Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og NFK gjennom programmet Virkemidler for regional FoU og innovasjon – VRI VRI: Nullpunktanalyse Innovasjonsundersøkelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og NFK gjennom programmet Virkemidler for regional FoU og innovasjon – VRI VRI: Nullpunktanalyse Innovasjonsundersøkelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og NFK gjennom programmet Virkemidler for regional FoU og innovasjon – VRI VRI: Nullpunktanalyse Innovasjonsundersøkelse blant bedrifter innen opplevelsesbasert reiseliv på Helgeland Tommy Clausen Einar Lier Madsen Evgueni Vinogradov

2 Bakgrunn • Intensiv (internasjonal) konkurranse i turismemarkedet • Norge er et høykostnadsland • evnen til å levere unike opplevelser er spesielt viktig for den norske reiselivsnæringen • innovasjon et viktig konkurransefortrinn for de aller fleste reiselivsbedrifter Definisjoner Innovasjon kan defineres som markedsintroduksjon og kommersialisering av nye produkter, tjenester, prosesser og ideer (Schumpeter, 1934; Fagerberg et al, 2005) Opplevelsesøkonomi (experience economy): økonomi hvor de bedriftene som lykkes i markedskonkurransen er de som er i stand til å produsere minneverdige opplevelser for sine kunder

3 Metode og utvalg • Nettbasert spørreundersøkelse • Spørsmål er hentet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) sine innovasjonsundersøkelser som bygger på en internasjonal standard for målinger av innovasjon utarbeidet av EUROSTAT • 220 bedrifter innenfor reiseliv på Helgeland ble kontaktet (e-post liste fra Kunnskapsparken Helgeland) • 78 svar (svarrate 35 %) • fokus på 65 bedriftene i vårt utvalg som enten hevdet at opplevelsesprodukter/tjenester/varer var bedriftens hovedaktivitet eller en viktig side aktivitet

4 LYST, ØNSKE OG INTENSJON OM INNOVASJON

5 INNOVASJONSGRAD SISTE 3 ÅR 84 % av respondentene har utviklet en eller annen form for innovasjon (produkt, prosess, marked, organisatorisk) i løpet av de siste tre årene (n=62). Det tilsvarende tallet for bedriftene i ARENA nullpunktsanalysen var 88 %.

6 Barrierer mot innovasjon Barrierer som er nokså viktig eller svært viktig (%)

7 KILDER TIL INNOVASJON middels til stor betydning

8 SAMARBEID OG TILLITT INNEN REISELIVSBRANSJEN PÅ HELGELAND I hvilken grad bruker din bedrift lokale leverandører?

9 Formelle og uformelle samarbeidsprosesser med lokale organisasjoner og / eller bedrifter innenfor reiselivsbransjen på Helgeland • 70 % har inngått formelle samarbeidsrelasjoner • 73 % har inngått uformelle samarbeidsrelasjoner Hvordan vurderer din bedrift samarbeidsklimaet innenfor reiselivsbransjen på Helgeland? I hvilken grad finnes det tillitsfulle relasjoner mellom aktørene innenfor reiselivsbransjen på Helgeland?

10 Konklusjoner og noen spørsmål ResultaterSpørsmål som analysen ikke svarer på Høyt omfang av innovasjonHvordan disse bedriftene faktisk utvikler produktinnovasjoner? Mangel på finansiering utgjør en svært viktig barriere mot innovasjon Hvordan kan bedriftene overvinne denne barrieren? Få bedriftene oppgir universiteter, høyskoler og institutter som en viktig kilde til innovasjon Er universiteter, høyskoler og institutter lite relevante for disse bedriftene? Svært mange bedriftene oppgir at ”samarbeidsklimaet innenfor reiselivsbransjen på Helgeland enten er ”ikke tilfredsstillende” Hva kan dette skyldes?


Laste ned ppt "Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og NFK gjennom programmet Virkemidler for regional FoU og innovasjon – VRI VRI: Nullpunktanalyse Innovasjonsundersøkelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google