Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smilende roboter... Japan satser stort på at roboter skal avlaste behov for selskap og hjelp i huset for en aldrende befolkning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smilende roboter... Japan satser stort på at roboter skal avlaste behov for selskap og hjelp i huset for en aldrende befolkning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Smilende roboter og varme hender Per Hasvold Administrativ leder Tromsø Telemedicine Laboratory

2 Smilende roboter... Japan satser stort på at roboter skal avlaste behov for selskap og hjelp i huset for en aldrende befolkning

3 ...varme hender Omsorg handler blant annet om kunnskap og tillit
Menneske til menneske Nærhet...

4 Om det bare var så enkelt...

5

6 Utfordringer som følge av endringer i demografi
Andelen i befolkningen >60 øker Færre yrkesaktive i forhold til totalen Flere med aldersrelaterte sykdommer Antall kronikere øker Antall personer med komplisert sykdomsbilde øker Livsstilsrelaterte sykdommer øker

7 Utfordringer som følge av endringer i demografi
Differensierte behov! Krav til spennvidde i løsninger øker Kostnadene for samfunnet blir mer krevende

8 Fundamentale utfordringer
Kan bruk av teknologi gi like gode eller bedre tjenester for framtiden? Hvilken rolle skal teknologien ha i helse- og omsorgstjenester? Hvem tar valgene og når?

9 Utfordringer i forhold til innovasjon i helsevesenet
Helsetjenstene er komplekse organisasjoner Fragmenterte og uklare beslutningsprosesser Hvert foretak og hver fastlege er ansvarlig for å godkjenne sikkerhet i nye systemer – ingen felles krav, ulike strategier, og ulike vurderinger i forhold til sikkerhet IKT-systemer for helse er langsiktige investeringer og må være basert på teknologi som er tilgjengelig om 10 og 20 år

10 Ressursutfordringene
Det blir færre hender tilgjengelig Det er grenser for hvor mye et samfunn kan bruke på helsetjenester

11 Prioriteringer Samfunnet vil bli nødt til å se på hva det skal prioritere Hvem og hvordan?

12 Teknologi for omsorg Smarthus - trygghet
Videokonferanse - sosialt nettverk og kontakt med familie Trygghetsalarmer Kroppsbårne sensorer - fallsensorer, temperatur, osv.

13 Smilende roboter

14 Emosjonelle roboter

15 “Selskapsroboter”

16 Vil vi ha dette i norske omsorgstjenester?
De enkle svarene er: “NEI, dette passer ikke her!” “Jeg håper jeg er død før jeg blir nødt til å oppleve det der!” “Du kan ikke erstatte de varme hendene med roboter! Det er uetisk og forkastelig!”

17 Men...

18

19 Så hva kan vi gjøre og hva bør vi gjøre?
Hvem skal lede ann og hvem skal styre valgene? Når må vi ta valgene?

20 Scenarie 1 Vi gjør ingenting
Industrien vil pushe løsningene på sektoren, vil argumentere med effektivisering og gevinster Helse og omsorg har liten basis for å stille krav og ingen erfaring som kan peke ut de gode og akseptable løsningene

21 Scenarie 2 Vi tar føringen og finner ut hva som passer for oss
Vi kan stille krav til industri og leverandører (Betyr ikke at vi ikke setter grenser!) Vi skaffer oss erfaring som gjør at vi vet noe om hva som kan være gode løsninger for oss

22 Omsorgsrobotforskning
De bør ikke være for menneskelik Det må være tydelig hva de er og hva de kan gjøre De kan lære seg mønster i brukerens hverdag Hvor lenge sover Jonas vanligvis? Hvor lenge på do? Når skal Jonas ta medisin?

23 Uncanny valley – ubehags gapet

24

25

26 Andre teknologier for omsorgssektoren
Tjenester gjennom TV Sosiale nettverk Tilgang på kulturopplevelser Trening Informasjon

27 Josefine 65 år KOLS; trenger oksygen Kommer seg ikke ut
Hun brukte å spille i et hard-core rocke band Interesser: teater, kunst og musikk Er flink med data

28 Josefines pHealth System
Mobile og stasjonære enheter Kommunen har tilrettelagt for virtuell deltakelse på kulturelle innslag via nettet Fastlegen får et sammendrag av måledata og Josefines egenjournal – dette har forbedret dialogen mellom Jo og legen

29 Josefines pHealth System
Fysiske data sendes fra det intelligente baderommet til egenjournalen – hun kan selv velge hva hun vil dele For Jo er det viktig å kunne slå av alle smarte systemer og ha kontroll – spesielt når hun har venner på besøk

30 Josefines pHealth System
Hun holder kontakt med barnebarn via VK på mobilen Hun lager musikk og spiller sammen med venner over nettet Hun deltar i trening og råd i forhold til sykdommen over nettet

31 Josefines pHealth System
Husroboten tørker støv og minner Jo på om å ta medisiner og varsler søsteren til Jo med den innebygde mobiltelefonen om det er noe som tyder på at noe er galt Jo har et helt klart elsk/hat forhold til husroboten

32 Kunnskap Tillit En hjelpende hånd Teknologi

33 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
Per Hasvold TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


Laste ned ppt "Smilende roboter... Japan satser stort på at roboter skal avlaste behov for selskap og hjelp i huset for en aldrende befolkning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google