Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trondheimskonferansen 2009 Strategi i kampen mot sosial dumping – allmenngjøring og solidaransvar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trondheimskonferansen 2009 Strategi i kampen mot sosial dumping – allmenngjøring og solidaransvar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trondheimskonferansen 2009 Strategi i kampen mot sosial dumping – allmenngjøring og solidaransvar

2 Definisjon av sosial dumping  Lønn under (minste)lønnsbestemmelsene i tariffavtalene.  Uregulert arbeidstid per dag og per uke.  Elendige og uverdige boforhold.  Brudd på Arbeidsmiljølovens bestemmelser om faste ansettelser.

3 Sosial dumping – en dramatisk samfunnsendring!  Foregår i stadig flere bransjer.  Foregår i alle land.  En generell ”nyorganisering” av arbeidslivet og dreier seg ikke om den ”polske bygningsarbeider”.  Er en politisk villet utvikling under dekke av ”modernisering” og ”fleksibilisering”.

4 Fellesforbundets strategi i kampen mot sosial dumping (2007)  Vedtak om å organisere utenlandsk arbeidskraft  Allmenngjøring av tariffavtaler.  Sterkere lovgivning (Innsynsrett, ILO-94, ID-kort, styrking av Arbeidstilsynet, faste ansettelser, autorisasjonsordning for leiefirma).  Veto mot EUs Tjenestedirektiv.

5 Fellesforbundets og sosial dumping – grønn sektor  Finnes timelønninger på 40/50 kroner.  Økt internasjonal konkurranse presser norsk arbeidskraft/tariffavtalen ut.  ”Helårlig” sesongarbeid.  Oppstår et ny landarbeiderklasse.  Aktuelt å kreve allmenngjøring. (Minstelønnssatser 95,50/101/113)  Bransjeorganisasjonene er positive.

6 Erfaringer med allmenngjøring  Generelt gode og ingen dårlige erfaringer, (har ingen erfaring uten organisering):  Organisasjonsgraden og avtaledekningen er ikke redusert – tvert om.  Skjedd en lønnsøkning for alle og ikke en samling i bånn.  Forhindret splittelse mellom rotnorske og utenlandske bygningsarbeidere!  Allmenngjøring gir oss en fagforeningsrolle. Overgangsordninger gir oss en politirolle.  Uten allmenngjøring ville presset økt for en lovfesta minstelønn?

7 NHO er for sosial dumping!  Bekjemper, undergraver og aksepterer ikke allmenngjøringsloven!  Går til sak mot allmenngjøring av VO innen skipsverft!  Har nå lykkes i å blokkere allmenngjøringsinstituttet (EL & IT)  Er imot innføring av solidaransvar!  Er imot bransjevise tariffavtaler i leiefirma!  Ønsker ikke lengre klassekompromisset fra 1907 og 1935!

8 Forsvar allmenngjøring – tilsvar til departementets høring  Betydningen øker ved at flere tiltak mot sosial dumping bygger på allmenngjøring.  Være nok at LO, (arbeidsgiverforening) krever det, begrunnet med et lovlig formål.  Automatisk forlengelse hvis det kreves fra den som opprinnelig fremmet begjæring.  Styrke implementeringen av EUs utstasjoneringsdirektiv (mer robust ordning og innføring av solidaransvar).  Fagbevegelsen må avklare omfanget!

9 Innfør solidaransvar  En ordning der den polske bygningsarbeideren kan kreve utestående lønn, overtid og feriepenger fra hovedentreprenør.  Et kjedeansvar som er ufravikelig.  Gjelde der tariffavtalen er allmenngjort.  Høringsforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, der hovedproblemet er for kort kravfrist.  Betydningen øker i krisetider.

10 Framtidsutsikter for 2009  Overgangsordningen blir borte senest 1.mai. 9 – Fritt fram å avtale 50 kroner timen!!! (uten tariffavtale eller allmenngjøring)  Krise og arbeidsløshet øker omfanget av svart arbeid og sosial dumping!?  Allmenngjøringsloven blokkeres fortsatt og forvitrer.  Høyre/FrP-regjering etter valget gir NHO adgang til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

11 Eller!!!  Solidaransvar er innført.  Allmenngjøringsloven brukes og er gjort mer robust.  Høre og FrP danner ikke regjering.  NHO hindres i å boikotte allmenngjøring – flere forbund bruker loven.  Oslofjordkonferansen opprettholder ”trøkk i bånn”.  Oslo Bygningsarbeiderforening med flere verver nye utenlandske bygningsarbeidere med nye trekk- og tariffavtaler.  EU forhindres i å undergrave fagbevegelsen ytterligere.


Laste ned ppt "Trondheimskonferansen 2009 Strategi i kampen mot sosial dumping – allmenngjøring og solidaransvar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google