Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Skolens yrkes- og utdanningsveiledning” - tiltak i St. meld. nr. 16 (2006-2007) …og ingen sto igjen Innlegg på konferanse, Tromsø, 19.4.2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Skolens yrkes- og utdanningsveiledning” - tiltak i St. meld. nr. 16 (2006-2007) …og ingen sto igjen Innlegg på konferanse, Tromsø, 19.4.2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Skolens yrkes- og utdanningsveiledning” - tiltak i St. meld. nr. 16 (2006-2007) …og ingen sto igjen Innlegg på konferanse, Tromsø, 19.4.2007

2 2 Kunnskapsdepartementet Bakgrunn – veiledningsfeltet OECDs landrapport 2002 NOU 2003:13 I første rekke (Søgnen-utvalget) Rapporten ”Styrking av yrkes- og utdanningsveiledningen i Norge” 2003 (gruppe nedsatt av UFD og AAD) St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring Rapporten ”Gjennomføring i videregående opplæring” 2006 (bredt sammensatt gruppe, ledet av Utdanningsdirektoratet) St.meld nr. 9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering St.meld. nr. 16 (2006-2007)…og ingen sto igjen

3 3 Kunnskapsdepartementet Hovedutfordring: reproduksjon av sosial ulikhet Hovedgrep: tidlig innsats, ikke ”vente og se” St. meld. nr. 16 (2006-2007) …og ingen sto igjen

4 4 Kunnskapsdepartementet Sentrale innsatsområder: Tidlig innsats Økt gjennomføring i VGO Økt kunnskap og kompetansebasert utvikling ”Kunnskapsløft for voksne”

5 5 Kunnskapsdepartementet Perspektiver på veiledningstjenestene i meldingen Veiledning inn i meldingen som et tiltak for økt gjennomføring i VGO Men også anlagt et tverrsektorielt perspektiv (skolen, UH-sektoren, NAV, fylkeskommuner etc.) Veiledningstjenestene anses ut fra denne tenkningen å ha felles overordnede mål: –fremme den enkeltes livslange læring, sysselsetting og verdiskapning –forhindre frafall i utdanningssektoren og arbeidslivet –bidra til inkludering og likestilling

6 6 Kunnskapsdepartementet Tiltakene i meldingen - 1 Rådgivertjenesten Rådgivningen skal som hovedregel deles mellom sosialpedagogiske formål og yrkes- og utdanningsveiledning Utvide omtalen av rådgivningens formål og innhold i forskriften. Utarbeide veiledende kriterier for kompetanse

7 7 Kunnskapsdepartementet forts. tiltak Høste erfaringer fra programfag til valg og prosjekt til fordypning for å styrke yrkes- og utdanningsveiledningen Praksisrettet toårig løp

8 8 Kunnskapsdepartementet Tiltakene i meldingen - 2 Koordinering og profesjonalisering: Evaluere de tre forsøkene med regionale partnerskap for karriereveiledning med henblikk på landsdekkende implementering Sette ned en tverrdepartemental arbeidsgruppe for å vurdere opprettelse av et nasjonalt koordinerende organ for utdannings- og yrkesveiledning

9 9 Kunnskapsdepartementet Tiltakene i meldingen - 3 Øvrige tiltak: Videreutvikle de etablerte nettstedene for utdannings- og yrkesveiledning Systematisk følge opp de høyere utdanningsinstitusjonenes arbeid med studie- og karriereveiledning

10 10 Kunnskapsdepartementet KUF-komiteens innstilling Merknadene Generell støtte til satsning på veiledning Bredt flertall for deling av rådgivertjenesten (unntatt Venstre) Støtte til kompetansekriterier, men et mindretall vil gjøre dem mer forpliktende Støtte til partnerskapsmodellen


Laste ned ppt "”Skolens yrkes- og utdanningsveiledning” - tiltak i St. meld. nr. 16 (2006-2007) …og ingen sto igjen Innlegg på konferanse, Tromsø, 19.4.2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google