Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trondheim 15. november 2011.  De med ordnede lønns- og arbeidsvilkår  De som jobber rundt tariffavtalens minstebestemmelser (allmenngjøring)  De som.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trondheim 15. november 2011.  De med ordnede lønns- og arbeidsvilkår  De som jobber rundt tariffavtalens minstebestemmelser (allmenngjøring)  De som."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trondheim 15. november 2011

2  De med ordnede lønns- og arbeidsvilkår  De som jobber rundt tariffavtalens minstebestemmelser (allmenngjøring)  De som lønnes under tariffavtalene  Svart arbeid anslås til 15 % av BNP ( FAFO: 26% av polske arbeidere innen bygg og 56% innen renhold har verken kontrakt eller betaler skatt )

3  Færre faste ansatte og økt bruk av midlertidighet, spesielt innleid arbeidskraft  Økt midlertidighet svekker kontrollen med arbeidstida  Omorganiseringen av både privat og offentlig sektor åpner opp for sosial dumping som brer seg til alle bransjer  Fleksibilisering, konkurranseutsetting og privatisering bidrar til både diskriminering og rasisme  Regjeringen mener at ”arbeidsforholda i Noreg er gode” og ser ikke en delvis brutalisering og de endringene som skjer

4  Flere tvister og mer aggressive arbeidsgivere  Virke og NHO ønsker å svekke fagbevegelsen  H/Frp/V og KrF klarere mot fagbevegelsen enn før  De rødgrønne slites mellom ”sosialdemokrati” og en ”soft nyliberal tendens”  Klassekompromisset for vitrer (og dermed norske modellen) uten økte rettigheter og flere og mer skolerte medlemmer

5  3 millioner på 7 Euro eller mindre i timen Reallønnsnedgang i perioden 2000-2010 - opptil 20% for de lavest lønte 11 mrd Euro per år brukes i sosialstøtte til de som jobber 57% av nye jobber i 2010 var leiearbeid, 26% jobber deltid

6  Ulike tyske regjeringer har tvunget fram sosial dumping, en stor lavlønnssektor og svekket fagbevegelsen  Styrket eksportindustrien, svekket hjemmeindustrien og etterspørsel  Innføring av Euro hindrer devaluering til fordel for tysk (og annen) eksportindustri som har konkurrert ut svakere økonomiers industri

7  Avregulering og privatiseringer foregått lenge  EU har grunnlovsfestet de fire friheter og budsjettkrav der land kan ha maks. budsjettunderskudd på 3% av BNP og maks. gjeld på 60% av BNP (Italia har det dobbelte og liten/ingen økonomisk vekst)  Finanskrisa førte til statlig gjeld som ”sprengte rammene” for å redde bankene (Tyske og franske banker har 600 mrd. Euro utestående til PIIGS-land)  Siden krav til direkte bankstyring/nasjonalisering er ”forbudt” og bankene, men ikke land kan låne i den europeiske sentralbanken, fortsetter spekulasjonene mot svake europeiske stater/økonomier

8  EU tviholder på budsjettdisiplinen og vil redde banker fra konkurs  Resultatet blir innstrammingspolitikk massearbeidsløshet, reallønnsnedgang og langvarig krise (Italia må reforhandle 965? Mrd. Euro de neste tre år)  Euro vil overleve fordi det vil de europeiske elitene, finanskapitalen og eksportindustrien

9  Siste ”hjelpepakke” = gresk gjeld til 2008/2009- nivå. Bankene reddes og grekerne betaler:  Momsen fra 13 til 24% /eiendomsskatt via strømregninga  Greske kapitalister har overført 120 mrd. E(uro) til Sveits  Lønnskutt så langt ca. 40% og offentlig ansatte får sparken samt omfattende privatiseringer (post, vann, strøm, havner, flyplasser, jernbanen, utdanning, landområder m.m.)  Minstelønna settes ned (750? Euro per måned). Uansett tjener allerede ¼ under minstelønna. (KK 7.11.11)  Pensjonsalder opp og pensjonene ned (Minstepensjon er 360 Euro per måned)  Autoritære trekk mot fagbevegelsen (juntalover, tåregass og en tillitsvalgt drept i oktober)  Troikaen styrer Hellas m.fl. (EU, IMF og den europeiske sentralbanken) og demokratiet er tilsidesatt  Grekerne jobber lengre, har kortere ferie, høyere pensjonsalder enn EU- gjennomsnittet og snart 20%? ledighet

10  Offentlige lønninger frosset eller satt ned Lovbestemte mistelønner under press  Lønnsutvikling skal kun følge produktiviteten. To av tre land opplever reallønnsnedgang  Greske tariffavtaler er nullet ut eller ”forbudt” fram til okt. 2014.  Borgerlig seier i Spania kan gi det samme  Ulikt styrkeforhold gir ulike standpunkt i fagbevegelsen, jf. Vikarbyrådirektivet og politisk bestemt minstelønn

11  Staten har ikke gjeld og budsjett- underskudd  Regjeringa gjennomførte tiltak  Høy sysselsetting og sysselsettingsgrad  Offentlig forbruk er relativt høyt  Kjøpekraften har økt (29,1% 2000-10)  Investeringer i olje/gass tross krise  Fagbevegelsen opprettholder innflytelse og styrke

12  Veto mot vikarbyrådirektivet og andre EU-direktiv som truer offentlig velferd og faglige rettigheter  Tiltak mot finanskapitalen – skatt på aksje- og valutahandel og kamp mot skatteparadis  Milliardfond for nasjonalt eierskap og ny miljøvennlig industri  Offentlig forbruk må vokse like mye som privat. (Kommunenes gjeld er firedoblet side 2002 og privat forbruk har økt 50% mer de siste 20år)  Bekjempe fattigdom (SIFO-satser)  Alternativer til EØS (Faglige rettigheter og miljøkrav ut av EØS)

13  Tariffoppgjør er rettferdig fordeling: a) kompensasjon for prisøkning b) fordeling av økt verdiskapning c) lavlønn og likelønnskamp  Innføre likebehandlingsprinsippet for vikarer og innleide arbeidskraft, (kan gjøres uavhengig av direktivet)  Styrke omfangsbestemmelsene i tariffavtalene

14  Organisering av ”serviceproletariatet” og utenlandsk arbeidskraft  Enklere rutiner ved krav om tariffavtaler - sympatiaksjoner  Enklere allmenngjøring – ”politisk løsning”  Generell innsynsrett for tillitsvalgte i tariffbedrift i forhold til utleiebedrift  Generelt solidaransvar for ubetalt lønn, overtid og feriepenger

15  Faste ansettelser i innleiefirmaene (ventelønn)  Fagforeningers søksmålsrett ved ulovlig innleie og midlertidig ansettelser  Retten til heltid: a) reell fortrinnsrett intern utlysning av ledige og nye stillinger – stryk ”ulempe for bedriften” b)søksmålsrett ved forbigåelse av fortrinnsretten c) reell arbeidstid sikres etter 15 måneder  Egen lov om franchisevirksomhet

16


Laste ned ppt "Trondheim 15. november 2011.  De med ordnede lønns- og arbeidsvilkår  De som jobber rundt tariffavtalens minstebestemmelser (allmenngjøring)  De som."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google