Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Sør-Trøndelag Institutt for databehandling1 EuroCompetence og KIOS - et EU-prosjekt innenfor Socrates-programmet og et prosjekt støttet av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Sør-Trøndelag Institutt for databehandling1 EuroCompetence og KIOS - et EU-prosjekt innenfor Socrates-programmet og et prosjekt støttet av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Institutt for databehandling1 EuroCompetence og KIOS - et EU-prosjekt innenfor Socrates-programmet og et prosjekt støttet av Kompetansutviklingsprogrammet, NFU Jan Nilsen Institutt for databehandling, Høgskolen i Sør-Trøndelag Jan.h.nilsen@idb.hist.no http://www.idb.hist.no/~janhn/ Geir Maribu Institutt for databehandling, Høgskolen i Sør-Trøndelag geir.maribu@idb.hist.no http://www.idb.hist.no/~geir/

2 Høgskolen i Sør-Trøndelag Institutt for databehandling2 Hensikten med prosjektet Innenfor industri og offentlige institusjoner er det en økende kommunikasjon på tvers av landegrensene. Prosjektet EuroCompetence ønsket å se nærmere på denne kommunikasjonen ved å –utvikle og prøve ut fleksible modeller for opplæring av arbeidstakere som arbeider på tvers av landegrensene Hensikten med EuroCompetence er å se nærmere på overgangen –fra tradisjonelle tilbudorienterte opplæringsinstitusjoner –til brukerorienterte opplæringsinstitusjoner som skreddersyr opplegg ut fra behovet i markedet

3 Høgskolen i Sør-Trøndelag Institutt for databehandling3 Aktiviteter i prosjektet Hvordan et nettverk av universiteter kan definere et felles fleksibelt studium basert på et felles sett av ressurser. Hvordan tilpassede studieprogrammer kan utvikles i nært samarbeid med industri og offentlige institusjoner. Hvilke pedagogiske metoder og teknikker som kan brukes ovenfor voksne med ulike forkunnskaper og som må kombinere jobb og studier, og hvordan Internettbaserte metoder kan benyttes. Definere et sett av felles temaområder som er viktige for bedrifter som deltar i internasjonalt samarbeid –IKT generelt og samarbeidsverktøy basert på IKT. –EU-temaer: Standarder, forsknings- og utviklingsprogrammer, regler for samarbeid –Språk og kultur

4 Høgskolen i Sør-Trøndelag Institutt for databehandling4 EuroCompetence, et internasjonalt prosjekt England: University of Greenwich –Lage en generisk studieplan som for raskt å kunne lage planer for tilpassede studier Italia: University of Rome –Undersøke hvilke behov og mangler som finnes innenfor områder som IKT, samarbeid via IKT, EU-temaer, språk innenfor organisasjoner i europeisk samarbeide Hellas: Technical Educational Institution of Thessaloniki –Undersøke hva som allerede finnes av samarbeide mellom universiteter og høgskoler når det gjelder tilbud om tilpassede studier Sverige: Mitthøgskolan i Østersund –Prøve ut modeller på grupper av personer fra industri og offentlige institusjoner Norge –Høgskolen i Agder: Evaluering –Høgskolen Stord/Haugesund: Pedagogiske og didaktisk modeller innenfor ODL –Høgskolen i Sør-Trøndelag: Prosjektledelse, kompetansegap-analyser

5 Høgskolen i Sør-Trøndelag Institutt for databehandling5 Fakta om EuroCompetence Partnere: –University of Greenwich –University of Rome –Technical Educational Institution of Thessaloniki –Mitthøgskolan i Østersund –Høgskolen i Agder –Høgskolen Stord/Haugesund –TISIP Prosjektperiode: –1.sept 1998-31.august 2000 Bevilgning fra EU: –??? Euro

6 Høgskolen i Sør-Trøndelag Institutt for databehandling6 Organisering av ODL 1 -tilbudene Egne åpne universiteter som kun jobber med fleksible opplæringsformer –Eksistert i flere år-tier allerede –Ti-tusener (ja hundre-tusener) av studenter –Open University (UK), NKS i Norge. Tilsvarende finnes også flere andre steder Universitet med egne ODL-avdelinger –Tilbyr fag via ODL som et supplement til den ordinær aktivitet med ”on-campus”-studenter. –Universitetene ser ODL som et middel for å vokse og for å nå flere studenter –Det antas at halvpartene av universitetene i USA har et ODL-tilbud, og flere og flere av disse tilbyr komplette studier på nettet On-line universiteter –Finnes kun på nettet med egne pensum og studier –Registrerer studentene elektronisk Nettverksuniversiteter –Samarbeid mellom flere institusjoner om studier der flere/alle institusjoner gir sitt bidrag –Hver institusjon ivaretar sine oppgaver overfor den enkelte student innenfor rammene av nettverkssamarbeidet. ODL-open and distance learning

