Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor vernerunder Kurs i vernearbeid/vernerunder 23. januar 2013 Skulpturlandskap Nordland – Meløy Foto: Aina Sprauten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor vernerunder Kurs i vernearbeid/vernerunder 23. januar 2013 Skulpturlandskap Nordland – Meløy Foto: Aina Sprauten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor vernerunder Kurs i vernearbeid/vernerunder 23. januar 2013 Skulpturlandskap Nordland – Meløy Foto: Aina Sprauten

2 Lovgrunnlaget Arbeidsmiljølovens kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet § 3-1 punkt 2c) kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen (Det samme står i Internkontrollforskriften § 5 punkt 6.)

3 Nye HMS-forskrifter fra 1. januar 2013 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Arbeidsplassforskriften Forskrift om utførelse av arbeid Forskrift om tiltaks- og grenseverdier Produsentforskriften Forskrift om administrative ordninger

4 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3 - 1 Inndeling i verneområder Arbeidsmiljøutvalget deler inn arbeidsplassen i verneområder. I virksomheter som ikke har arbeidsmiljøutvalg, gjøres dette av lokal fagforening etter at arbeidsgiveren har uttalt seg.

5 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (01.01.2013) § 7-1. Gjennomgående krav til risikovurdering Den som forskriften retter seg mot, jf. § 1-3, skal sørge for at arbeidsmiljøet i virksomheten blir vurdert ved planleggingen, tilrettelegging og gjennomføringen av arbeidet. Faktorer som kan påvirke arbeidstakernes fysiske eller psykiske helse og sikkerhet, herunder arbeidstid, skal kartlegges og om nødvendig måles. Det skal tas særskilt hensyn til om arbeidstakere under 18 år skal benyttes i arbeidet, jf. kapittel 12. På grunnlag av kartleggingen skal risikoen for skade på eller fare for arbeidstakernes helse og sikkerhet vurderes.

6 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning forts. Risikovurdering skal gjentas regelmessig, ved endringer som kan ha betydning for risikoforholdene og ved innkjøp av maskiner og utstyr, som kan ha betydning for helse, arbeidsmiljøet og sikkerheten i virksomheten. Risikovurdering skal foretas i samarbeid med arbeidstakerne eller deres representanter. Risikovurdering skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse og oppbevares slik at opplysningene kan anvendes på et senere tidspunkt.

7 Vernerunde / Vernemøte Vernerunder inngår i det systematiske HMS-arbeidet og skal bidra til å gi gode og sikre arbeidsforhold. Vernerunden/vernemøtet er et verktøy for å fokusere på –rutiner som fungerer –mangelfulle rutiner –det gode arbeidsmiljøet –forhold som må rettes opp

8 Kvalitetsstyring for HMS skal inneholde Dokumentstyring Avviksbehandling Rutiner for vernearbeid Rutiner for evaluering Rutiner for revisjon Risikostyring Ledelsens gjennomgåelse


Laste ned ppt "Hvorfor vernerunder Kurs i vernearbeid/vernerunder 23. januar 2013 Skulpturlandskap Nordland – Meløy Foto: Aina Sprauten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google