Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regjeringens mål med fagskolesektoren Statsråd for forsknings- og høyere utdannings Tora Aasland 5. mars 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regjeringens mål med fagskolesektoren Statsråd for forsknings- og høyere utdannings Tora Aasland 5. mars 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regjeringens mål med fagskolesektoren Statsråd for forsknings- og høyere utdannings Tora Aasland 5. mars 2009

2 2 Kunnskapsdepartementet Klimakrise og finanskrise Vi mangler kunnskap Vi bruker kunnskapen feil Kunnskap viktigste medisin mot både klimakrise og finanskrise – for samfunnet og den enkelte Utviklingen i Norge går også i den retning

3 3 Kunnskapsdepartementet Utviklingen i Norge: Økt behov for høyere utdanning Kilde: Fremskriving av etterspørsel etter arbeidskraft (SSB).

4 4 Kunnskapsdepartementet Flere i tertiær utdanning – framtidig utvikling antall 19-30-åringer

5 5 Kunnskapsdepartementet Utviklingen i Norge: Mindre behov for lavt utdannede Kilde: OECD, EAG 2008 Andel av sysselsatte

6 6 Kunnskapsdepartementet Hva vet vi om framtida? Prognosene (fremskrivingene) tar alltid feil! Økt behov for kunnskap –Men vet ikke helt i hvilke områder Økte krav til fleksibilitet –Individets evne til omstilling –Samfunnets evne til omstilling Politiske valg avgjør framtidas kompetansebehov

7 7 Kunnskapsdepartementet Konsekvens: Fleksibelt utdanningssystem Behov for doktorer Behov for mastere Behov for Bachelor’er Behov for fagutdannete I en situasjon der halvparten av befolkningen skal ta utdanning utover grunnopplæringen er kravene andre enn i gamle dagers eliteuniversiteter.

8 8 Kunnskapsdepartementet En av regjeringens strategier: Ny kompetansemelding Flere veier skal gås samtidig: Kvalifisere gjennom videregående Styrke arbeidet med kortere kvalifiseringsløp Stimulere til at flere velger høyere utdanning Foreslå tiltak som bidrar til å vedlikeholde kompetansen gjennom arbeid og livet Arbeide for å gjøre utdanningen så relevante som mulig, både i forhold til arbeidslivet og for neste nivå Her passer fagskolene naturlig inn

9 9 Kunnskapsdepartementet Fagskolene viktige for morgendagens kompetansesamfunn Økt behov for korte, yrkesrettede utdanninger Kompetanse som er sterkt etterspurt Gode videreutdanningsmuligheter Rettet mot arbeidsmarkedets behov for utdanning I stand til å legge om tilbudene etter samfunnet behov raskere enn UH-sektoren

10 10 Kunnskapsdepartementet Fagskolenes utvikling: Sikre fleksibiliteten NOKUTs akkrediteringssystem må være effektivt Samarbeid med UH-sektor Skape muligheter for internasjonalisering

11 11 Kunnskapsdepartementet Fagskolenes utvikling: Sikre kvaliteten Fagskoleloven: Sikre kvalitet og studentenes rettigheter Krav om tilfredsstillende kvalitetssikringssystem for å bli godkjent

12 12 Kunnskapsdepartementet Fagskolenes utvikling: Finansieringssystemet Fra tre tradisjoner med tre forskjellige finansieringer: –Tekniske fagskoler (fullfinansiering) –§6a-skolene (forskjellige finansieringer) –Private (ingen finansiering) Viktig endring fra regjeringen: Finansiering av fagskoleutdanning innen helsefag –Viktig kjønnsdimensjon –Viktig skritt for å møte kompetansebehov i helsesektoren

13 13 Kunnskapsdepartementet Fagskolenes utvikling: Ny styring – overgang til fylkene Forvaltningsreformen Utfordringer Muligheter

14 14 Kunnskapsdepartementet Fagskolenes utvikling: Oppfølging av Karlsen-utvalget Viktige forslag: –Behov for mer praktisk og yrkesrettet kompetanse. –Mulighet for faglig utvikling etter endt fag- eller svennebrev. –Fagskolene må gjøre tilbudet bedre kjent

15 15 Kunnskapsdepartementet Fagskolenes utvikling: Kvalifikasjonsrammeverket Utgangspunkt: Kvalifikasjonsrammeverket innen høyere utdanning Skal sikre at –fagskolene forblir et alternativ til høyere utdanning –læringsutbyttet beskrives viktig både for elev og arbeidsgiver Studiepoeng og overgang til UH

16 16 Kunnskapsdepartementet Barack Obamas budskap


Laste ned ppt "Regjeringens mål med fagskolesektoren Statsråd for forsknings- og høyere utdannings Tora Aasland 5. mars 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google