Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten SKOLERING I GJENNOMFØRING AV MUNTLIG EKSAMEN I KUNNSKAPSLØFTET 11. JANUAR 2008 NORSK (modul 1) Trude Slemmen, fagkonsulent.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten SKOLERING I GJENNOMFØRING AV MUNTLIG EKSAMEN I KUNNSKAPSLØFTET 11. JANUAR 2008 NORSK (modul 1) Trude Slemmen, fagkonsulent."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten SKOLERING I GJENNOMFØRING AV MUNTLIG EKSAMEN I KUNNSKAPSLØFTET 11. JANUAR 2008 NORSK (modul 1) Trude Slemmen, fagkonsulent Avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslos føringer Krav om 48 timers forberedelsesdel og vurderingskriterier på muntlig eksamen – følger innføringen av Kunnskapsløftet Våren 2008 skal alle eksamensoppgaver til muntlig eksamen gi opplysninger om vurderingskriterier Ansvarlig for dagen er Norconsult (Ved Beate Lotveit, Astrid Ljones Fjørestad og Morten Rosvold) Neste kursdag (modul 2): 3 mars 2008

3

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Om vurderingskriterier (kjennetegn) Vurderingskriterier kan defineres som det vi legger vekt på når vi skal vurdere elevene. Når vi bestemmer vurderingskriteriene, bestemmer vi samtidig hva som teller/hva vi legger vekt på ved vurdering. For å vurdere læringsprosess eller resultater er det viktig å sette kriterier for hva som må gjøres for å nå et læringsmål. Kriterier former en basis og gir en prioritering for det som skal vurderes. Dette betyr at når man utformer kriterier, bestemmer man hva som er viktig.

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Forskrift til opplæringslov Undervegsvurderinga skal ein gi løpande i opplæringa som rettleiing til eleven. Ho skal hjelpe til å fremje læring, utvikle kompetansen til eleven og gi grunnlag for tilpassa opplæring. Undervegsvurdering kan ein gi både med og utan karakter. Sluttvurderinga skal gi informasjon om nivået til eleven ved avslutninga av grunnskoleopplæringa.

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Overordnede retningslinjer for eksamensavviklingen: Forskrift til Opplæringslova § 3-3 – Lovdata: http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-004.html http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-004.html ”Retningslinjer for eksamensavviklingen i Osloskolene” (lokalt skriv) Formålet med skrivet: ”….For å sikre at elevene skal få vist sine kunnskaper og ferdigheter, må eksamensformen være forutsigbar og kjent. Dette rundskrivet gir retningslinjer som skal sikre elevene mest mulig forutsigbare og likeverdige forutsetninger ved eksamen.” http://www.ude.oslo.kommune.no (Ny versjon er på vei..)http://www.ude.oslo.kommune.no

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Pauser og lunsj 10.45 – Pause med frukt og kaffe/te 12.00 – 12.45 – Lunsj 13.45 – Pause med kaffe/te 15.00 - Slutt


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten SKOLERING I GJENNOMFØRING AV MUNTLIG EKSAMEN I KUNNSKAPSLØFTET 11. JANUAR 2008 NORSK (modul 1) Trude Slemmen, fagkonsulent."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google