Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JCO 11.10.2010 SIFO som prosjektorganisasjon: Økonomiske mekanismer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JCO 11.10.2010 SIFO som prosjektorganisasjon: Økonomiske mekanismer."— Utskrift av presentasjonen:

1 JCO 11.10.2010 SIFO som prosjektorganisasjon: Økonomiske mekanismer

2 JCO 11.10.2010 SIFO i ”urtiden” Basisbevilgning Lønn Husleie Adm Etc Inntekter: Kostnader:

3 JCO 11.10.2010 SIFO i 2010 Basisbevilgning Lønn Husleie Adm Etc Inntekter: Kostnader: Eksterne inntekter Lønn Husleie Adm Etc = Inntekter x 2 = Kostnader x 2

4 JCO 11.10.2010 -Fordeler ansvaret for inntektene og de faglige leveransene ut i organisasjonen vha timebudsjettering -Grunnleggende idé ift. inntekter: hver forsker jobber inn inntekter tilsvarende snittkostnaden pr. forsker (sidestiller basisbevilgning og eksterne prosjekter) -Dvs. implisitte forutsetninger: -Alle disponeres inn på 1350 t ”inntektsgivende aktivitet” -Alle fører 1350 t på ”inntektsgivende aktivitet” …ellers går ikke regnestykket opp! Fordeling av ansvar for inntekter og faglige leveranser i SIFO 2010: Timesystemet Totalkostnader Forskerårsverk = Snitt kostnad pr. årsverk/ 1350= timekostnad SIFOs timepriser

5 JCO 11.10.2010 -Manglende prosjekttilslag for SIFO (ikke problem p.t., men kan lett bli) -Overskridelser (trenger mer tid enn planlagt for å ferdigstille prosjekt) Eks. -”Utenomarbeid”  rekker ikke å jobbe hvor man er disponert inn -Faglig mismatch prosjekter - medarbeidere  Greier ikke å fylle medarbeiderens 1350 t med ”inntektsgivende aktivitet”, selv om SIFO har bemanningsbehov Hva - konkret - kan medføre at regnestykket ikke går opp? …implisitte forutsetninger: - Alle disponeres inn på 1350 t ”inntektsgivende aktivitet” - Alle fører 1350 t på ”inntektsgivende aktivitet”

6 JCO 11.10.2010 -Spiser av andre potter i systemet -Timeprisene (buffer i overheaden) -Eksplisitte overskridelse: Basisbevilgning som egenandel  Fellesskapet pålegges ekstra byrde Hva er konsekvensene hvis regnestykket ikke går opp? Spiser av kompetansemidler / satsingsområder Alternativt: -Lavere timepriser --> økt konkurransevne --> mulighet til å budsjettere med romsligere rammer -Alternativ bruk av overhead -F.eks. overheadfinansiering av kompetanseaktiviteter Medfører at regnestykke ikke går opp: - Manglende prosjekttilslag - Overskridelser -”Utenomarbeid” - Mismatch prosjekter – medarbeidere -Greier ikke dekke kostnadene  underskudd?

7 JCO 11.10.2010 På hvilke måter kan den enkelte bidra til at regnestykket går opp? Ta ansvar for prosjektinnhenting Fleksibilitet ift. å jobbe der hvor vi har prosjekter Fleksibel prosjektframdrift / bemanning Holde seg innenfor budsjettrammene Bedre (/romsligere??) budsjettering Begrense arbeidstid hvor ikke er disponert inn Føre 1350 fakturerbare timer Medfører at regnestykke ikke går opp: - Manglende prosjekttilslag - Overskridelser -”Utenomarbeid” - Mismatch prosjekter – medarbeidere

8 JCO 11.10.2010 Hvordan unngår vi ”allmenningens tragedie”? Prosjektorganisering er krevende, men ikke umulig Ekstra vanskelig for de som forsøker, hvis ikke alle bidrar (fellesskapet får større byrde hvis ikke alle er med og løfter) Mange bidrar etter beste evne – og noen gjør til og med mer enn vi forventer! Krevende prosjektorganisering ??? + ingen konsekvens hvis ikke bidrar (annet enn større frihet) Bør noe gjøres for å… - tydeliggjøre ansvarsfordeling / forventninger? - oppmuntre mer til å bidra? - sette grenser hvis manglende motivasjon til å bidra? (Ledelsen hittil vært tilbakeholdne med konkrete tiltak)


Laste ned ppt "JCO 11.10.2010 SIFO som prosjektorganisasjon: Økonomiske mekanismer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google