Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring 1 Fjernundervisning via Internett Geir Ove Rosvold og Geir Maribu AiTEL Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring 1 Fjernundervisning via Internett Geir Ove Rosvold og Geir Maribu AiTEL Høgskolen i Sør-Trøndelag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring 1 Fjernundervisning via Internett Geir Ove Rosvold og Geir Maribu AiTEL Høgskolen i Sør-Trøndelag geirove@aitel.hist.no http://www.idb.hist.no/~geirove/

2 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring 2 Nettverksuniversitetet Høgskolen i Sør-Trøndelag er med i Nettverksuniversitetet Nettverksuniversitetet består av 9 institusjoner –Høgskolen i Agder –Høgskolen i Bergen –Høgskolen i Narvik –Høgskolen i Sør-Trøndelag –Høgskolen i Stavanger –Høgskolen i Sør-Trøndelag –Høgskolen Stord/Haugesund –Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet –Universitetet i Bergen Tilbyr til sammen 150 fag via Internett

3 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring 3 Tradisjonelt klasserom lærerstudenter Klasserommet I klasserommet: –Lærestoff –Øvingsoppgaver –Diskusjoner, spørsmål og svar Klasserommet åpnes: –Kan teknologien hjelpe oss til å utføre det samme mot fjerne studenter? –Kan teknologien gi oss en annen undervisning? –… og aller helst en bedre undervisining? –… til nye grupper? førstegangsopplæring livslang læring forelesning dialog

4 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring 4 Fjern veggene, og åpne opp klasserommet lærer studenter Klasserommet er over alt forelesning dialog

5 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring 5 Det grenseløse klasserommet på Internett Læreren på sitt kontor student

6 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring 6 Studenter over hele verden På fartøy utenfor Australia, plattform i Nordsjøen Indonesia, Portugal, USA, India, Malaysia, Arabiske emirater, Danmark, Island,... I forbindelse med EU-prosjekt: Finland, Nederland, Hellas, England, Italia

7 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring 7 Metoden - 1 Enkel metode basert på erfaringer fra klasserommet Læringsaktiviteter –Nytt lærestoff på nettet en gang per uke –Innsendingsoppgaver som rettes og kommenteres –Prosjekt- og gruppearbeid på nettet. Andre aktiviteter –Asynkrone diskusjonsgrupper på nettet –Kommunikasjon via e-post –Synkrone diskusjoner via Chat (IRC) til veiledning og prosjekt/gruppe-arbeid –Video-møter via desktop konferansessystemer Enkel teknologi –hjemmedatamaskin –Internett-abonnement

8 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring 8 Fjernundervisningen sett fra studenten Henter leksjonen –HTML-,Word-, eller pdf-dokument –Består av læremateriell: leksjonen, øvingsoppgaver, henvisninger til annet materiell i bøker eller på Web. Arbeider med lærestoffet –Jobber seg gjennom øvingsoppgavene –Sender besvarelsen til lærer som vedlegg til Epost Mottar deretter en rettet besvarelse + et løsningsforslag Deltar i diskusjonsgrupper (asynkrone) –Med de andre studentene og læreren vis diskusjonsgrupper på News – …og via Epost og Mailinglister Online diskusjoner (synkrone) –Flere studenter og lærer diskuterer via Internett (IRC) –Faste veiledningstimer på Internett hver uke Studenter produserer læremateriell for Web –Samarbeidslæring –Prosjektarbeide –Grupperarbeider

9 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring 9 Fjernundervisningen sett fra læreren Organiserer det virtuelle grenseløse klasserommet –Legger leksjoner ut på Web –Web brukt som oppslagstavle beskjeder til studenter fra lærer/administrasjon diverse lister: studenter, godkjente øvinger, etc. –Svarer på spørsmål fra studentene via E-post –Deltar i diskusjoner og svarer på spørsmål i diskusjonsgruppene på News –Online synkrone diskusjoner med IRC –Legger forholdene til rette slik at studentene kan publisere eget stoff i klasserommet, dvs på Web

10 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring 10 “NITOL-metoden” Struktur: –Fast oppsett med faste innslag Ukentlig lærestoff inkludert øvings-oppgaver Studenter og lærere presenterer seg Bruk av øvingslærere til veiledning –Innsending av oppgaver for retting –Veiledning via IRC og e-post Klasseromsdiskusjoner –Asynkrone diskusjoner på News-grupper –Synkrone diskusjoner og veiledning på IRC Administrativ info Oppslagstavle (meldinger) Hva består det virtuelle lærings- miljøet av? Viktige pedagogiske elementer: Studenten er den aktive Gruppetilhørighet ivaretas Varierte kommunikasjonsformer Studentene lærer seg morgendagens arbeidsform

11 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring 11 Øvingsoppgaver via e-post Vedlegg til e-post Retting utføres av faglærer/øvingslærer Hvis mulig foregår retting direkte i Word-dokument I andre fag er besvarelsen et program, et regneark, databasefil, o.l. spørsmål svar kommentar

