Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Valg av Programområde og programfag på Studiespesialisering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Valg av Programområde og programfag på Studiespesialisering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Valg av Programområde og programfag på Studiespesialisering

2 Skoleplass 2009-2010 •Søk om skoleplass på VIGO •Søknadsfrist er 1. mars •Husk å svare om du tar imot plassen (sommeren 2010) •Du kan gi forhåndssvar om at du tar imot plassen

3 Studiespesialisering Vg1 Vg2Vg3 Fellesfag 30 timer/uke Fellesfag 15 timer/uke Fellesfag 15 timer/uke Programfag fra eget prog.område 10 timer/uke Programfag fra eget prog.område 10 timer/uke Valgfritt programfag 5 timer/uke Valgfritt programfag 5 timer/uke

4 Fellesfag på Vg1 •Norsk4t/u •Kroppsøving2t/u •2. fremmedspråk4t/u •Geografi2t/u •Samfunnsfag3t/u •Matematikk5t/u •Naturfag5t/u •Engelsk5t/u

5 Fellesfag på Vg2 •Norsk4 uketimer •Matematikk (2P)3 uketimer ¤ •Fremmedspråk4 uketimer •Kroppsøving2 uketimer •Historie2 uketimer

6 Fellesfag på Vg3 •Norsk6t/u •Historie4t/u •Kroppsøving2t/u •Religion3t/u

7 Valgmuligheter •Først velges programområde –Programområde for realfag –Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi •Så må en bestemme seg for type matematikk en ønsker å følge på Vg2 –2P (3t/u), S1 (5t/u) eller R1 (5t/u)

8 •I tillegg til valgt type matematikk må en velge: –Minst 15 timer programfag på Vg2 –Minst to programfag velges innen eget valgt programområde •To av programfagene innen eget programområde som velges på Vg2 må en fortsette med på Vg3

9 Studiekompetanse •Generell –Fagene er bestått –Fagkravene er oppfylt (Timetall) •Spesiell –Fagene er bestått –Fagkravene er oppfylt (timetall) –Bestemte fag inngår (realfag)

10 Inntak til høyere utdanning •Førstegangsvitnemål •Noen fag gir tilleggspoeng (http://www.samordnaopptak.no/info/poengberegning/realfagspoeng/ )http://www.samordnaopptak.no/info/poengberegning/realfagspoeng/ •Se www.samordnaopptak.nowww.samordnaopptak.no

11 Programfag skolen tilbyr på Vg2 •Programområde realfag: –Matematikk R1 –Matematikk S1 –Kjemi 1 –Fysikk 1 –Biologi 1

12 •Programområde språk,samfunnsfag og økonomi –Engelsk –Sosiologi/sosialantropologi –Medie og informasjon 1 –Økonomistyring (tilbys 2011-2012) –Samfunnsøkonomi 1 –Markedsføring og ledelse 1 ¤ •¤ betyr at det ikke er garanti for at faget følges opp på Vg3

13 Kilder og nyttige adresser for nærmere opplysninger •Rundskriv F-12-08: Innføring av Kunnskapsløftet. Om fag- og timefordeling i grunnopplæringen, tilbudsstrukturen m.m. (http://udir.no) •Rundskriv F-003-06: Innføring av Kunnskapsløftet – om ”Fremmedspråk” (http://udir.no) •Læreplanverket og de enkelte fagene. (http://udir.no) •Ny forskrift om opptak til høyere utdanning http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20070131-0173.html •http://www.vilbli.nohttp://www.vilbli.no •www.god-start.no

14 Valg av programområde og programfag for Vg2 skoleåret 20010/2011

15 Utfyllingsskjema for valg av programområde og programfag for Vg2


Laste ned ppt "Valg av Programområde og programfag på Studiespesialisering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google