Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Behandlingshjelpemidler - opplæring Odd Kaland Seksjonsleder Seksjon for Behandlingshjelpemidler Medisinsk-teknisk avdeling Haukeland Universitetssykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Behandlingshjelpemidler - opplæring Odd Kaland Seksjonsleder Seksjon for Behandlingshjelpemidler Medisinsk-teknisk avdeling Haukeland Universitetssykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Behandlingshjelpemidler - opplæring Odd Kaland Seksjonsleder Seksjon for Behandlingshjelpemidler Medisinsk-teknisk avdeling Haukeland Universitetssykehus Helse Bergen HF

2 Medisinsk-teknisk avdeling Hvem er ansvarlig for opplæringen - Legespesialist som rekvirerer utstyr er ansvarlig for at den nødvendig opplæring blir gitt til: -Pasient -Pårørende -Ansvarlig helsepersonell i hjemkommunen (Spesialisthelsetjenestelovens §2-1a og pasientrettighetsloven §2-1) - Den som leverer ut utstyr til pasient. (Forskrift om bruk av vedlikehold av elektromedisinsk utstyr)

3 Medisinsk-teknisk avdeling Hvilke forskrifter må vi som leverer ut utstyr forholde oss til - Forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr. -§2Virkeområde -§9Ansvar – Hvem forskriften gjelder for -§13Opplæring

4 Medisinsk-teknisk avdeling §2Virkeområde -Forskriften omfatter offentlige og private virksomheter som bruker elektromedisinsk utstyr, tilbehør og systemløsninger. -Forskriften gjelder også for virksomheter som stiller elektromedisinsk utstyr til disposisjon for privatpersoner i private hjem. -Forskriften gjelder uten hensyn til om det elektromedisinske utstyret er kjøpt, leiet, lånt eller skaffet til veie på annen måte.

5 Medisinsk-teknisk avdeling §9Ansvar – Hvem forskriften gjelder for - Virksomheter som bruker elektromedisinsk utstyr er ansvarlig for at forskriftens krav etterleves. - Dersom virksomheten stiller elektromedisinsk utstyr til disposisjon for privatpersoner i private hjem, er virksomheten ansvarlig for at forskriften er oppfylt

6 Medisinsk-teknisk avdeling §13Opplæring - De som skal bruke elektromedisinsk utstyr må ha opplæring og instruksjon om sikker bruk av utstyret. De skal ha informasjon om de farer som knytter seg til bruk av elektromedisinsk utstyr og hvilke forholdsregler som må tas for å hindre fare for skade på liv, helse og omgivelser. - Opplæring av de som skal bruke utstyr skal være systematisk og dokumentert.

7 Medisinsk-teknisk avdeling Hvem gir opplæring - Sykehusene (ulike avdelinger) - Hjemmesykepleien - Medisinsk Teknisk Avdeling - Leverandører

8 Medisinsk-teknisk avdeling Når bør opplæring gies - Så ofte som mulig -Når pasienten får utstyret -Oppfølging fra hjemmesykepleien -Ved kontroll på sykehuset eller ved hjemmebesøk etter noen uker -Eventuelt ved kontroll av utstyret - Minst en gang per år bør en få ny gjennomgang av bruken

9 Medisinsk-teknisk avdeling Hvordan gi opplæring - Gi opplæring på ett apparat om gangen og bare til en pasient -Gjennomgå bruksanvisning -Vis og forklar hvordan det skal gjøres -La pasienten prøve selv -Gi noen kontrollspørsmål for å finne ut om pasienten har forstått -Om nødvendig repeter

10 Medisinsk-teknisk avdeling Hvorfor gi opplæring - Pasienten skal vite hvordan en bruker apparatet -Gir trygghet -Mulighet til å oppdage feil -Redusere muligheten for pasientskade -Smittereduksjon (opplæring i god hygiene) - Brukere som har fått god opplæring får i større grad nytte av den behandling de har bruk for

11 Medisinsk-teknisk avdeling Fra utstyrsansvarligs synspunkt - God opplæring gir: -Mindre bruker feil -Færre uttrykninger til pasient -Færre henvendelser fra pasienter og pårørende om ”bagatellmessige” ting -Apparatene blir brukt -Feil blir rapportert inn

12 Medisinsk-teknisk avdeling Hvordan bli bedre - Gi bedre opplæring til 1. og 2. linje - Skape flere ”superbrukere” på sykehusene. - Ha systemer som følger opp hver enkel pasient, og eventuelt gi den opplæring som det er behov for - Ta seg tid til tilpasning av utstyr -Masker, nesekateter etc. - Lage kortfattede bruksanvisninger, ment som en huskeliste


Laste ned ppt "Behandlingshjelpemidler - opplæring Odd Kaland Seksjonsleder Seksjon for Behandlingshjelpemidler Medisinsk-teknisk avdeling Haukeland Universitetssykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google