12 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring 12 Asynkrone diskusjoner - 1 grunnkurs.diskusjon dg dgdsfg dfg sdfg dsfg sdfh sdfh sdfhg sølsdf ødl døflg øsdlfg dsg programmering.diskusjon dg dgdsfg dfg sdfg dsfg sdfh sdfh sdfhg sølsdf ødl døflg øsdlfg dsg databaser.diskusjon dg dgdsfg dfg sdfg dsfg sdfh sdfh sdfhg sølsdf ødl døflg øsdlfg dsg

13 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring 13 Synkrone diskusjoner: Chat-programmer Mange (alle?) studenter kan diskutere samtidig Tekstbaserte diskusjoner Brukes til veiledning og gruppearbeid

14 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring 14 Videokonferanser - 1

15 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring 15 Videokonferanser - 2

16 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring 16 Forskjellige organiseringer Fjernundervisning mot enkeltstudenter –privat eller via jobb –uaktuelt å reise for å delta på samlinger Fjernundervisning i kombinasjon med samlinger –egner seg godt der flere er samlet på samme geografiske sted –en samling ved oppstart av nytt semester –flere samlinger i løpet av semesteret –Eks: 30 stk ansatte i Telenor Mobil i Rørvik følger et opplegg på 24 vekttall. Friere opplegg –Studenten velger sjøl starttidspunkt og tempo/progresjon Vårt opplegg –starttidspunkter: første uke i september og tredje uke i januar –prøver å dra med oss alle studentene i samme tempo –Studentene kan “strekke” faget over 2 semestre

17 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring 17 Oppstarten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag –NITOL-samarbeidet la grunnlaget –Arbeidet videreføres med Nettverksuniversitetet (NVU) 2-årig HSK-studium i “Drift og vedlikehold av edb-systemer” –Første gang 1992 med 28 studenter –Stort behov for folk med kompetanse på lokalnettverk HSK-studiet på Internett –Første årskurs ble lagt på nettet i 1994. –Startet med 2 fag og 12 studenter våren 1994 –Studenter som fullførte 1.årskurs på nettet startet direkte i 2.årskurs “på huset” hos oss.

18 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring 18 Tilbudet fra HiST/IDB per 2000 Komplette studier via Internett –2-årig høgskoleutdanning i Informasjonsbehandling –2-årig høgskoleutdanning i “Drift og vedlikehold av edb-systemer” –1-årig videreutdanning i data –3-årig ingeniørutdanning - 1.årskurs på nett fra høsten 2000 Fagportefølje på Internett fra studieåret 2000/2001 –41 fag tilbys både høst og vår –Studentene velger sjøl studieprogresjon

19 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring 19 Noen eksempler - 1 Voksenopplæringen i Forsvaret –Befalskolen for Sjøforsvaret i Horten henter datakurset sitt fra oss I år er 5.gang på rad, nå med 64 studenter som følger vårt fag fra eget klasserom i Horten –Vernepliktige følger fag, f.eks Ørland flystasjon og Evjemoen Rørvik-prosjektet –Samarbeid med Ytre Namdal vgs og Telenor Mobil 30 studenter (20 fra Telenor Mobil + 10 andre) følger 25 vekttall med fag fra alle NITOL- institusjonene 50 lærere tar 10 vekttall IT Ytre Namdal vgs er lokalt ressurssenter og tilbyr lokal veiledning og PC-labb Utenlandsstudenter –4-5 nordmenn som jobber på prosjekt i Indonesia –3 personer på forskningsfartøy for oljeleting (sist utenfor Australia) –Ansatte på norske ambassaden i New Dehli Vernpliktsverket, Sivilforsvaret

20 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring 20 Studiekompetanse Det kreves generell studiekompetanse for å avlegge eksamen og få tildelt vitnemål, for eksempel som høgskolekandidat Får å få generell studiekompetanse kreves følgende: Eksamen fra videregående skole: Generell studiekompetanse innebærer at du må ha følgende 5 fag fra allmennfaglig studieretning (eller tilsvarende): Norsk hovedmål, sidemål og muntlig, Engelsk, Samfunnsfag, Matematikk 1MA og Naturfag 1NA. Eksamen fra 3-årig studieretning for handel- og kontorfag tilfredsstiller også kravene til generell studiekompetanse. Studenter som allerede har en grad fra høgskole/universitet har automatisk generell studiekompetanse uavhengig av kravene til fag fra videregående skole. Studenter som ikke direkte tilfredstiller kravene om fagene fra vidr. skole, og som heller ikke har eksamen fra universitet/høgskole kan gis en individuell vurdering, og eventuelt gis såkalt realkompetanse.

21 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring 21 Lånekassen Studenter som følger minst 50% studiebelastning per semester (dvs minimum 5 vekttall) kan innvilges lån. Lånesøknad sendes via institusjonen man studerer ved.

22 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring 22 På nettet! www.nvu.no aitel.hist.no/nettfag/

23 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring 23 På nettet


Laste ned ppt "Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring 1 Fjernundervisning via Internett Geir Ove Rosvold og Geir Maribu AiTEL Høgskolen i Sør-Trøndelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google