7 Høgskolen i Sør-Trøndelag Institutt for databehandling7 Behov for kompetanse Det antas at stadig påfyll av kompetanse er helt avgjørende for framtidas selskaper. Spørsmålet er hvordan, og om selskapene er forberedt? ODL kommer til å spille en sentral rolle fordi de som har kunnskapen og de som trenger den befinner seg på forskjellige steder. Spørreundersøkelse til europeiske selskaper –Reaksjoner og kommentarer til prosjektet –Interessen til selskapene for å utvikle arbeidsstokkens kunnskaper/ferdigheter innefor rammen ”Europeisk samarbeid” –Nytteverdien av kunnskaper innen IKT-baserte samarbeidsteknikker –Lodde interessen for diverse IKT-fag som er aktuelle i denne sammenhengen Resultater: –Opplæring gis lav prioritet. Skeptisk til selv-instruerende opplegg. Nye IKT-baserte metoder svært lite i bruk. Klasserom er vanligst –Sjøl om IKT-basert metoder er lite brukt er forventningen meget stor. Fleksibilitet i tid og rom, enkel kommunikasjon med lærer og brukervennlighet legges stor vekt på i denne forbindelse. –70% av selskapene har høyhastighets Internettlinje og 90% av de ansatte har PC på arbeidsstedet –Selskapene er mest interessert i oppdatering av de ansatte, altså ikke komplette studieløp, men allikevel mener 43% at samling av vekttall mot en grad er viktig dersom kunnskapen er dirkte relevant for jobben –Samarbeid via nettet sees foreløpig ikke på som en viktig faktor

8 Høgskolen i Sør-Trøndelag Institutt for databehandling8 Kompetansegap-analyser

9 Høgskolen i Sør-Trøndelag Institutt for databehandling9 Generisk studieplan

10 Høgskolen i Sør-Trøndelag Institutt for databehandling10 Utprøving av modeller Eksempel. Samarbeid mellom Siemens og HiST om kundetilpasset opplæring via nettet. Kompetanseutvikling i internasjonalt orienterte selskaper (KIOS) Finansiert av NFU (50%) og (Siemens + Nitol-gruppen + Univ. of Greenwich + Univ. of Rome + T.E.I. Thessaloniki) (50%) Prosjektperiode: H2000—H2002 Budsjett: 1.625 000.-

11 Høgskolen i Sør-Trøndelag Institutt for databehandling11 KIOS Prosjektet skal utvikle et bedriftstilpasset undervisningsprogram for organisasjonsutvikling og kompetanseheving av arbeidstakernes IKT- kunnskaper, både i egen bedrift/Siemens Metering AS og i bedriftens internasjonale søsterselskaper. Undervisningsopplegget skal benytte seg av fjernundervisningsteknikker og utarbeides i nært samarbeid mellom Siemens Metering AS, forskningsstiftelsen TISIP, NITOL-gruppen og tre europeiske Universiteter/Høgskoler Kursene skal være vekttalls-givende og dermed gi formell kompetanse til de ansatte i bedriften. Kursene skal også inngå i en ettårsenhet som kan være del av en mastergrad i IKT-basert europeisk prosjektsamarbeid.

12 Høgskolen i Sør-Trøndelag Institutt for databehandling12 Siemens Metering AS (SMAS) Siemens Metering AS (SMAS) er et selvstendig selskap i Siemens- familien med 30 ansatte. Selskapet selger produkter for måling av strøm, innsamling av forbruksdata, avregning, meldingsutveksling mellom aktører i kraftmarkedet, kunde-informasjonssystem, internettløsninger for kraftomsetning m.m.. Forsknings- og utviklingsavdelingen i Trondheim har ansvaret for utviklingen av det meste av programvaren som benyttes til dette formålet. SMAS selger produkter i et nasjonalt og internasjonalt marked, kraftbransjen, hvor Norge har helt spesielle konkurransefortrinn på grunn av sin kompetanse og lovgivning. Kraftmarkedet i Norge er i dag det mest liberale i Europa med hensyn til salg til forbruker, både bedrifter og privatpersoner. Andre land i Europa er nå i ferd med å ta etter norsk lovgivning. Bedriftens produkter vil derfor bli stadig mer aktuelle også i andre land i Europa

13 Høgskolen i Sør-Trøndelag Institutt for databehandling13 Overordnet prosjektide/struktur

14 Høgskolen i Sør-Trøndelag Institutt for databehandling14 Hva skal prosjektet ende opp med:  En gjennomførbar studieplan for mastergradstudier innen internasjonalt prosjektsamarbeid.  Rapport(er) som dokumenterer samarbeid mellom involverte institusjoner.  Nye nettbaserte fag som vil bli gjort tilgjengelig via nettverksuniversitetet (NVU).  En styrking av bedriftens internasjonale konkurranseevne.  En plan for kompetanseutvikling i bedriften.

15 Høgskolen i Sør-Trøndelag Institutt for databehandling15 Nytteverdi for HiST og TISIP Kompetanseoppbygging for lærere og studenter Industrikontakt: nasjonal og internasjonal Samarbeid med andre norske og utenlandske læresteder Studentutveksling Norge-Nederland, Norge-Hellas, Norge-England

16 Høgskolen i Sør-Trøndelag Institutt for databehandling16 Samarbeidsmodell Bedriftstilpassede kurs?


Laste ned ppt "Høgskolen i Sør-Trøndelag Institutt for databehandling1 EuroCompetence og KIOS - et EU-prosjekt innenfor Socrates-programmet og et prosjekt støttet av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google