Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alkohol og vold i nære relasjoner - hva viser forskningslitteraturen? Hilde Pape, Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alkohol og vold i nære relasjoner - hva viser forskningslitteraturen? Hilde Pape, Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Alkohol og vold i nære relasjoner - hva viser forskningslitteraturen? Hilde Pape, Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

2 Hva er «vold»? Vold er… … forsettlig bruk av, eller trussel om, fysisk makt eller tvang, som forårsaker, eller som har høy risiko for å forårsake død eller fysisk eller psykisk skade (WHO) …..illegitime krenkelser av en persons integritet (Hjemdal, 2002) Handlinger, intensjoner, virkninger.. Fysisk, psykisk, seksuell vold + vanskjøtsel /omsorgssvikt

3 Om kvinner: Om kvinner: «Dem, fra hvem dere frykter oppsetsighet, skal dere formane, gå ikke til sengs med dem, og gi dem stryk.» Koranen, Sure 4:34

4 «Den som sparer på riset hater sin sønn, mens den som elsker ham, tukter ham tidlig Bibelen, Salomos ordspråk 13;24.

5 I de aller fleste land er det tillatt å slå barna sine

6 «Vold» i historisk lys : Vold – noe som gikk «nedenfra og opp» Den mektige brukte ikke vold, han brukte tukt. Vold mot kvinner «fantes ikke», men mange menn tuktet sin hustru. «Legitim» vs. illegitim vold i nære relasjoner; Kulturell variasjon! Foreldre / barn Ekteskap / parforhold – menn vs. kvinner beroende på makt- og «eiendoms»- forholdet mellom de involverte parter

7 VOLD & KJØNN Menn er MYE mer utsatt for vold enn kvinner og MYE oftere voldsutøvere og MYE oftere voldsutøvere Ofte uklar rolle-fordeling offer/utøver Vold som rammer kvinner og vold som rammer menn: To ulike verdener? Er hjemmet det farligste stedet for kvinner å være?

8 Hvem utsetter menn og kvinner for vold? Relativ fordeling av voldstilfeller etter relasjon til utøver Levekårsundersøkelsen 1997+2001 ( Pape & Stefansen 2004 ) Survey-data, landsdekkende utvalg 16+ år

9 Hvor blir menn og kvinner utsatt for vold? Levekårsundersøkelsen 2007 (SSB)

10 Forskning om koblingen alkohol /vold: -I hovedsak ikke fokus på relasjonen mellom involverte parter -Hovedfokus på fysisk vold Hva har denne forskningen kommet fram til?

11 Alkohol og vold (generelt) – en veldokumentert sammenheng Spørre-undersøkelser; ulike utvalg – ofre/utøvere, begge kjønn Spørre-undersøkelser; ulike utvalg – ofre/utøvere, begge kjønn Studier av voldstilfeller (eks. 50-70% av all registrert vold i Norge er alkoholrelatert ) Studier av voldstilfeller (eks. 50-70% av all registrert vold i Norge er alkoholrelatert ) Tidsserie-data Tidsserie-data Geografiske sammenlikninger Geografiske sammenlikninger «Naturlige» eksperimenter «Naturlige» eksperimenter Laboratorie-forsøk Laboratorie-forsøk Dyreforsøk Dyreforsøk

12 VOLD ALKOHOL Men er alkohol en ÅRSAK til vold? ? Y tterst få drikke-episoder ledsages av vold… Vindrikking; i liten grad relatert til vold

13 V0LD ALKOHOL Kultur & samfunn Situasjonsbetingelser Personlighet Beruselsesnivå Etter alt å dømme en betinget årsakssammenheng

14 Alkoholrus kan (antakelig) trigge aggressiv atferd hos enkelte personer og under visse betingelser

15 Alkohol – også årsaksrelatert til vold i nære relasjoner? Fortsatt et betent tema mht menns vold mot kvinner (?) Før 1970-tallet: Ingen allmenn erkjennelse av problemet ”Husbråk” – lavklassefenomen koblet til alkoholmisbruk og fattigdom

16 Alkohol – også årsaksrelatert til vold i nære relasjoner? Fortsatt et betent tema mht menns vold mot kvinner (?) Før 1970-tallet: Ingen allmenn erkjennelse av problemet ”Husbråk” – lavklassefenomen koblet til alkoholmisbruk og fattigdom Kvinnekamp, 1970- og 80-tallet… Kvinnemishandling – makt og undertrykkelse Kvinnemishandling – makt og undertrykkelse Et utbredt onde – på tvers av sosiale lag. Et utbredt onde – på tvers av sosiale lag. Årsak: Kjønnsskjev maktfordeling i samfunnet Årsak: Kjønnsskjev maktfordeling i samfunnet Alkohol - «bortforklaring» el. fokusfeil Alkohol - «bortforklaring» el. fokusfeil unnskyldning / påskudd for «å slå» unnskyldning / påskudd for «å slå»

17 Utøvelse av partnervold - risikofaktorer på ulike nivåer..

18 Men hva viser forskningslitteraturen?

19 Forskning om alkohol og partnervold Spørre-undersøkelser U like utvalg – ofre / utøvere, begge kjønn Faren for at (aggressive) menn angriper partneren sin øker når de er beruset ( se Leonard 2001) Partnervold som utøves i alkoholrus er grovere enn den som utøves i edru tilstand (f.eks. Martin & Bachman 1997, Testa et al 2003) - på tvers av kulturer ( USA, Brasil, Peru, Costa Rica, Tsjekkia, India, Uganda, Nigeria …) ( Graham et al. 2011 ) ( USA, Brasil, Peru, Costa Rica, Tsjekkia, India, Uganda, Nigeria …) ( Graham et al. 2011 ) Studier av voldstilfeller 25% - 55% av partnervolden i USA er alkoholrelatert (se Leonard 2001 ) (≈ norsk forskning, NIBR ( Haaland et al 2005 ) )

