Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samling 2. april 2009 Yngvild Nilsen, seksjonssjef

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samling 2. april 2009 Yngvild Nilsen, seksjonssjef"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samling 2. april 2009 Yngvild Nilsen, seksjonssjef
Vurdering for læring Samling 2. april 2009 Yngvild Nilsen, seksjonssjef

2 Program for dagen Tid Beskrivelse / tittel Foredragsholder
09.00 – 09.30 Åpning av samlingen Pedagogisk bruk av prøveresultater Yngvild Nilsen, UDA 09.30 – 10.00 Mål og mal - om utforming av mål Tonje Hellstrøm, UDA 10.00 – 10.15 Pause/m kaffe og frukt 10.15 – 10.45 Mål og mal forts. Mal for skriftlig vurdering 10.45 – 11.30 VFL – i praksis Hasle skole v/ lærerne Torbjørn Røssland Soufia Noureen Aslam Elever fra 7.trinn: Karen Cecilie Heggelund, Vemund Eidskrem Elever fra 5.trinn: Yvonne Ceder, Ida Høien Nielsen, Mira Sofie Stokke. 11.30 – 12.30 Lunsj 12.30 – 13.30 VFL - planlegging Bjørndal skole v/ Kari Mathiesen Hilde Eldholm 13.30 – 13.45 Pause m/ kake 13.45 – 15.15 VFL - klasseromspraksis Bjørndal skole v/ Kari Mathiesen 15.15 – 15.30 Oppsummering og avslutning

3 Mål for dagen Skape forståelse for at summative prøver kan benyttes i et formativt vurderingsarbeid Skape forståelse for hvordan mal for skriftlig vurdering kan inngå i skolens plan- og vurderingsarbeid samt vise eksempel på utfylt mal Gi kunnskap om gode målformuleringer som kan vurderes Vise eksempel på lokalt vurderingsarbeid

4 • Studie av læringseffektar – 0.20 -> 9 månaders forbetring
Basert på Hattie & Timperley Hentet fra Knut Steinar Engelsens foredrag på møte ”Bedre vurderingspraksis” – Hattie & Timperley 07: • Meta-meta studie – 500+ metastudier – studier – 200+ millionar elevar • Studie av læringseffektar – > 9 månaders forbetring – 1.0 -> 3 års forbetring – Gjennomsnitt: 0.4 © HSH - RLM-prosjektet

5 Basert på Hattie & Timperley 2007
Basert på Hattie & Timperley Hentet fra Knut Steinar Engelsens foredrag på møte ”Bedre vurderingspraksis” –

6 © HSH - RLM-prosjektet

7 Nytt system for reistrering og oppfølging av resultater

8

9

10

11

12

13

14

15 Om summative data brukt for et formativt formål Still spørsmål til resultatene – elevnivå, klassenivå, skolenivå Hvilke faglige områder lykkes Per i? Hvilke faglige områder lykkes klassen i? Hvilke viktige faglige svakheter/misforståelser har prøvene avdekket? Er det forskjell mellom gutter og jenter? Er det forskjell mellom majoritetsspråklige og minoritetsspråklige elever? Hvilke mål kan settes opp på bakgrunn av resultatene? Hvordan rapporteres resultatene til elevene og foreldrene? Hva bør vi forbedre av lokal praksis? Hva gjør vi bra?

16 Summative data kan brukes til
Å se resultater opp mot nasjonale standarder ved viktige målestasjoner i elevenes læringsreise Ser resultatene opp mot et forventet mål, satt eksternt Å måle resultatene av klasseromspraksis Å sette opp mål for forbedring av praksis, for den enkelte lærer, skole, kommune Allokere ressurser på skolen Feire gode resultater Formålet er forbedring og et felles ansvar

17 Vurdering for læring og skriftlig vurdering
Vurdering for læring – VFL – er en samordning av Osloskolens arbeid med elevvurdering. Formålet med VFL - satsingen er tilrettelegge for tilpasset opplæring og gjøre elevene til aktive deltagere i sin egen læringsprosess. Videre å gjøre skolene bedre rustet til å imøtekomme forskrift til opplæringslovens krav i forhold til underveis og sluttvurdering.

18 Skriftlig vurdering på barnetrinnet = dokumentasjonsformen
Formålet med skriftlig vurdering: - Dokumentere oppnådd kompetanse to ganger i året - Informere foreldrene og eleven foreldrene inn i læringsprosessen § 3-2 Skolens kontakt med heimen I samtalen skal kontaktlæraren mellom anna gjere greie for korleis eleven står i høve til dei måla som er sette i læreplanverket og korleis eleven arbeider til dagleg. Samtalen skal munne ut i ei oppsummering, mellom anna med sikte på å bli einige om kva det særskilt skal leggjast vekt på i det vidare arbeidet.

19 Observasjoner Dialog Elevprodukter For eksempel: Presentasjoner
Gruppearbeid Leseferdigheter Språkferdigheter Observasjoner For eksempel: Prøver og kartlegginger Mapper Antall leste bøker Logg For eksempel: Elevsamtalen Utviklingssamtalen Foreldremøte Egenvurdering Dialog med medelever Dialog Elevprodukter

20 Tiltak for videre støtte til lokalt vurderingsarbeid
Besøksskoler for VFL: Abildsø Bjørndal Bygdøy Hasle Kringsjå Opplæring i vurdering – ut mot enkeltskoler, 10 skoler i inneværende skoleår Samlinger med fokus på utvalgte temaer

21 Momenter som bidrar til ”vurdering for læring”
Tydelige mål - Elevene må vite hva som skal læres, altså målet for det de arbeider med Vurderingskriterier - Elevene må vite hva det blir lagt vekt på når det de arbeider med skal vurderes Egenvurdering – Bidrar til at elevene får kjennskap til hva de allerede kan og hva de kan jobbe mer med Kameratvurdering – Elevene lærer å gi konstruktive tilbakemeldinger og samarbeide med hverandre Tilbakemeldinger/Framovermeldinger – Tilbakemeldinger fra lærer som viser veien videre i læringsprosessen


Laste ned ppt "Samling 2. april 2009 Yngvild Nilsen, seksjonssjef"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google