteres på kurs/ konferanser Tillitsvalgte og helsepersonell Øke kunnskap og bevissthetsnivået om mangfold og inkludering Ansatte i Diabetesforbundet Shaista Ayub, 280510 Vekst- og vervesamling Oslo 4

5 Diabeteslinjen på urdu og punjabi Markedsføring gjennom: Riktige kanaler til rett tid og rett sted ! Shaista Ayub, 280510 Vekst- og vervesamling Oslo 5

6 Hvordan markedsføre? Finne personer som har oversikt gjennom kontakter og nettverk Internett Personlige kontakter Finne lokale samarbeidspartnere som er opptatt av det samme Oppsøkende arbeid til bydeler der det bor mange personer med innvandrerbakgrunn (www.ssb.no)www.ssb.no Helsedirektoratet Innvandrerbutikker Religiøse møteplasser Andre frivillige og brukerorganisasjoner Media som er brukt spesielt av personer med flerkulturelle bakgrunn Sykehus poliklinikker Shaista Ayub, 280510 Vekst- og vervesamling Oslo 6

7 Forts. hvordan markedsføre ? Sendt mail til helsepersonell Nors Sykepleieforbund sitt diabetessykepleier gruppe Oslo kommune Folkehelsekoordinatorer finnes i kommuner og fylkesmannen (helseavdelingen) har oversikten Fastleger i Oslo, Akershus og Drammen Synlighet gjennom deltakelse på ulike arrangementer Eks: Fylkeslaget i Oslo som skal delta på ”vær stolt dagene” 28-30.mai. Shaista Ayub, 280510 Vekst- og vervesamling Oslo 7

8

9

10 Nyttige webadresser Helsedirektoratet: www.shdir.nowww.shdir.no Fylkesmannen: www.fylkesmannen.nowww.fylkesmannen.no Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring: www.mestring.nowww.mestring.no Integrering og mangfoldsdirektoratet: www.imdi.nowww.imdi.no Nasjonal Kompetanseenhet for minoritetshelse: www.nakmi.nowww.nakmi.no Shaista Ayub, 280510 Vekst- og vervesamling Oslo 10 Ønsker du kontakt med meg: Shaista.ayub@diabetes.no


Laste ned ppt "Markedsføring av diabeteslinjen på urdu /punjabi Shaista Ayub 290510."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google