20 Geografiske sammenlikninger V oldsforekomsten er relatert til alkoholens tilgjengelighet ( f. eks. Livingstone 2011) Tidsserie-data Alkoholkonsum i befolkningen relatert til omfanget av anmeldt kvinnemishandling ( Norström 1993) Laboratorieforsøk alkohol vs. placebo / økt aggresjon i disharmoniske parforhold (se Leonard 2001 ) Kliniske studier Behandling av alkoholmisbruk hos aggressive menn kan få volden på «den private arena» til å avta (se Leonard 2001) We have reached the point where we should conclude that We have reached the point where we should conclude that heavy drinking is a contributing cause of domestic violence heavy drinking is a contributing cause of domestic violence (Leonard, 2005) (Leonard, 2005)

21 Forskning med viktige implikasjoner Forebygging Tiltak som reduserer alkoholkonsumet i befolkningen kan forventes å begrense både partnervold og vold mer generelt Behandling Behandlingsopplegg som i utgangpunktet dreier seg om enten vollds- og aggresjonsproblematikk, eller om problemdrikking, må samordnes! MEN… Nesten all forskningen på feltet er fra vestlige land (USA) Mange av kvinnene på Krisesentrene i Norge har innvandrerbakgrunn…

22 Offentlige utredninger og handlingsplaner om vold i nære relasjoner i Norge Alkohol løftet fram som risikofaktor? 1983 Tiltak mot kvinnemishandling. Et handlingsprogram. 1999 Regjeringens handlingsplan "Vold mot kvinner". 2003 Retten til et liv uten vold. Menns vold mot kvinner i nære relasjoner (NOU). 2004 Handlingsplan. Vold i nære relasjoner (2004-2007). 2008 Vendepunkt. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008-2011. 2008 Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner 2011 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012 NEI Eks. NOU 2003:31:.. sammenhengen mellom vold og alkohol er [altså] ikke entydig

23

24 Hovedfokus – også i den offentlige debatt: Menns vold mot kvinner (og barn) /mangel på likestilling 1983 Tiltak mot kvinnemishandling. Et handlingsprogram. 1999 Regjeringens handlingsplan "Vold mot kvinner". 2003 Retten til et liv uten vold. Menns vold mot kvinner i nære relasjoner (NOU). 2004 Handlingsplan. Vold i nære relasjoner (2004-2007). 2008 Vendepunkt. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008-2011. 2008 Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner 2011 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012 Vi kan ikke snakke om likestilling så lenge kvinner utsettes for vold i hjemmet ETTERLYSNING: Vold mot menn Foreldres vold mot barn Barn som «vitner» til samlivsvold Alkohol som (mulig) risikofaktor for all vold i nære relasjoner

25 VANSKJØTSEL / MISHANDLING AV BARN USA:Ca. 80% av alle saker – foreldre med rusproblemer EU: 10%-50% av sakene – foreldre med alkoholproblemer Sammensatte problemer og belastninger – rus kun ett element USA Forekomst av barnevernssaker – antall alkoholutsalg i nærmiljøet (Freisthler& Merritt 2006)

26 Negative barndomsopplevelser relatert til foreldres alkoholmisbruk Grad av (justert) forhøyet risiko Dube et al 2001

27 Likende resultater fra norsk forskning Rossow et al (2009) Aldri Noen få ggr Noen ggr i året Noen ggr i mnd Noen ggr i uka

28 Mossige & Stefansen 2007

29 Hvor mange barn har foreldre med alkoholmisbruk? FHI (2011) 25 000-34 000 barn har foreldre med alvorlig alkoholmisbruk 99% av befolkningen

30

31 Mødre, fedre, alkohol(mis)bruk og ansvar for barn Norske kvinners økende alkoholkonsum gir særlig grunn til bekymring […]. Graviditet og ansvar for barn gir særskilte utfordringer

32 Et fåtall misbruker alkohol, Fyll – derimot – relativt utbredt blant «folk flest» Gjelder forebyggingsparadokset også mht vold mot barn? Vi vet at det gjelder for vold generelt …

33 Alkoholrelaterte slagsmål i den norske befolkningen I hvilken grad er det de tyngste drikkerne som er involvert? (Skog, 1985)

34 Konsumgruppe Lavt (85%) Moderat (10%) Høyt (4%) Ekstremt (1%) Total Skog, 1985

35 Konsumgruppe andel av alle alkoholrelaterte slagsmål Lavt (85%) 30 % Moderat (10%) 26 % Høyt (4%) 30 % Ekstremt (1%) 14 % Total100 % Skog, 1985

36 Noen avsluttende hjertesukk Kvinnebevegelsens innsats har vært uvurderlig, men har også fostret en seiglivet blindhet for relasjonsvoldens kompleksitet og kobling til alkohol Kvinnebevegelsens innsats har vært uvurderlig, men har også fostret en seiglivet blindhet for relasjonsvoldens kompleksitet og kobling til alkohol Full likestilling vil neppe avskaffe den volden som rammer kvinner i samliv og parforhold Full likestilling vil neppe avskaffe den volden som rammer kvinner i samliv og parforhold Glem ikke «alkohol, vold og menn som omsorgspersoner for barn». Glem ikke «alkohol, vold og menn som omsorgspersoner for barn». Glem aldri barna! Glem aldri barna!


Laste ned ppt "Alkohol og vold i nære relasjoner - hva viser forskningslitteraturen? Hilde Pape, Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google